Vatikan-ordbog: Din guide til den katolske kirke

Hvad betyder camerlengo, kurie og zucchetto? Få en kort indføring i centrale katolske begreber her.

Har du styr på alle de ord, der knytter sig til paven og Vatikanet? Læs definitioner af nogle af dem her

Audiens: Paven modtager personer, der har et ærinde hos ham, i audiens. Der er flere slags paveaudienser: private audienser for enkeltpersoner, specialaudienser for grupper og generalaudienser, der er åbne for offentligheden.

Paven holder hver onsdag formiddag generalaudiens for flere tusind pilgrimme fra hele verden. Om vinteren foregår audienserne i den store Paul VI-hal ved siden af Peterskirken, og resten af året foregår de ude på Peterspladsen eller ved pavens sommerresidens, Castel Gandolfo. Ved generalaudienserne holder paven en tale om et trosrelevant emne, og han hilser de tilrejsende pilgrimme på adskillige sprog, beder sammen med dem og velsigner dem.

Camera lacrimatoria (tåreværelset): Et lille rum, hvor den nyvalgte pave umiddelbart efter konklavet (se nedenfor) skifter til sin hvide dragt og forbereder sig på at blive præsenteret for verden.

Camerlengo (italiensk: kammerherre): Den kardinal, som administrerer pavestolens ejendom fra en paves død til valget af en ny. Efter en paves død eller afgang skal camerlengoen ødelægge pavens ring, og han arrangerer pavens begravelse og konklavet sammen med kardinaldekanen. Ved pavevalget i 2013 var Tarcisio Bertone camerlengo.

Habemus papam: Den nye pave præsenteres fra Peterskirkens balkon af en anden kardinal, der har titlen protodiakon, på latin med ordene:

Annuntio vobis gaudium magnum:
Habemus Papam;
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,
Dominum [fornavn] Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem [efternavn],
Qui sibi nomen imposuit [pavenavn]
.

(Jeg meddeler jer en stor glæde:
Vi har en pave.
Det er hans eminence, den ærværdige herre,
[fornavn], kardinal i Den hellige romerske Kirke [efternavn],
som har antaget navnet [pavenavn].)

Se kardinal Tauran præsentere pave Frans her.

Kardinal: Titel, som paven giver til biskopper, der leder vigtige bispedømmer, ledere af visse af Vatikanets afdelinger samt fremragende teologer. Paven kan bruge kardinalerne som rådgivere, og de, der er under 80 år, har stemmeret til pavevalg. Antallet af stemmeberettigede kardinaler må ikke overstige 120.

LÆS OGSÅ: Hvem er hvem i den katolske kirke?

Kardinalkollegiet, forsamlingen af kardinaler, leder kirken i perioden mellem to paver. Formanden for kardinalkollegiet kaldes kardinaldekanen. For tiden er Angelo Sodano kardinaldekan.

Konklave: Forsamlingen af stemmeberettigede kardinaler til pavevalg. Ordet betyder "med nøgle" og henviser til, at kardinalerne er lukket inde i Det Sixtinske Kapel under valghandlingen. I dagene op til konklavet holder kardinalerne en række møder, hvor de drøfter kirkens situation.

Ved konklavets start går kardinalerne i procession ind i kapellet, mens helgenernes forbøn påkaldes. Inde i kapellet synger kardinalerne en hymne til Helligånden med titlen "Veni Creator Spiritus" (Kom, Skaberånd), og de aflægger med hånden på evangelierne ed om at holde afstemningen hemmelig. Derefter beordrer ceremonimesteren alle andre end de stemmeberettigede til at forlade kapellet med ordene extra omnes, der betyder "alle ud" på latin. Når alle uvedkommende har forladt lokalet, lukkes døren til kapellet.

Efter den første dag er der to afstemninger om formiddagen og to om eftermiddagen. Når stemmerne er optalt, uden at en kandidat har fået to tredjedele af stemmerne, brændes stemmesedlerne sammen med kemikalier, der sender sort røg op af kapellets skorsten. Når en kandidat har fået det nødvendige antal stemmer, bliver han spurgt, om han accepterer valget. Hvis han svarer bekræftende, bliver stemmesedlerne brændt med kemikalier, der giver hvid røg.

SE OGSÅ: Grafik: Sådan vælger kardinalerne en ny pave

Konsistorium (af latin consistere, "stå sammen"). Et møde, hvor paven og kardinalerne deltager. Nye kardinaler udnævnes og modtager deres røde hat ved et konsistorium.

Kurien: Den romerske kurie er den katolske kirkes centrale administration. Kurien er opdelt i forskellige afdelinger, også kendt som dikasterier:
- Statssekretariatet, der er Vatikanets indenrigs- og udenrigsministerium. Det koordinerer kuriens øvrige arbejde og tager sig af forholdet til andre stater. Næst efter paven er statssekretæren er den mest højtstående leder i Vatikanet.
- Ni kongregrationer, der tager sig af troslære, østkirkerne, liturgi, helgenkåringsprocesser, biskopper, evangelisering (mission), præster, gudindviet liv (munke og nonner) og uddannelse. Hver kongregation ledes af en præfekt, der som regel er kardinal.
- Tolv pavelige råd for lægfolket, kristen enhed, interreligiøs dialog, kultur, familie, fred og retfærdighed, migranter, nyevangelisering, social kommunikation og Cor Unum, der blandt andet står for nødhjælp og udviklingsbistand.
- Tre kirkelige domstole, der behandler kirkeretslige sager.
- Tre kontorer.

Ud over dikasterierne er der også "præfekturet for den pavelige husholdning" (audienskontoret), kontoret for pavens liturgiske fejringer, kirkens statistikkontor og en række pavelige kommissioner, såsom Den pavelige Bibelkommission, der er tilknyttet kurien uden egentlig at være en del af den.

Pave: Den katolske kirkes overhoved. Efterfølger Sankt Peter som biskop af Rom og Kristi stedfortræder på jorden. Siden 1929 også Vatikanstatens overhoved.

LÆS OGSÅ: Hvad laver en pave?

Pavestolen, også kendt som den hellige stol: betegnelse for pavens embede som overhoved for Vatikanstaten.

Peterskirken: Den kirke i Vatikanet, hvor de fleste af pavens offentlige liturgiske fejringer finder sted. Den er Roms største kirke, men ikke Roms domkirke; det er Laterankirken.

Sede vacante (latin: mens sædet er ledigt): Perioden mellem en paves død eller afgang og valget efter hans efterfølger.

LÆS OGSÅ:Bergoglios vej fra kardinal til pave Frans

Soutane: Præstekjole. Præsters er sort, og pavens er hvid.

Urbi et Orbi: (latin: For byen og verden): Velsignelse over byen Rom og alle verdens kristne, som paven giver fra Peterskirkens balkon, første gang han viser sig umiddelbart efter sit valg, samt hver juledag, påskedag og ved andre særlige lejligheder.

Vatikanstaten: Bystat i Rom med et areal på 0,44 km2 og et indbyggertal på omtrent 800 mennesker. Pavestolens område. Siden konkordatet med Italien i 1929 har det været en suveræn og neutral stat, der har paven som overhoved.

Vatikanstaten rummer blandt andet Peterskirken med Peterspladsen, flere andre kirker og kapeller, kirkens centraladministration, en radio- og tv-station, museer, biblioteker, arkiver, pavens embedsbolig og en stor have.

LÆS OGSÅ: Hvad er Vatikanet?

Zucchetto: Kalot. Pavens zucchetto er hvid, kardinalernes er røde, og biskoppernes er violet.

QUIZ: Test din viden om paven og Vatikanet

Kilder: Katolsk Minileksikon og Vatican Insider.