Bøn er at spilde tid på Gud

Bøn er meget mere end at sige ord til Gud. Hele dit liv er bøn i det øjeblik, du åbner dig for Gud i tillid, skriver freelancepræst og åndelig vejleder Jette Dahl. Foto: Modelfoto:

Bøn inddrager alle sanser og hele mennesket. Bøn er mere end ord, nemlig en livsindstilling, skriver åndelig vejleder Jette Dahl  

Nu kommer bededagsferien. Umiddelbart betyder det ferie og fridage, men navnet appellerer til refleksion over bøn.

Bøn er først og fremmest at åbne sig for Gud. Vi er vant til at opfatte bøn som kommunikation med Gud. Vi sætter ord på det, vi er fyldt af. En sådan bøn kan umiddelbart føles som monolog, for det er den bedende, der taler og er på.

Dialogen opstår i Guds lytten til dig, og når han svarer dig, som kun Gud kan svare et menneske. Prøv at se kommunikationen/dialogen i lyset af, at Gud først taler til dig, og at bønnen er dit svar herpå. Han taler gennem Jesus Kristus og Helligånden, men også gennem dig og hele skaberværket. Enhver bøn er således et gensvar på Guds åbenbaring og skabelse, igen og igen.

Bøn som opmærksomhed
Bøn er meget mere end at sige ord til Gud. Hele dit liv er bøn i det øjeblik, du åbner dig for Gud i tillid. I den gamle klosterpraksis lectio divina (guddommelig læsning og det lyttende hjertes bøn) er der fire bevægelser, der kan føres langt tilbage i kristendommens historie.

Bøn som opmærksomhed sætter fokus på Gud, der altid er nærværende, og som rækker ud efter os i kærlighed. Det er at blive bevidst om Guds nærvær som en daglig virkelighed. Det er at stille ind på Guds kanal.

Tænk på en elpære. Vi ved, at når vi tænder for kontakten og lyset begynder at skinne, er det den elektriske strøm, der gør det muligt. Men det betyder ikke, at kraften kun er til stede i det øjeblik, vi trykker på kontakten.

Tværtimod: Lyset skinner her og nu, fordi den elektriske strøm flyder her og nu. På samme måde er det strømmen af guddommelig aktivitet, der her og nu gør os virkelige. Det betyder, at hver og en af os allerede er i en relation til Gud.

Bøn som undren
At undre sig rummer noget overraskende, men også noget, man ikke helt forstår. Det er en form for tankevirksomhed, men mindre analyserende og mere reflekterende. Når vi undrer os over noget, tager vi nogenlunde let på det og giver plads til forundring. Vi tygger drøv på det i åbenhed over for Gud. Det er den åndelige undren, jomfru Maria er et godt forbillede på. Hun gemte alle ordene i sit hjerte og grundede over dem (Lukasevangeliet 2,19), og hun åbnede sit hjerte og sine tanker for Gud.

Bøn som gensvar
Bønnens mange udtryk handler ikke om, hvad vi selv gør, men om hvad Gud gør i os.

Bønnens form må ikke tage magten fra indholdet og det helt centrale: at åbne sig for Gud og se, hvad der sker. Hele vort væsen og vore evner kan udfolde sig i denne bøn. Bøn som gensvar kan for eksempel ske gennem musik og sang, at skrive, digte, male, danse og forberede et dejligt måltid. Her er bøn den skabende handling. Gud er skaber. Vi er skabt i hans billede og er også skabende. Enhver handling, der udspringer af sjælens dyb, er kreativ bøn.

At bede med hænderne gør vi, når vi folder dem. Det er en gammel kristen tradition at bruge hænderne, når vi slår korsets tegn, I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det er en stærk bøn. At bede med fødderne er kommet frem igen gennem pilgrimsvandringer, som breder sig mere og mere.

Bøn som væren
Traditionen kalder denne værensbøn for kontemplativ at hvile i Gud med alt, hvad der er os. Det er fællesskab og samhørighed med Gud, som skaberen har med sin skabning. Det er ren væren. Det rummer en fornemmelse af, at selvet strækker sig mod Gud, og Gud bliver ét med sit menneskebarn. Det er forbundet med en opvågning i Guds nærvær, i kærlighed i menneskehjertet. At hvile i Gud er at se igennem alt det ydre og opdage Gud i det. Det er ved Guds nåde, at vi træder ind i Guds dimension og nærvær. Du kan ikke selv gøre andet end at være åben, lyttende og give Gud dit nærvær.

Bøn inddrager alle sanser og hele mennesket. Bøn er mere end ord, nemlig en livsindstilling. Bevæg dig bag ordene og bliv et menneske, som ikke kun beder, men hvis liv er bøn.

David G. Benner: At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn, Boedals Forlag 2011, har inspireret mig til denne artikel. Bogen kan varmt anbefales.