Præsten, der udviklede Big Bang-teorien

Præsten Georges Lemaître (t.h.) arbejdede på en rapport, hvori han formulerede sin teori om det ekspanderende univers. Rapporten blev udgivet i Belgien i 1927, men blev først rigtig kendt, da den blev oversat til engelsk i 1931. Her ses han sammen med fysikeren Albert Einstein i Pasadena den 12. januar 1933.

Den belgiske katolske præst, fysikprofessor og astronom Georges Lemaître var manden, der udviklede Big Bang-teorien, som mange i dag forbinder med fysikeren Albert Einstein. Han var også et lysende eksempel på, at naturvidenskabelig skarpsindighed og religiøs tro kan eksistere side om side. Her bringes en introduktion til Lemaîtres liv og arbejde

Georges Lemaître (1894-1966) var en af den moderne kosmologis pionerer. Han var den første der udviklede teorien om det ekspanderende univers (en teori, hvis oprindelse fejlagtigt ofte tilskrives den amerikanske astronom Edwin Hubble (1889-1953)), var den første, der foreslog en Big Bang-teori for universets oprindelse og var desuden i videnskabelig dialog og bekendt med fysikeren Albert Einstein (1879-1955).

Studier i tro og videnskab
Lemaître studerede matematik, fysik og teologi ved det katolske universitet i Louvain i Belgien. Studierne blev dog afbrudt, da Lemaître skulle i hæren under 1. verdenskrig. Efter krigen færdiggjorde Lemaître sine studier og blev viet til katolsk præst i 1923.

Han studerede derefter astronomi og kosmologi ved Cambridge Universitet og ved Massachusetts Teknologiske Institut i USA. Da han vendte tilbage til Belgien, blev han underviser på Louvain Universitet, hvor han, efter at have forsvaret sin doktorafhandling, blev professor.

Teorier om universets oprindelse og udvikling
Lemaître arbejdede på en rapport, hvori han formulerede sin teori om det ekspanderende univers. Rapporten blev udgivet i Belgien i 1927, men blev først rigtig kendt, da den blev oversat til engelsk i 1931.

Teorien om det ekspanderende univers mødte i første omgang kritik fra blandt andet Albert Einstein, men blev rost af den britiske astrofysiker Arthur Eddington (1882-1944).

På grund af rosen blev Lemaître inviteret til Det Britiske Videnskabsselskabs møde om relationen mellem det fysiske univers og spiritualitet. Det var her, Lemaître præsenterede sin teori, om at universet havde udvidet sig fra et oprindeligt udgangspunkt, som han kaldte et "ur-atom". Denne teori blev senere formuleret i en rapport, der blev trykt i det anerkendte tidsskrift "Nature".

Teorien mødte kritik fra flere sider og blev hånligt kaldt en Big Bang-teori. Denne term var altså i starten nedsættende. Einstein var dog ikke helt afvisende over for teorien, men mente, at der skulle arbejdes med den. I 1933 rejste Einstein og Lemaître til en række videnskabelige seminarer i Californien. Her gav Lemaître til Einsteins tilfredshed en mere detaljeret redegørelse for sin teori om universets oprindelse og udvikling.

Berømmelse, udmærkelser og vigtige poster
Da den detaljerede redegørelse for teorien blev trykt og udkom, opnåede Lemaître verdensberømmelse og blev hyldet af aviser verden over.

I 1934 modtog Lemaître den fineste videnskabelig pris i Belgien fra Kong Leopold III (1901-1983). Det var blandt andet Einstein, der havde indstillet ham til prisen. Han fik over årene en række andre priser og udmærkelser. Han fik også den fine katolske titel Monsignor af pave Johannes XXIII (1881-1963).

Lemaître var fra 1936 medlem af det Det Pavelige Videnskabsakademi i Rom. Han var præsident for akademiet fra 1960 og til sin død.

Diskussion med paven
I 1951 udtalte pave Pius XII (1876-1958), at Lemaîtres teori havde givet videnskabelig bekræftelse af den kristne skabelsestanke og af den katolske tro, da teorien netop indebærer, at universet ikke altid har eksisteret, men begyndte at eksistere på et tidspunkt. Lemaître brød sig dog ikke om denne udtalelse. Selvom han mente, at religiøs tro og videnskab kunne eksistere side om side, mente han ikke, at de to skulle blandes sammen og bruges til at forklare samme type af spørgsmål. Han overbeviste derfor paven om at undlade at komme med udtalelser om kosmologi.

Bidt af computere
Under 2. Vatikanerkoncil (1962-1965) blev Lemaître bedt om at tage del i den kommission, der skulle undersøge spørgsmålet om svangerskabsforebyggelse. Lemaître afslog dog, fordi han af helbredsmæssige grunde var forhindret i at rejse til Rom. Men også fordi han mente, at spørgsmålet om svangerskabsforebyggelse faldt uden for hans ekspertiseområde.

I de sidste år af sit liv holdt Lemaître op med at undervise. Han blev meget optaget af computerudvikling og computerprogrammering. Han arbejdede blandt andet med matematiske beregninger på Louvain Universitets først indkøbte computer; en Burroughs E101.

George Lemaître døde den 20. juni 1966 71 år gammel. Han har blandt andet et månekrater opkaldt efter sig og blev i 2005 nummer 61 på en liste over de største belgiere nogensinde.