LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

10 råd til 40 dages faste

40 dages faste er en pilgrimsvandring. Det er en vandring mod klarsyn og lethed, men ikke uden fristelser og fald. Det er en åndelig rejse, hvis mål er påsken: et liv der er gennemlyst af Kristi opstandelse. Foto: Ritzau Scanpix/Iris

At faste handler om at vende sig bort fra det, der er for meget, skriver åndelig vejleder Jette Dahl, som her inviterer til selvbesindelse og handling

Askeonsdag begynder 40 dages faste frem til påske.

I den katolske kirke markeres dagen på en smuk måde. I kirken slår præsten korstegnet med aske på deltagernes pande og siger: "Omvend dig og tro evangeliet". Det vil jeg oversætte med ordene: "Vend om og lyt til Guds stemme i dit hjerte.

Allerede i 300-tallet kom den særlige tid i kirkeåret, som kaldes fastetiden. Forbilledet er Jesu faste i ørkenen i 40 dage. Her møder vi hele spektret af det, der er faste: både prøvelser, fristelser, at sige ja og nej, ensomheden, det ørkesløse, kampen mellem godt og ondt, Gud og Djævelen (Matt. 4,1-11).

Spørgsmålet er for os i dag: Hvad lader vi os fylde med? Hvad tilbeder vi? Hvad siger vi ja og nej til, og hvad fristes vi af?

Jeg deler her mine erfaringer med mange års faste og opfordrer dig til at gå med.

1. Tag fasten alvorligt

Det er vigtigt, du sætter dig det for og vil fasten helhjertet. Find ind til din længsel efter enkelhed og fred. Gør dig klar til askeonsdag.

Fasten er en besindelsestid for både krop og sjæl. Bliv klar til at gå ind i fasten, og indstil dig mentalt på det. At faste er at tage dig selv alvorligt. Det er at blive mere bevidst om de til- og fravalg, som du har indflydelse på i dagligdagen. Du vil erfare en lethed og fylde, som opstår ved mådehold.

Det kræver disciplin, øvelse og viljestyrke, men glæd dig. Der sker noget undervejs, der gør krop og sjæl godt.

2. Tegn korset på din pande

Askeonsdag kaldes dagen, som oprindelig skulle minde folk om, at fasten var en omvendelsesvandring frem til påske. Det handlede om at gøre bod. Det element bør stadig være med i fasten, men omsat til en nutidig levemåde og tankegang.

Begynd denne dag med at tegne korset på din pande og sig: Jeg vender mig om for at lytte til din stemme og vejledning, Gud.

3. Drej kontra i fasten

At faste handler om at vende sig bort fra det, der er for meget, det, der gør dig afhængig af forskellige former for nydelser, og som styrer dig mere, end godt er. Måske er du ligefrem i deres vold. Det gør dig tung, modløs og ugidelig. Sæt dig for at dreje kontra fra det, der er for meget, og som styrer dig.

Overvej, hvad der i dit liv tager for meget plads, og som trækker dig i en retning, du ikke ønsker. Hvad har magt over dig på en negativ måde? Hvad må dø en lille smule for, at du kan leve mere helhjertet? Dit svar vil hjælpe dig til at sætte grænser og give plads til det, der opbygger dig og gør dig mere glad og tilfreds.

4. Faste fra mad

Fasten er ikke til for at du skal tabe dig. Det er ingen slankekur. Den indbyder dig til at få en lethed i kroppen, så du får energi og kraft til på ny at være dig - men mere helhjertet.

Apostlen Paulus taler om legemet, som et tempel for Helligånden som er i os, og som vi har fra Gud (1. Kor. 6, 19). Derfor er det ikke lige meget, hvordan vi behandler vores krop, og hvad vi spiser og fylder den med.

Vælg det fra i dine madvaner, som du har det dårligt med at spise, og som gør dig tung og energiforladt. Rens ud i det usunde og lav en fasteplan, som sætter fokus på det, du vælger at faste fra og sige nej til. Sæt ikke for store krav til dig selv. Vær realistisk, så du lykkes med det.

Mådehold med det, du spiser, vil give dig et fysisk velvære som er godt for din sjæl. Mennesket skal ikke leve af brød alene (Matt.4, 4). Jesus taler ud fra sin fastetid i ørkenen, hvor han minder om, at vi ikke skal leve af brød alene, men af hvert ord der udgår af Guds mund.

Overvej også hvilken motionsform, du eventuelt vil benytte, og som vil gøre din krop godt.

5. Faste er renselse

Den oprindelige forståelse af faste som en bodsvandring kunne oversættes til, at det er en renselsesproces at faste. En form for nulstilling. En "rydde op og smide ud"-vej, som både kan være praktisk og mental.

Vi beskærer buske i haven om efteråret for at give dem mere lys, luft og plads. Lad det være et billede på din indre have, som fastetiden lægger op til har brug for beskæring.

Skal du sætte nye skud og blomstre som den, du er, er det nødvendigt med en beskæring. Du kan ikke alt, være alle steder, omgås alle og dyrke alle interesser.

Bliv mere bevidst om Guds plads i dit liv og din hverdag. Det er givende at afsætte tid til mødet med Gud. Begynd gerne dagen med 20-30 minutters stille-tid til bøn.

Fordyb dig f.eks. i: "Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler, Stol altid på ham, udøs jeres hjerter for ham. Gud er vor tilflugt" (Salme 62 i uddrag).

At gøre bod og få Guds tilgivelse er at blive renset og sat fri, begynde på ny. Overvej, hvad du skal rydde op og smide ud, så der bliver mulighed for, at lyset kan trænge ind i dig og din hverdag. Dit hjem. Således får du en let bagage.

6. Besind dig på egoets magt

Egoet kræver opmærksomhed og tager ofte magten i os. Også uden vi er os det bevidst. Så bliver vi dominerende, styrende og kontrollerende, og bag ved det hele er angsten og usikkerheden.

På det mentale og psykologiske plan foregår der en vedvarende kamp mellem egoet og dit sande jeg, som Gud har skabt os med. Oldkirken (fra det første århundrede) kalder de tre farligste kræfter i mennesket for: stolthed, begær og grådighed. De udgår fra egoet.

Besind dig på, hvordan dit ego kommer til udtryk i din hverdag, og hvordan det styrer dig. Vi kan blive mere menneskelige ved at øve os i ikke at lade vores ego-side tage hele pladsen, men lade Ånden lede os (Gal.5, 16).

Åndens frugt er: Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse (Gal. 5, 22).

7. Faste fra nydelser

Fasten indbyder dig i 40 dage til at frigøre dig fra stimulanser - at faste fra forskellige nydelser. Ikke fordi det er negativt at nyde noget, men det kan være så dejligt, at vi står i fare for at blive afhængige af det og i vold af det.

Du er kun fri i forhold til det, du kan afstå fra. Overvej hvad du har en umættelig sult efter, hvad der fylder for meget i din hverdag. Vælg de stimulanser fra, som du vil forsage og vende ryggen.

Vi lever i en medietid hvor TV, mobiltelefoner, internet, dagblade og reklametilbud fylder meget i dagligdagen. Flimmeret af billeder fylder sindet med brudstykker fra hele verden. Det skal vi navigere i.

Brug fastetiden til at minimere dit forbrug på dette kæmpe område. Sæt dig for at slukke for noget af det, så dine øjne og dit sind får et frirum.

8. Skær ned på forbruget

Penge er adgangen til at nære egoets trang til øjeblikkelig nydelse og opmærksomhed. Det er en af livets mest magtfulde kræfter.

Overvej at leve asketisk og enkelt i den begrænsede tid, som fastens 40 dage er. Skær ned på dit forbrug og mærk tilfredsheden i at kunne undvære. Det er ikke i overforbruget, at glæden og freden henter næring.

9. Hold faste i Guds lys

Alle forudgående råd og overvejelser skal ses i lyset af Gud. Fastetiden er en renselsestid, hvor vi lader os beskære, så livets lys bedre kan trænge ind, oplyse og varme os og give fornyede kræfter og overskud. Det er en besindelsestid, der er nødvendig og gavnlig.

Invitér Gud med ind i din faste. Vær dagligt opmærksom på, at du har en åndelig medvandrer, som du kan bede om hjælp og styrke hos. Giv plads til Guds nærvær og den sammenhængkraft, han er i dig, dit sande jeg. Besind dig på din egen grådighed, og lad dig ved Guds hjælp forvandle indefra.

10. Fastens løn

At sætte sig noget for og handle på det er i sig selv en tilfredsstillelse. Men fasten er mere end det. Det er at få sin oprindelige renhed og enkelhed tilbage, så vi kan se Gud og hans spor i hverdagen. Han er en bærbar celle, du har med dig overalt. Det kan komme til udtryk i en fornyet livsglæde, en indre kraftkilde. Der er skabt plads og lys til en hvilen i Gud.

40 dages faste er en pilgrimsvandring. Det er en vandring mod klarsyn og lethed, men ikke uden fristelser og fald. Det er en åndelig rejse, hvis mål er påsken: et liv der er gennemlyst af Kristi opstandelse.

I lyset af den kraft opstandelsen er, og det håb der er givet verden, da bliver fasten et åndeligt forår.

Fred og alt godt!

Vil du vide mere om fasten i en let tilgængelig form, kan jeg anbefale følgende lille bog (i alt 60 sider): "Vejledning om fasten" af Peter Halldorf. (Credo Forlag, 2004).

En filippinsk katolik med askekors i panden indleder fasten askeonsdag. Foto: Ritzau Scanpix
Fasten er ikke til for, at du skal tabe dig. Det er ingen slankekur. Den indbyder dig til at få en lethed i kroppen, så du får energi og kraft til på ny at være dig, men mere helhjertet. Foto: Ritzau Scanpix/Iris
Overvej at leve asketisk og enkelt i den begrænsede tid, som fastens 40 dage er. Skær ned på dit forbrug og mærk tilfredsheden i at kunne undvære. Foto: Ritzau Scanpix