Rosenkransen - en katolsk bønstradition

I middelalderen begyndte man at flette kroner af roser eller perler til Jomfru Maria-statuerne - som synlige tegn på de bønner, man forinden havde bedt. Fra slutningen af 1400-tallet stammer den form for rosenkrans, man kender i dag.

I middelalderen begyndte man at flette kroner af roser eller perler til Jomfru Maria-statuerne, og denne praksis udviklede sig efterhånden til rosenkransen, som den kendes i dag

Rosenkransen er en meditativ bøn, hvor den bedende lader perlerne i en bedekrans glide mellem fingrene, mens han ved hver perle beder en bestemt bøn. Hver gang bønnen gentages, falder sindet til ro, og tankerne åbner sig for bønnens indhold.

De bønner, der bedes i rosenkransen, har alle deres udspring i de bibelske tekster, og man mediterer således over de vigtigste begivenheder i Jesu liv, mens man lader perlerne glide mellem fingrene.

LÆS OGSÅ: 10 kendte, katolske bønner

Men efter katolsk opfattelse sker denne meditation over de bibelske begivenheder i jomfru Marias nærhed, og det er baggrunden for, at det egentlig hedder Gudsmoders rosenkrans. Den bedende tror således, at Maria er til stede, når han beder rosenkrans. Maria peger dog aldrig på sig selv, men på sin søn. Efter katolsk opfattelse hjælper Maria således den bedende, idet hun i kraft af sit nærvær får ham til at rette blikket mod Kristus.

Mange religioner for eksempel islam og buddhisme - kender til dette at tælle bønnerne ved hjælp af perler. Og allerede i oldkirken begyndte man at gentage enkle, centrale kristne bønner, hvilket efterhånden udviklede sig til forskellige former for bedekranse.

I middelalderen begyndte man at flette kroner af roser eller perler til Jomfru Maria-statuerne - som synlige tegn på de bønner, man forinden havde bedt. Fra slutningen af 1400-tallet stammer den form for rosenkrans, man kender i dag.

LÆS OGSÅ: Bederemme og Jesuskrans

Rosenkransen har haft pædagogisk betydning i forhold til de mennesker, som ikke kunne læse, eftersom man i rosenkransen mediterer over de vigtigste begivenheder i Jesu liv. Gennem prædiken og undervisning havde folk lært evangeliet at kende, og de kunne således meditere over det i rosenkransen.

Rosenkransen regnes for en katolsk bøn, men den kan dog bedes af alle kristne, fordi den netop består af ord og bønner, der har deres udspring i de bibelske tekster.

LÆS OGSÅ: Hvad er en rosenkransandagt?

Sådan beder man en rosenkrans
Rosenkransen er fysisk udformet som en bedekrans med et kors og fem rækker af ti små perler, der er adskilt af en større perle.
Der er mange måder at bede rosenkrans på, men den mest enkle er denne:

1. Efter korstegnet kommer en indledning, hvor man på korset beder trosbekendelsen, på den efterfølgende perle et Fadervor, og på de næste tre perler et: Hil dig, Maria. Denne indledning afsluttes med et: Ære være Faderen.

2. Dernæst kommer det første led, der består af et Fadervor, der bedes på den store perle og ti: Hil dig, Maria, der bedes på de små perler, og der afsluttes med et: Ære være Faderen.

3. Fem sådanne led udgør en rosenkrans.

4. Rosenkransen afsluttes med korstegnet.

Mens perlerne glider mellem fingrene, mediterer man over mysterierne i frelseshistorien - fra undfangelsen til Jesu opstandelse.

Det er også muligt at bringe sine egne personlige intentioner ind i rosenkransen, ligesom det er muligt at bede den stedfortrædende for et andet menneske for eksempel for et døende menneske, som man kender eller måske våger hos.

LÆS OGSÅ: Kristuskrans-app er nu på markedet

Rosenkransen - et våben mod det onde
De fleste kristne mystikere har værdsat rosenkransen - moder Teresa af Calcutta anbefalede således sine søstre at bede rosenkrans, og da hun, i forbindelse med krigen i Libanon i 1981, skulle passere et checkpoint, blev hun spurgt, om hun havde våben. Ja svarede hun, jeg har min bønnebog og min rosenkrans. Ud fra samme tankegang kaldte pater Pio rosenkransen for sit våben, idet han anså den for lysets våben mod mørkets kræfter.

FIND BØNNERNE, SOM BRUGES I ROSENKRANSEN, HER:

Fadervor
Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget blive dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed.
Amen.

Ave Maria
Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Moder!
bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen.

Ære være Faderen
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Korstegnet
Katolikker plejer at begynde og slutte deres bønner med at slå kors for sig, mens de siger: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.