Spørg

Hvad er forskellen på Indre Mission og frikirker?

Bethesda er navnet på en dam i Jerusalem, der når vandet kom i bevægelse havde helbredende kræfter (Johannesevangeliet, kapitel 5:2-4). Navnet, der betyder "barmhjertighedens hus", ses her på facaden til Københavns Indre Missions hus. Foto: Leif Tuxen

Hvad er forskellen på Indre Mission og frikirker, spørger en læser, der er startet i en ungdomsgruppe med mange unge fra Indre Mission. Professor og dr.theol. Kurt E. Larsen svarer

Spørgsmål:

Hej brevkasse

Da jeg for nylig er startet i en kristen ungdomsgruppe med mange fra Indre Mission, undrer jeg mig over, hvad forskellen egentlig er på Indre Mission og frikirken (f.eks. pinsekirken). Jeg har spurgt nogle forskellige, og jeg har kun fundet ud af, at “man bare tror på en anden måde”.

Kan du/I hjælpe mig med at forstå forskellen bedre?

Med venlig hilsen
Anita

Svar:

Kære Anita

Mellem Indre Mission og frikirkerne er der både ligheder og forskelle.

Ligheder: Indre Mission og frikirkerne er kristne grupper, der alle tror på Gud som skaber, Jesus som frelser og på Helligånden. Det er altså den samme kristne tro, og det adskiller de to grupper fra muslimer og jøder og Jehovas Vidner, der alle tror på Gud, men ikke på Jesus.

Forskelle: Indenfor gruppen af kristne, der altså alle tror på Jesus, er der forskellige meninger om nogle ting. I folkekirken (herunder også Indre Mission) er man evangelisk-luthersk og døber gerne små børn, og tror, at når man går til nadver, kommer Jesus til deltagerne i og med brødet og vinen.

I de fleste frikirker (eksempelvis pinsemenighederne og baptistkirken) døber man kun voksne, der er kommet til personlig tro, og man tænker nærmest, at nadveren er et måltid, hvor deltagerne mindes Jesus.

Der findes dog også nogle lutherske frikirker og frimenigheder udenfor folkekirken, som har samme nadver og dåbssyn som i folkekirken, men det er nok ikke dem, spørgsmålet gælder.

I Danmark er de fleste kristne med i den lutherske folkekirke. Dette gælder også Indre Mission, men et lille mindretal af de kristne er i frikirkerne.

Udtrykket, “man tror bare på en anden måde”, er ikke så præcist. Indre Mission og frikirkerne tror på Gud og Jesus på samme måde, men de tror noget forskelligt om dåben og nadveren. Og så er man organiseret på forskellig måde: Indre Mission er i folkekirken, frikirkerne er udenfor.

Med venlig hilsen
Kurt E. Larsen
Professor, dr. theol.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.