5 tips til din pinse

Marker pinsefejringen med salmesang, et liturgisk måltid eller læsning af en god bog, for eksempel "Pinseord" af Gurli Vibe Jensen. Foto: colourbox

Pinsen er en af de højtider, der ikke er forbundet med mange folkelige traditioner. Her har du fem idéer til din pinsefejring

1. Gå i kirke

Pinsen er den kirkelige højtid, der markerer Helligåndens komme og kaldes også kirkens fødselsdag, da de første kristne menigheder udsprang af denne begivenhed.

Rundt om i landets kirker fejres dette med pinsegudstjenester både søndag, pinsedag og mandag, 2. pinsedag.Finden gudstjeneste i nærheden af dig viaKristeligt Dagblads gudstjenesteliste.

2. Læs pinse-bøger

Højtider er lig med fridage, som kan betyde tid til fordybelse. Her er idéer til gode bøger, der omhandler pinsen.

'Pinseord'af Gurli Vibe Jensen
I denne bog sætter forfatteren ord på sine tanker om pinsen og indrammer dem med en række udvalgte bibeltekster og salmevers. Refleksionerne er ledsaget af smukke og stemningsfyldte billeder.

'The Mystery of Pentecost' af Raniero Cantalamessa
Den katolske munk Cantalamessa behandler i en række refleksioner det mysterium, som pinsebegivenheden er. Oprindeligt blev meditationerne præsenteret for paven i Rom.

'Helligånden den glemte dimension i Gud' af Morten Munch
I denne bog kan du læse om Helligånden og den kristne erfaringsdimension i lyset af treenigheden. Bogen forsøger at give en forståelse af, hvorfor vi fortsat fejrer pinsebegivenheden.

'Lewis Rejse' af Per Olav Enquist
Denne romanskildrer pinsebevægelsen i Sverige i 1900-tallet, med udgangspunkt i dens leder, Lewi Pethrus' liv.

3. Bed med kirkefædrene

Bliv inspireret til at bede en pinsebønaf kirkefædreneog af deforskellige liturgiske traditionerpå hjemmesidenChurchYear.

Du kan også blive inspireret til en pinsebøn i Den Danske Salmebog side 1170.

4. Syng pinsen ind

Syng pinsen ind med salmer som I al sin glans nu stråler solen og Nu nærmer sig vor pinsefest. Læs mere om pinsesalmerne iDen Danske Salmebog Online.

5. Smag på pinsen

Som vi fejrer julen med and og påsken med lam, kan man også gøre pinsen sanselig ved at fejre den medet liturgiskmåltid.

Præsten Poul Joachim Stender foreslår en pinsemenu bestående af blandt andetsøtunge, med henvisning til Apostlenes gerninger kapitel 2, vers 1: Og tunger af ild viste sig for dem.

Find links til gode fiskeopskrifter på på hjemmesiden 2gangeomugen.dk.