Sådan foregik Jesu lidelse og død

Koloreret træsnit af den tyske kunstner Niklaus Weckmann. Værket er fremstillet i Ulm i ca. 1520 og hænger nu på Landesmuseum Württemberg i Stuttgart. Jesus bliver taget til fange i Getsemane have. En af discipline gør modstand og hugger øret af en vagt. Man kan se den nedslåede Jesus samt Judas, der vil kysse ham. Judas har en pose sølvpenge i hånden. - Foto: Wikimedia Commons

Læs her om piskningen, tornekroningen, korsfæstelsen og de øvrige begivenheder i Jesu lidelseshistorie, illustreret af markante kunstneriske fortolkninger

Hvordan foregik Jesu lidelse og død? Her kan du læse om påskens begivenheder, fra Jesus blev taget til fange i Getsemane Have til han blev taget ned fra korset.

Jesu lidelseshistorie er her illustreret med en række vigtige kunstværker, der giver deres egne vidt forskellige fortolkninger af Jesu lidelse og død.

Artiklen fortsætter under grafikken

1. Ecco homo af Antonio Ciseri

Jesus bliver bragt til statholderen Pontius Pilatus. "Se, her er manden!", siger Pilatus til menneskemængden og præsenterer den torturerede Jesus med purpurkappe og tornekrone.

I forgrunden kan man se Pilatus' kone, der skuffet vender ryggen til. Hun har taget Jesus i forsvar, men hendes mand (malet i en karakteristisk gul farve) lytter mere til folkestemningen. (Johannes 19;5. Matthæus 27;19).

Billedet hedder Ecce homo (se, her er manden, red.) og er malet af den schweiziske maler Antonio Ciseri. Det hænger på Galleria d'Arte Moderna i Firenze. Ciseris billede er malet i meget stærke farver og har en tydelig kontrast mellem lys og mørke.

2. Jesus' piskning afWilliam-Adolphe Bouguereau

Da Pilatus har dødsdømt Jesus, sender han ham hen for at blive pisket. (Markus 15;15). Forinden har Jesus selv forudsagt sin død og fortalt discipline, at Menneskesønnen vil blive hånet og pisket og slået ihjel. (Lukas 18;33).

Den franske maler William-Adolphe Bouguereau malede i 1880 dette billede af Jesus, der bliver pisket. Bouguereau malede mest idealiserede kvindeportrætter, men efterhånden som han mistede flere og flere i sin familie, blev motivvalget mere dystert, og den katolske kunstner fik brug for at bearbejde sin sorg ved at lave religiøs kunst.

Bouguereau forsøger, trods det voldsomme motiv, at bevare en ynde og elegance i billedet. Derfor er der heller ikke blod eller sår på Jesu krop. Han virker på en måde usårlig.

3. Tornekroningenaf Caravaggio

Soldaterne fletter en tornekrone og sætter den på hovedet af Jesus. (Markus 15;17).

Det er den kontroversielle italienske barokkunstner Caravaggio, der her afbilder den lidelsesfulde tornekroning. Man kan se, hvordan soldaterne presser og presser med deres kæppe for at få tornekronen ned over hovedet på Jesus.

Billedet er blevet beskyldt for at være for sadistisk. En iøjnefaldende kontrast er manden i rustning, der henslængt står og overværer torturen mod den sårbare Jesus.

4. Via Dolorosaaf Domeikos Theotokopoulos

Her ses Jesus på vej til Golgata for at blive korsfæstet. Han må selv bære det tunge kors. Jesus har et ubestemmeligt blik, imens han ser op mod himlen. (Markus 15;22)

Billedet er malet af Domenikos Theotokopoulos - også kendt som El Greco (grækeren).

El Greco er en usædvanlig maler. Indtil sin død i 1614 lavede han religiøs kunst, men på grund af sin originale stil ragede han ofte uklar med de religiøse autoriteter.

I sine ekspressive billeder forsøger han at give udtryk for en unik religiøs mysticisme.

5. Et Etiopisk manuskript

Jesus udånder på korset. Han er blevet stukket i maven med et spyd af en vagt, der ville se, om han var død.

Ved siden af ham står hans mor Maria og hans discipel Josef fra Arimatæa, der får lov at tage Jesus ned fra korset. (Johannes 19; 25-39).

Den usædvanlige gengivelse af korsfæstelsen stammer fra en etiopisk tradition. I slutningen af 1600-tallet bestilte kejseren i Etiopien, Iyasu Yohannes I, en samling religiøse manuskripter.

Disse rigt illustrerede bøger var et led i udviklingen af den etiopiske ortodokse kirke og i nytænkningen af den kristne forkyndelse.

6. Pietá af Albin Egger-Lienz

Efter korsfæstelsen kom Jesu discipel Josef fra Arimatæa til Pontius Pilatus for at bede om tilladelse til at tage Jesus ned fra korset. Det fik han lov til. Josef tog Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen. (Matthæus 27;57).

Dette billede har titlen Pietá og er lavet i 1926 af den østrigske maler Albin Egger-Lienz. Han er især kendt for sine krigsbilleder og sine skildringer af bondekulturen, men begyndte i slutningen af sin karriere at inddrage religiøse motiver.

Billedet her viser muligvis Maria og disciplen Josef, men faktisk ligner de afbildede personer mere de østrigske bønder, som Egger-Lienz skildrede i sine øvrige værker.

Ifølge Leopold Museum i Wien, hvor billedet hænger, kredsede Egger-Lienz igennem hele sin kunstneriske karriere om temaer som liv, død og håb - temaer, som lige så vel karakteriserer evangeliet. Han skildrede menneskets tilværelse imellem tilblivelse og forgængelighed - hvilket Pietá er en glimrende illustration af.

Antonio Ciseri: "Ecce homo". - Foto: Wikimedia Commons
William-Adolphe Bouguereau: The Flagellation of Our Lord Jesus Christ. -
Caravaggio: Tornekroningen. - Foto: Wikimedia Commons
El Greco: Via Dolorosa. - Foto: Wikimedia Commons
Alwan codex 28. Fra etopisk manuskript. - Foto: Wikimedia Commons
Albin Egger-Lienz: Pieta. - Foto: Wikimedia Commons