De otte onde tanker og Gud

Der findes otte tanker, som angriber os: Den første er umætteligheden(grådighed), den anden er udsvævelsen, den tredje er gerrigheden, den fjerde er nedtryktheden, den femte er vreden, den sjette er håbløsheden, den syvende er forfængelig stolthed, og den ottende er hovmodet, skrev Johannes af Damaskus (omkring år 600).

Kirkefædrene taler om en grådighed, der kan føre til bemægtigelse og tingsliggørelse af medmennesket, og denne vej fører bort fra Gud, skriver freelancepræst Jette Dahl

Mit livs Herre!
Tag mageligheden, modløsheden, herskersygen og de overflødige ords ånd bort fra mig!
Skænk mig renhedens, ydmyghedens, tålmodighedens og kærlighedens ånd.

( Efraim Syreren fra 300-tallet. Bøn, der bruges i den ortodokse Kirke)

Denne gamle bøn berører mig dybt. Tværs igennem århundrede taler bønnens ord ind i vores samtid og væremåde, ja ind i min sjæl. Med karske ord bliver vi konfronteret med vores skyggeside og ego, og længselen melder sig efter kærlighedens helende ånd.

De otte onde tanker, der angriber os
Vi besidder grundlæggende en umættelighed, der kan have mange ansigter og udtryk. Kirkefædrene taler om en grådighed, der kan føre til bemægtigelse og tingsliggørelse af medmennesket, og denne vej fører bort fra Gud.

Vi kan også lade vores umættelighedsfølelser drukne i glemsel, åndelig ufølsomhed og uvidenhed. Det fører til, at vi glemmer, at Gud er til, og at vi hvert øjeblik kan tage imod ham. Vort medmenneske ser vi ikke, og vi kan ikke længere forundres. Det ender med, at vi lever som søvngængere.

Meget præcist og tankevækkende skriver Johannes af Damaskus (omk. 600tallet):

"Der findes otte tanker, som angriber os: Den første er umætteligheden(grådighed), den anden er udsvævelsen, den tredje er gerrigheden, den fjerde er nedtryktheden, den femte er vreden, den sjette er håbløsheden, den syvende er forfængelig stolthed, og den ottende er hovmodet".

De negative lidenskaber
Hvad gør vi ved disse dybe kræfter, der er i ethvert menneske? Selvfølgelig er der forskel på, hvor voldsomme de kommer til udtryk, men alle kan vi givetvis presses ud i situationer, hvor disse destruktive tanker "besætter" os.

Kun kærligheden kan overvinde menneskenaturens splittelse og negative lidenskaber. Jeg kender ingen, der har så stærk en kærlighed som Gud. At blive sig det bevidst og få åbnet døre til sjælens lønkammer, er første skridt på en forløsende vandring med Gud. I hans nærhed er der godt at være, for der er kun kærlighed og mildhed. I det lys kan du komme til erkendelse af dine egne destruktive tanker og følelser, erkende de er der og dagligt bede til Gud, igen og igen:

Tag mageligheden, modløsheden, herskersygen og de overflødige ords ånd bort fra mig! Skænk mig renhedens, ydmyghedens, tålmodighedens og kærlighedens ånd.
 
Nogle dage er det måske bønnen om, at Gud må tage mageligheden fra dig, der er i centrum, andre gange: de mange overflødige ord og så videre. Men Gud rækker dig sin ustrakte hånd og beder dig lægge det tunge over til ham, så der bliver et frirum, hvor han kan tage bolig i dig. Herindefra vil han rense dig og sætter dig fri ved kærlighedens Ånd, hver dag på ny. Således får den grundlæggende grådighed en modspiller.

Refleksion over den gamle bøns indhold
Mageligheden er, ifølge de gamle kirkefædre, det samme som glemsomheden, et udtryk for hjertets forhærdelse. Det gør, at mennesket kun kan se det ydre, det, som sanserne kan opfatte, det som "man kan sætte tænderne i". En åndelig småborgerlighed, kunne man kalde det. En sådan tilstand fremkalder herskesyge og magt.

De overflødige ord er tomme ord: løgnens, magiens, besiddelsens, profittens og dødens ord.

På et dybere plan handler det om modløshed og håbløshed.
Over for det bedes der i bønnen om renhed, ydmyghed og tålmodighed. Alle tre "dyder" giver troen en plads i hverdagen og styrker den med et guddommeligt håb. Her åbnes der til en større selverkendelse, som ikke skal munde ud i tvangstanker, der giver større skyldfølelse, men i en større tillid og overgivelse til Gud.

Praktisk anvisning og kristen meditation
Forsøg at lukke tanker og indfald ude, men når de kommer, så mærk det og bed dem forsvinde igen. Gør dig langsomt klar til denne meditation:

Bed Gud gøre dette levende for dig: at du er i Kristus og at Kristus er i dig. En enestående samhørighed.

Bed så, idet du dvæler ved hver sætning i denne trosbekendelse:

Herre Jesus Kristus:
Du står her foran mig
Du er her bag mig
Du er på min højre side -
Du er på min venstre side
Du er over mig -
Du er under mig -
Du omgiver mig på alle sider -
Du bor i mit hjerte -
Du gennemtrænger mig helt -
Og du elsker mig, Herre Jesus!

 
Forbliv i stilheden og i bevidstheden om, at du er indesluttet i Jesus Kristus, mens du stille og langsomt gentager Jesu navn. Tak ham for hans kærlighed til dig.

Artiklen er inspireret af Oliver Clemént: "Kilder, kirkefædrene om troens liv". Katolsk Forlag 2008.