Sådan melder man sig ind i og ud af folkekirken

Man bliver medlem af folkekirken, når man bliver døbt. Men hvad kan man ellers gøre? Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Hvordan bliver man medlem af folkekirken, og hvordan melder man sig ud? Få overblik her

Sådan bliver man medlem af folkekirken
1) Personer, der døbes i folkekirken, bliver ved dåben automatisk medlem af folkekirken. Tvivlsspørgsmål, der i forbindelse med hjemmedåb opstår om, hvorvidt medlemskab er stiftet ved dåben, afgøres af biskoppen.

2) Personer, der er døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund end folkekirken her i landet, bliver medlem af folkekirken ved at slutte sig til en menighed i folkekirken og blive registreret i kirkebogen. Det foregår ved henvendelse til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor man bor. Præsten kan ikke afslå anmodningen, hvis man kan dokumentere, at man er døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund i Danmark.

3) Personer, der er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver automatisk medlem af folkekirken ved at tage ophold her i landet, medmindre de anmelder at ville stå uden for folkekirken.

4) Hvis man er døbt i et kristent trossamfund, som ikke er evangelisk-luthersk, kan man blive optaget som medlem af folkekirken ved at henvende sig til en præst i folkekirken. Præsten skal vurdere, om man har så meget kendskab til folkekirkens lære, at ønsket om optagelse i folkekirken er alvorligt.

5) Hvis man er udmeldt af folkekirken, kan man godt blive medlem igen. Så skal man henvende sig til en præst i folkekirken. Hvis præsten efter en personlig samtale med den pågældende skønner, at anmodningen er udtryk for en alvorlig beslutning om igen at høre til folkekirken. Det vil sige genoptagelse er ikke noget, der bare sker automatisk.

Sådan melder man sig ud af folkekirken
1) Et medlem af folkekirken kan bringe sit medlemskab til ophør ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor medlemmet har bopæl. Har medlemmet bopæl i udlandet, skal anmeldelsen om udtræden sendes til sognepræsten i det sogn her i landet, hvor medlemmet senest havde bopæl.

2) Medlemskabet ophører, såfremt et medlem slutter sig til et andet trossamfund eller på anden måde, for eksempel ved at lade sig gendøbe, stiller sig uden for folkekirken.

Kilde: Kirkeministeriet.