Indføring

10 vigtige ting om Indre Mission

Ved siden af folkekirkens aktiviteter holder Indre Mission møder lokalt i deres egne missionshuse, typisk på en hverdagsaften. Her er det missionshuset Bethesda på Israels Plads i København. Foto: Leif Tuxen

Indre Mission er en kristen organisation inden for folkekirken, der ønsker at missionere i Danmark. Få et overblik over Indre Mission her

De fleste danskere kender navnet Indre Mission, men hvad er det egentlig for en bevægelse? Hvad foregår der i Indre Mission for 150 år siden og i dag? Med disse 10 punkter forsøger kristendom.dk at give svar på de vigtigste spørgsmål om Indre Mission.

1. Navn
Indre Mission er en dagligdagsbetegnelse for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Formålet er at missionere internt i kirken frem for at rejse til andre lande. Deraf navnet Indre Mission.

Selvom Indre Mission ifølge sit officielle navn er en forening, kan man ikke være medlem af organisationen. Personer, der er tilknyttet Indre Mission, kaldes for Indre Missions venner eller blot missionsfolk.

2. Historie og formål
Indre Mission udspringer dels af pietismen, som dyrker et nært personligt Gudsforhold, og dels af de gudelige vækkelser i 1800-tallet, hvoraf også grundtvigianismen opstod.

Forløberen for Indre Mission blev stiftet i Ordrup ved Ringsted i 1853 af en gruppe lægmænd. De mente, at der var brug for at ruske op i mange af kirkegængerne, så de begyndte at leve mere ret. Hovedformålet var at vække liv hos dem, som sover i synden, og få folk tilbage til folkekirken.

I den følgende tid sluttede en del præster sig også til bevægelsen, og i 1861 blev foreningen stiftet i sin nuværende form i Stenlille ved Sorø. Folkekirkepræster fik en vigtig position i Indre Missions ledelse, og dermed blev det sikret, at bevægelsen beholdt en tæt tilknytning til folkekirken. For at opfylde formålet om at virke til troslivets vækkelse blev der ansat indremissionærer, som skulle rejse rundt i Danmark og prædike.

3. Fællesskab som værdi
Indre Mission lægger stor vægt på fællesskabet indenfor organisationen. Derfor er der også mange arrangementer, hvor missionsfolkene mødes internt. Desuden udtrykker Indre Mission gennem denne værdi et ønske om at invitere andre ind i deres fællesskab.

4. Forhold til folkekirken
Indre Mission eksisterer i udgangspunktet indenfor folkekirken. Normalt er missionsfolk hyppige kirkegængere ved folkekirkens gudstjenester. Det er dog for nylig blevet tilladt indremissionske ledere og forkyndere under særlige omstændigheder at melde sig ud af folkekirken for at tilslutte sig andre evangelisk-lutherske kirker og frimenigheder.

Dette skyldes, at der blandt mange i Indre Mission er en skeptisk holdning til folkekirken. Nogle diskuterer endda om folkekirken stadig kan kaldes en kristen kirke, og om man kan være medlem af folkekirken med god samvittighed.

5. Missionshuse og hovedbestyrelsen
Ved siden af folkekirkens aktiviteter holder Indre Mission møder lokalt i deres egne missionshuse, typisk på en hverdagsaften. De lokale missionshuse fungerer som selvstændige foreninger, kaldet samfund, og de har deres egne bestyrelser, som er valgt demokratisk af samfundets medlemmer. Den øverste myndighed for Indre Mission på landsplan er hovedbestyrelsen, som vælges ved selvsupplering.

Formanden skal være præst og bestyrelsen skal mindst bestå af 9 medlemmer, hvoraf flertallet også skal være præster i den danske folkekirke. Det lokale samfund er i princippet uafhængigt af hovedbestyrelsen, men det er Indre Mission på landsplan, der ejer missionshusene.

6. Bibelen
Indre Mission har et stærkt forhold til Bibelen, der betragtes som Guds Ord. Bibelen anses for at være den rettesnor, som skal følges af såvel organisationens egne venner som af hele kirken og dens ledere. Derfor har Indre Mission for eksempel ofte kritiseret de biskopper, som organisationen mener, ikke holder sig til, hvad der står i Bibelen. Kirken skal ikke bare være en borgerlig indretning men en bekendelseskirke, der står fast på Bibelen og kirkens bekendelsesskrifter.

Vi er som bevægelse forpligtet på de reformatoriske grundprincipper, hvilket betyder, at skriften alene er rettesnor i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og liv, skriver Indre Mission på deres hjemmeside.

7. Hvad tror Indre Mission på?
Indre Mission bygger på de samme bekendelsesskrifter som resten af folkekirken, nemlig de tre oldkirkelige bekendelser og de to særlige lutherske bekendelser fra reformationstiden.

Ofte har man i Indre Mission lagt særlig stor vægt på den såkaldte anden trosartikel, altså troen på Guds søn, Jesus Kristus. Mennesket er fortabt i sin synd, men Gud sendte sin søn, Jesus, for at han skulle frelse menneskene. Menneskene bliver dermed frelst af nåde, det vil sige uden at de selv har fortjent det.

Det er imidlertid vigtigt, at man tager imod dette budskab, for at man kan få del i frelsen. Derfor mener Indre Mission, at det er vigtigt, at budskabet om Guds nåde bliver forkyndt rigtigt. Missionsfolk føler sig forpligtede til at vurdere præsternes forkyndelse og eventuelt gribe ind mod den eller gå til en anden præst, hvis éns præst ikke forkynder det, man opfatter som det rene budskab.

8. Modstand mod kvindelige præster og homoseksuelle vielser
Nogle af de klassiske kontroversielle holdninger, som Indre Mission har, er modstand mod kvindelige præster samt modstand mod vielse af homoseksuelle.

I forhold til vielse af homoseksuelle er Indre Mission officielt entydigt imod og ønsker at arbejde mod ritualet for velsignelse af registreret partnerskab. Man mener ikke, at vielse af personer af samme køn kan forenes med Bibelens opfattelse af ægteskabet. Indre Mission har opfordret biskopperne til ikke at udstede et sådant ritual, som ville blive opfattet som svigt fra biskoppernes side.

I synet på kvindelige præster er hovedbestyrelsen delt, idet medlemmerne tolker Bibelen forskelligt i forhold til dette emne. Derfor har hovedbestyrelsen lagt ansvaret på de lokale samfundsråd, som frit kan vælge, hvordan de vil forholde sig til kvindelige præster. De har dermed ret til at sige enten ja eller nej til samarbejde med kvindelige præster.

9. Indre Mission i dag
I 2019 fandtes der 203 afdelinger (samfund) af Indre Mission rundt i Danmark.

For at få ny opmærksomhed på Indre Missions vision, omformulerede man den i 2006. I dag lyder den således: Lede til Jesus leve i Ham. Dette findes også udtrykt på Indre Missions hjemmeside, hvor der udtrykkes et ønske om, at danskerne skal møde Jesus og få evigt liv.

10. Børn og unge og andre aktiviteter
I 1979 fik Indre Mission sit eget ungdomsarbejde, som hedder Indre Missions Ungdom. I 2019 var der 50 ungdomsforeninger indenfor Indre Mission samt 36 klubber for teenagere.

Til Indre Mission er der også tilknyttet en organisation, der laver aktiviteter for børn: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, som laver juniorklubber, søndagsskoler, børneklubber, legestuer og så videre.

Desuden har Indre Mission en række andre aktiviteter: kor og musikgrupper, internetportaler, tværkulturelt arbejde, forberedelseskurser for forlovede par, teltmødekampagner og bibelcampingsteder med videre.

Herudover ejer Indre Mission 20 genbrugsbutikker, en campingplads, et hotel, to udlejningsejendomme, syv medarbejderboliger og og 203 missionshuse.

Litteratur og link:
Lausten, Martin Schwartz, 1999: Kirkens historie i Danmark. Pavekirke, kongekirke, folkekirke. Forlaget

Mortensen, Viggo, 2005: Kristendommen under forvandling. Forlaget Univers