Få ferie-nærværet med hjem i hverdagen

"Når vi er optaget af det, vi selv er i gang med, er det svært at afbryde. Somme tider kan det ikke lade sig gøre, men flere gange, end vi tror, kan ting godt vente lidt. Nærvær kan opstå, om det blot er 10 minutter, vi giver hinanden," skriver stiftspræst Jette Dahl.

"Vi kan ikke planlægge et nærvær med andre, men vi kan være bevidste om at tage os tid og ikke sige: 'Jeg skal lige så kommer jeg!' til omgivelserne," skriver stiftspræst for åndeligt søgende Jette Dahl

Jeg har været på tre ugers ferie i USA med min mand og vores teenage-datter. Det var konfirmationsgaven til hende, som hun længe havde ønsket sig. Sammen har vi oplevet så meget spændende og stort, som vi aldrig glemmer.

Men for mig har det allervigtigste været, at vi undervejs fik nogle gode samtaler, og at der opstod et dejligt nærvær. Vi var bare tæt sammen hele ferien. Til daglig har vi hver især meget at gøre og at være optaget af. Ingen af os kan undvære det.

Men den gode samtale og netop nærværet, der opstår, når der er tid, den er der af gode grunde ikke altid plads til i en travl dagligdag. Det er ferietiden netop til, uanset hvor man er i verden: nærvær, samvær og samtale. Det kan jeg ikke undvære. Her henter jeg overskud og glæde til atter at være tilbage i mit arbejde.

Nærværet på arbejdspladsen og hjemme
Det har bekræftet mig i betydningen af at tage sig tid til det ånderum, nærvær skaber. Vi kan ikke planlægge et nærvær med andre, men vi kan være bevidste om at tage os tid og ikke sige: Jeg skal lige så kommer jeg! til omgivelserne.

Når vi er optaget af det, vi selv er i gang med, er det svært at afbryde. Somme tider kan det ikke lade sig gøre, men flere gange, end vi tror, kan ting godt vente lidt. Nærvær kan opstå, om det blot er 10 minutter, vi giver hinanden. Det kræver, at vi også mentalt lægger tingene fra os og retter opmærksomheden mod det menneske, der kalder.

Og omvendt kan du også kalde på det menneske, du har brug for at få nærvær fra eller vise nærvær overfor. Det er klangbunden for en god samtale.

Afmagtens nærvær
Sygehuspræs Preben Kok fra Vejle udtalte sig i et interview om
magtesløshedens nærvær. Han ser nye tiltag, der viser, at der i blandt andet Kræftens Bekæmpelse tales om, at når en behandling bliver afsluttet og hermed opstår en erkendelse af, at vi mennesker har en udløbsdato.

Her fortrænges magtesløsheden ikke længere. Det hilser sygehuspræsten meget velkommen i stedet for de evindelige forsøg med nye behandlinger i udlandet eller grænseoverskridelse af behandling på behandling, der alligevel ender med døden.

Det falder ham let, siger han, at tilbyde et menneske, der er magtesløs, nærvær og være magtesløs sammen med vedkommende. For vi mennesker er jo magtesløse. Der hvor to mennesker er sammen i den magtesløshed, opstår der et ganske særligt nærvær, for Guds kraft kan her udfolde sig helt. Apostlen Paulus ved, hvad det handler om, når han siger: Guds magt udøves i magtesløsheden (2. Kor. 12,9)

Den psykiske afmagt
Jeg erfarer det samme er tilfældet, når jeg som sygehuspræst (30 % ansat på Psykiatri Vest) sidder med en patient på det psykiatriske sygehus og angsten for at leve eller angsten for at tage sit eget liv, tager over. Det eneste, jeg kan, er at være hos vedkommende i en fælles afmagt.

Jo, der kan sætte ord på angsten, men det forsvinder den ikke af. Den bedste hjælp er at være der og rumme den andens smerte gennem nærvær. Her opstår gang på gang dette dybe nærvær, som hverken kommer fra mig eller den anden, men fra Gud. Det samme kan selvfølgelig ske i mødet med mennesker i det hele taget, men det står bare så klart, når magtesløsheden er så iøjnefaldende.

Friheden i Gud
Der ligger en skaberkraft og en kreativitet gemt i afmagten og venter på at blive pakket ud. Når vi bliver mindet om, at vi ikke er herre over liv eller død, og at vi heller ikke skal sætte dagsordenen i alle forhold, hvor vi synes, vi bør gøre det, da er det både en fysisk og psykisk lettelse, at Gud er Skaberen og opretholderen. Ja, han er drivkraften, ånderummet og kreativiteten, om vi giver ham lov til det. Han giver dig altid sit nærvær. Han er selve nærværet i dig og i de relationer, du indgår i. Han er skaberkraft i alt, hvad der er til.

Denne keltiske velsignelsesbøn er et udtryk for det:

Herren være foran dig
for at vise dig den rette vej

Herren være ved siden af dig
for at følge dig på vejen

Herren være bag dig
for at holde din ryg fri

Herren være under dig
For at gribe dig, når du falder

Herren være omkring dig
for at værne dig imod det onde

Herren være inden i dig
for at fylde dig med sin Ånd

Og Herren være over dig
for at velsigne dig:

Så vær du velsignet
af Gud Fader, Søn og Helligånd.

Amen"

Andre læser lige nu