Holdet bag kristendom.dk

Praktikant Linnea Molbech Sabri: sabri@k.dk / 41 74 18 91

Praktikant Bodil Hvass Kjems: kjems@k.dk / 41 74 18 84

Studentermedhjælper Ann-Sophie Greve Møller: moller@k.dk 

For generelle henveldelser, skriv da til kristendom@k.dk.