Mirakler fra Jesus til i dag

Håbet om at opleve et mirakel er med til at føre mange troende til den franske by Lourdes, som er et af den romersk-katolske kirkes vigtigste valfartssteder. Pave Benedikt XVI holder her messe for de syge den 15. september 2008 ved Basilique Notre-Dame du Rosaire i Lourdes. Pavens besøg markerer 150-året for en piges syn af jomfru Maria i en grotte.

Jesus gik på vandet på Genesaret Sø, ikoner græder midt i nutidens København, og på YouTube kan du opleve et vaskeægte mirakel. Læs mere her

De fleste af os oplever i vores hverdag positivt overraskende hændelser, som vi kategoriserer som mirakler i en eller anden forstand, for eksempel er der ikke mange, der står med et nyfødt barn i hænderne uden at komme til at bruge ordet mirakel.

Men når man bruger ordet mirakel om religiøse hændelser, så drejer det sig om handlinger eller oplevelser, der indebærer et brud på naturlovene; det kan for eksempel være uforklarlige helbredelser eller ikoner, der græder.

Mirakler findes inden for forskellige religiøse traditioner, men de er særligt fremtrædende indenfor kristendommen, hvor Gud selv i skikkelse af Jesus udøver adskillige mirakler og således inspirerer de troende til at gøre det samme.

Mirakler er udtryk for, at Gud virker i verden, men på en måde der langt overgår hvad mennesker kan præstere.

Jesu mirakler
Evangelierne er fyldt med beretninger om Jesu mirakler. Jesus selv kom ifølge Bibelen til verden ved et mirakel, idet hans mor Maria bliver gravid ved hjælp af Helligånden, uden en sædcelle fra en mand. Og Jesus begynder sit arbejde som Guds søn ved at gøre vand til vin ved brylluppet i Kana (Johánnesevangeliet 2, 1-10) og får på den måde "slået sit navn fast" som en lærer, der kan noget særligt og er værd at lytte til.

Og så følger miraklerne ellers tæt i Jesu liv med store konsekvenser for de folk, der er genstand for dem. Jesus hjælper nogle fiskere med at fange fisk, der hvor de ellers ikke kunne få bid, og fiskerne bliver Jesu disciple og gør det at følge ham til deres nye livsværk (Lukasevangeliet 5, 1-11).

Overalt hvor Jesus kommer frem, sker mirakler og folk kommer til tro på ham. Jesus mætter 5000 mænd med bare fem brød og to fisk (Markusevangliet 6, 35-44), og han går på vandet (Markusevangliet 6, 45-51). Og han udfører medicinske mirakler, hvor han helbreder krøblinge og spedalske, og gør blinde seende. Og opvækker Lazarus fra de døde (Johannesevangeliet 11, 1-44).

Miraklerne får dog ikke kun folk til at tro; de skaber også opmærksomhed og opstand omkring Jesus, og magtfulde mennesker i datidens Palæstina bliver bekymrede for deres egne magtpositioner og sørger for at Jesus bliver taget til fange.

Og så følger det vigtigste mirakel af dem alle, selve kernepunktet i den kristne tro: Jesu egen opstandelse fra de døde. Efter at både venner og fjender har set ham blive pint og dø på korset og lagt i graven, er hans grav pludselig tom på tredjedagen, og Jesus viser sig lyslevende for sine disciple.

Mirakler i nutidige kirkesamfund
Især den katolske kirke har et nært forhold til mirakler. Mirakler er noget, der kan ske ved troendes bøn og forbøn for andre. Man kan bede venner og familie om hjælp med forbøn eller munke og nonner i et kloster og katolikker beder også de afdøde helgener om hjælp.

En helgen er et menneske, der i særlig grad har levet sit liv med Gud i centrum. Man kan blive kåret til helgen af paven, og for at være kvalificeret kræves et mirakel, der kan tilskrives den pågældendes forbøn, for eksempel en pludselig helbredelse af et tilfælde af kræft eller en anden dødelig sygdom.

En af disse helgener er Bernadette Soubirous. I 1858 modtog hun som ung pige åbenbaringer af Jomfru Maria i Lourdes i Frankrig ved foden af Pyrenæerne. Siden er der sket mirakuløse helbredelser der, og i dag valfarter 6 millioner pilgrimme hvert år til Lourdes for at opleve både åndelige og fysiske helbredelser.

Mirakler har ikke altid med helbredelse at gøre, men kan også være knyttet til særlige genstande. Eksempelvis findes der et stykke stof i Torino, som nogle regner for at være Jesu ligklæde, fordi det angiveligt afbilleder Jesus med sårmærker og kroning efter korsfæstelsen. Ligklædet bærer pollenspor fra Jesu oprindelige omgivelser, men ifølge en kulstof 14-datering stammer klædefibrene godt nok kun fra 1200-tallet.

En anden kendt form for mirakler er statuer og ikoner, der afgiver blod, tårer og olivenolie. Et sådant mirakel rapporteres at have fundet sted i den russisk-ortodokse kirke i Bredgade i København i 1995. Efter en begravelse gik de troende sædvanen tro rundt og kyssede ikonerne i kirken. Her opdagede de pludselig, at ikonen Gudsmoder af Jerusalem var begyndt at græde: to glinsende tårebaner løb ned over hendes ansigt. Tårerne løb hele fasteperioden indtil påske, hvorefter de gradvist aftog.

Den katolske teolog Niels Christian Hvidt beskriver miraklet i sin bog "Mirakler møder mellem himmel og jord": "Væsken har en vidunderlig duft som fint parfumeret olie... Jeg var selv til stede fem gange. Ved påsketid fik jeg lejlighed til at se ikonen forfra og bagfra fast, tørt; ingen skjulte pumpemekanismer, ingen smarte tårekanaler."

Også i pinsekirken møder man moderne mirakler, især indenfor helbredelsesområdet. Kirken har haft stor succes med at arrangere stormøder med den amerikanske helbredelsesprædikant Charles Ndifon, hvor nogle folk oplever at deres sygdomme og skavanker forsvinder. Et af møderne blev filmet af TV2 i serien "Åndernes magt", og i programmet ser man den ikke-troende Roger blive helbredt for dobbeltsyn. Se det vaskeægte mirakel på YouTube.