8 gode råd om at lytte

"Et lyttende nærvær inviterer til at have øjenkontakt med hinanden. Det fortæller, at du er interesseret i at høre, hvad et andet menneske vil dig," skriver stiftspræst Jette Dahl.

"Bliv opmærksom på, om du afbryder andre, når de taler til dig," skriver stiftspræst for åndeligt søgende Jette Dahl

Det er en kunst at lytte til et andet menneske. Jette Dahl, som er stiftspræst for åndeligt søgende, giver her 8 gode råd til at lytte til andre: 1. Vær medmenneskelig
Det er medmenneskeligt at kunne lytte til andre uden at afbryde. Det gør en forskel i ethvert møde med mennesker. Bliv opmærksom på, om du afbryder andre, når de taler til dig, også selv om det kan være en positiv bekræftelse som for eksempel: Det kender jeg også godt til. Det er så fristende at fortsætte selv, og så trækkes fokus let over på dig i stedet for.

2. Hav øjenkontakt
Et lyttende nærvær inviterer til at have øjenkontakt med hinanden. Det fortæller, at du er interesseret i at høre, hvad et andet menneske vil dig. Ofte er vi ikke selv klar over, hvor vi ser hen, mens vi både taler og lytter. Men det har en stor betydning at have øjenkontakt. Et flakkende blik udtrykker usikkerhed og manglende nærvær, måske kedsommelighed, som Er du snart færdig?, eller det kan udtrykke, at samtalen går tæt på og måske rammer dig, så du må se væk eller ned. Læg mærke til, om du har øjenkontakt med den, der taler til dig.

3. Overvej din kropsholdning

Også med kroppen signalerer vi, hvordan vi forholder os til hinanden. Sidder du over for et andet menneske og er lyttende tilstede, er det vigtigt ikke at være den, der er fremme i skoene, det vil sige sidde fremme på ydersiden af stolen, måske tilmed uroligt og dermed vise en aktiv kropsholdning. Du behøver heller ikke at nikke anerkendende til den anden hele tiden, men blot være til stede med dit nærvær, din øjenkontakt og din lydhørhed. Læn dig tilbage i stolen og hvil i dig selv.

4. Hav lukket mund og store ører
Vi har fået to ører og en mund, hvilket fortæller, at der er brug for at lytte og lade munden være lukket en gang imellem. Det er af stor betydning i denne sammenhæng, at vi tier og slår ørerne ud i stedet for.

5. Vis empati
Det, vi mennesker ofte har allermest brug for, er empati fra vores omgivelser: at vi bliver respekteret og føler, at andre vil os, holder af os og møder os der, hvor vi er. Det åbner lydhørheden for. Prøv at sætte dig i den andens sted, som åbner sig for dig. Det er fuldt af betydning og glæde.

6. Hav åbent hjerte og åbent sind
Det er en udfordring i mødet med andre mennesker ikke at dømme eller fordømme hinanden, men forsøge at have et åbent hjerte og et åbent sind. Lad være at have en dagsorden, der skal følges i en dagligdags samtale eller i et første møde med et andet menneske. Du skal ikke føre den anden et bestemt sted hen, men det er netop åbenheden i mødet mellem jer, at der opstår noget større og væsentligt.

7. Stil åbnende spørgsmål
I forlængelse af at kunne lytte til hinanden, vokser samtalen frem. Her er det godt at kunne stille åbnende spørgsmål til den anden, så vedkommende vokser, og det er frugtbart at gå ind i mødet ved at forsøge at være et spejl for den anden. Det kan ske ved at sige: Jeg hører dig sige og give den anden plads til opfølgning.

8. Sluk mobiltelefonen
Det er dybt frustrerende, når din mobiltelefon ringer midt i en samtale, hvor du er den lyttende part. Hvis du tilmed tager den og således afbryder samtalen, så er det en undervurdering af værdien af jeres møde. Det, der var ved at gro frem, mistes, og det kan være svært at tage op igen. Husk at slukke din mobiltelefon og prioriter mødet.