Sådan indfører man vielse af homoseksuelle i folkekirken

Der gælder to ufravigelige principper, hvis Folketinget vil indføre et ritual for vielse af homoseksuelle i folkekirken. Det første handler om, at folkekirken selv skal udforme et ritual for vielser af homoseksuelle, selvom den er blevet pålagt det af Folketinget. Det andet krav handler om, at tidligere ritualer ikke kan afskaffes.

Der findes ingen faste regler for selve forløbet, lyder det fra retsteolog Kristine Garde. Men én ting er sikkert: En biskop vil ikke kunne blive i sit embede, hvis vedkommende nægter at indføre et ritual, som Folketinget har vedtaget

Regeringen planlægger at fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og vil i øvrigt undersøge, om det er muligt med yderligere tiltag i retning af en kønsneutral ægteskabslovgivning, så bøsser og lesbiske kan indgå ægteskab på lige fod med heteroseksuelle.

Så kontant lød udmeldingen da Kristeligt Dagblad tidligere på måneden mødte den nye kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen.

LÆS OGSÅ: Kirkeminister: Vielser af homoseksuelle til foråret

Men kan det overhovedet lade sig gøre med den kirkeordning, vi har nu? Og hvad betyder det for folkekirkens traditionelle ret til selv at herske i indre anliggender? Kristendom.dk har bedt retsteolog Kristine Garde se på, hvad der kan og ikke kan ske.

To ufravigelige krav
Der gælder to ufravigelige principper, hvis Folketinget vil indføre et ritual. Det første handler om, at folkekirken selv skal udforme et ritual for vielser af homoseksuelle, selvom den er blevet pålagt det af Folketinget. Her får biskopperne en afgørende rolle:

For det første skriver Folketinget ikke ritualer, fordi de angår folkekirkens indre anliggender, som lovgivningsmagten i reglen respekterer, ikke er et politisk anliggende. Der findes ingen faste regler for selve forløbet, men der er opbygget en mangeårig tradition for, at biskopperne indgår aktivt i udformningen af selve ritualet. Det kan blandt andet ske ved, at de er repræsenteret ved flere biskopper i et udvalg, som Kirkeministeriet nedsætter. Eller også påtager en enkelt biskop sig opgaven at stå for udarbejdelsen et konkret forslag til nyt ritual, som drøftes på et bispemøde," siger Kristine Garde.

Det andet krav handler om, at tidligere ritualer ikke kan afskaffes. Med andre ord vil den gamle måde at blive gift på ikke kunne afskaffes, selvom et nyt ritual indføres som en mulighed, fortsætter Garde:

De tidligere autoriserede ritualer mister ikke gyldighed, men kan fortsat benyttes i folkekirken. Det betyder, at de meget lighedsorienterede ikke kan møde op i kirken og protestere imod, at det gamle ritual anvendes ved en heteroseksuel vielse.

Homoseksuelle vielser eller bare registreret partnerskab?
Som det ser ud nu, hersker der et forbud mod vielser af homoseksuelle i folkekirken. Men som biskop Karsten Nissen har pointeret er det en politisk beslutning, om der skal kunne indgås registreret partnerskab i kirken, men en kirkelig beslutning, hvordan et ritual for homoseksuelle vielser skal se ud. Ægteskab og registreret partnerskab er med andre ord ikke det samme.

Men hvis kirkeministeren beslutter sig for at tvinge kirken til at indføre muligheden for homoseksuelle vielser, kan biskopperne ifølge Kristine Garde være tvunget til at udarbejde et ritual:

Spørgsmålet er, om der vil blive indført et kønsneutralt vielsesritual for såvel homoseksuelle som heteroseksuelle ved siden af det eksisterende vielsesritual for udelukkende heteroseksuelle. Dette spørgsmål trænger sig på, fordi et flertal af biskopperne ikke ønsker homoseksuelle vielser med et dertil udformet ritual, men alene kan acceptere indgåelse af registreret partnerskab igennem kirken.

LÆS OGSÅ:Hvad er forskellen på ægteskab og registeret partnerskab?

Hun fortsætter:

Der er for mig ingen tvivl om, at dersom ægteskabsloven ændres eller udvides til også at gælde homoseksuelle, er biskopperne tvunget til at udarbejde et ritual for homoseksuelle.

Hvad nu hvis folkekirkens medlemmer var imod en indførelse af et sådant ritual? Hvor er folkekirkens berømte flade struktur så henne?

Med den struktur, folkekirken har, vil en biskop ikke kunne forblive i sit embede, hvis han eller hun nægter at forestå denne opgave, uanset om indførelsen af et ritual teoretisk set måtte møde modstand blandt kirkens læge medlemmer. Det er dog ikke tilfældet i denne situation, hvor et flertal blandt folkekirkemedlemmerne som minimum ønsker, at homoseksuelle skal kunne indgå partnerskab i folkekirken. Jeg er mindre sikker på folkekirkemedlemmernes holdning til egentlig homo-vielse, men det er mit indtryk, at der er et spinkelt flertal herfor. Udformning af et ritual kræver fagteologisk indsigt, hvilket lægfolket ikke forventes at være i besiddelse af. Derfor medvirker folkekirkemedlemmer ikke i dette arbejde.

Find en liste over, hvilke lande der accepterer ægteskab mellem to personer af samme køn her.