Klassiker

Godt nytår! 5 nytårsforsætter til overvejelse

Med troen og tilliden til Gud som fortegn venter der os altid noget, der er fyldt med betydning og guddommeligt nærvær, skriver præst Jette Dahl Foto: Giorgio Pulcini - Fotolia

Det gør en forskel, at vi på forhånd siger tak til Gud, skriver præst Jette Dahl. Godt nytår til alle læsere med disse 5 bud på forsætter efter aftenens festligheder

"Godt nytår" hilser vi hinanden ved nytårstide. Det er som en efterklang af det, der gik forud: "Glædelig jul". I det lys bliver nytårshilsenen til et: "Velsignet nytår!".

På forhånd tak!

Jeg mindes min far, da han på sine gamle dage hver jul sagde tak for en julegave, før han overhovedet havde pakket den op. Han sad med den uåbnede pakke i hænderne og så på giveren og sagde tak. Uden at vide, hvad pakken indeholdt, gjorde han det af hjertet.

På lignende måde ligger det nye år uåbnet i vore hænder. Vi ved ikke, hvad det er fyldt af, og hvad året vil bringe med sig. Men det gør en forskel, at vi allerede på forhånd siger tak til giveren, som er Gud. Med troen og tilliden til Gud som fortegn venter der os altid noget, der er fyldt med betydning og guddommeligt nærvær.

Måske ser vi det ikke som spor i den synlige, ydre verden og hverdag, men på det indre plan og i den skjulte virkelighed er alt velsignet af Gud. Den tilgang sætter spor i det nye år.

"Gud, TAK fordi du velsigner det nye år
ved, at du går med os ind i det. Amen".

5 nytårsforsætter til overvejelse og til eftertanke

1. nytårsforsæt: Sindsrobønnen

"Gud, lær mig at acceptere det, jeg ikke kan ændre
Giv mig mod til at ændre det, jeg kan
Og giv mig visdom til at skelne det ene fra det andet".

Jeg vil sætte mig for at give denne sindsrobøn plads i det nye år. Jeg vil gøre mit til at få skilt tingene fra hinanden, så jeg klarere kan se, hvad jeg må acceptere er, som det er, og hvad jeg vil gøre en indsats for at ændre. Gid denne bøn vil vise mig vej til det. Jeg vil derfor bede bønnen jævnligt for ikke at glemme, hvad den vil mig.

2. nytårsfortsæt: Prioritering

"Gud, hjælp mig til at prioritere
og skabe plads til det,
der betyder allermest for mig i mit liv".


Jeg mærker, at der bliver mere og mere, jeg skal tage stilling til og sige JA eller NEJ til. Det sker, at det, jeg længes mest efter, drukner i mere eller mindre ligegyldigheder og i vægtlægning på noget, der kun varmer i øjeblikket og forsvinder alt for hurtigt. Jeg længes efter dybde, betydning og nærvær.

Jeg vil sætte mig for at træde mere i karakter og prioritere min tid anderledes, end tilfældet ofte er. Men hvad betyder egentligt mest for mig? Det vil jeg allerførst overveje.

3. nytårsforsæt: Taknemmelighed

"Gud, hjælp mig så taknemmeligheden over alt,
det du har givet mig i mit liv,
ikke drukner i overflod, bagateller og utilfredshed".


Jeg har i virkeligheden så meget at være taknemmelig for, hvis jeg giver det min opmærksomhed. Men der kan være så meget andet, der går ind og overskygger det og fylder i dagligdagens gøremål og arbejde. Jeg ved, at livet er en gave, og at jeg ikke ejer det. Det sætter hver ny dag i relief, og jeg vil gøre mit til at give dagen betydning. Klangbunden er at sige TAK, også når dagen kan være tung og svær.

Mit forsæt skal derfor være at afslutte dagen med at tænke på det, der i løbet af dagen har været at sige tak for og lade alt andet ligge. Jeg håber, det kan hjælpe mig til at indkode taknemmeligheden i sindet og mindske utilfredsheden og det, der ofte er bagatelagtigt.

4. nytårsforsæt: At blive båret af Gud

"Gud, hvisk til mig,
at du hver dag har fat i mig og holder mig oppe.

Hjælp mig til at blive bevidst om,
at jeg er båret af dig i både glæden og smerten".


Jeg længes efter Guds nærvær i dagligdagen. Jeg ved, han altid er der som det mysterium, den skjulte virkelighed er. Jeg vil vælge at tro, at Guds skjulte virkelighed åbner døre til hverdagen og verden også for mig. Bevidstheden om, at det er sådan, vil jeg hvile i.

Hvis jeg vender det hele på hovedet og sætter fokus på Gud og den guddommelige kraft, der udgår fra ham, så mærker jeg en befriende lethed over mig, for Guds virkelighed får hæderspladsen. Hovedvægten ligger ikke længere på mig, men på Gud. Men det kræver, at jeg er bevidst om, at det er sådan det er. Ja, Jeg vil lade mig bære af Gud.

5. nytårsforsæt Velsignelsen

"Gud, velsign mig og mine kære,
så det nye år begynder i en god Ånd.

Hjælp mig til at blive mere bevidst om,
at leve i tro og tillid til dig hver dag".

Jeg vil lade denne keltiske velsignelse følge mig ind i det nye år:

"Herren være foran dig
for at vise dig den rette vej.

Herren være ved siden af dig
for at følge dig på vejen.

Herren være bag dig
for at holde din ryg fri.

Herren være under dig
for at gribe dig, når du falder.

Herren være omkring dig
for at værne dig mod det onde.

Herren være inden i dig,
for at fylde dig med sin Ånd.

Herren være over dig
for at velsigne dig:

Så vær du velsignet af
Gud, Fader, Søn og Helligånd.

Amen".