Gud har mange masker

Gud bruger altid maske i mødet med verden, skriver spiritualitetspræst Jette Dahl.

Man kan aldrig se Gud ansigt til ansigt. Men man kan se Gud i forhold til alle de masker, han bærer. Med inspiration fra Luther fortæller spiritualitetspræst Jette Dahl her om Guds masker

Hvis Gud er skjult, hvordan kan vi så vide, at han findes? Gud skjuler og åbenbarer sig på en gang, og det gør han ved hjælp af sine mange masker.

Gud er og bliver et mysterium, som Kristus har åbenbaret sider af, men noget forbliver skjult. Ingen kan se Guds ansigt til ansigt og leve.

Gud bruger altid maske i mødet med verden. Men Gud er fuldt tilstede i sin skjulthed i verden og holder alt oppe som skaberen og opretholderen. Han er livskraften i alt, hvad der er til.

Han omfatter alt og er i alt, men intet omfatter ham og er i ham. Guds nærvær er i alt, men samtidig også udenfor alt. Det er dobbeltheden.

Kristus som Guds maske

Gud er steget helt ned til os i menneskeskikkelse og åbenbaret sig i gudmennesket Jesus Kristus. Han har inkarneret sig i verden, og det billede, Kristus giver af Gud er maskeret, i den forstand at han kun udstråler så meget af Guds herlighed, som vi er i stand til at tåle. Det er på jords- og menneskelivets betingelser med de grænser, som hører til her.

Skaberværket som Guds maske
Gud taler til os gennem alt det skabte, universet og naturen. Det er muligt at se Guds finger i det mindste blad og hans livskraft i det mindste strå.

Mennesket som Guds maske
Som Guds masker udfører menneskene Guds gerninger i verden, om vi gør det i tro på ham eller ej. Når vi møder hinanden som medmennesker og er tro overfor livets opgaver og fordringer, er vi et redskab i Guds hånd og hans samarbejdspartner.

Vi er Guds hænder i verden. Han har ikke andre. Gud virker i os på mangfoldige måder og finder helt sine egne veje til menneskets sjæl. Han har skabt os med en samvittighed og i sit billede. Det er drivkraften i os.

Relationer som Guds maske
At leve betyder altid at leve i relationer, i forhold til omverdenen. Det kan sammenfattes i følgende 4 relationer:

1) Den personlige livsrelation - slægt, venner, kollegaer m.fl.

2) Relationer til verden geografiske steder og forankringer på ens livsrejse

3) Relationer til værdier og ordninger skik og brug, værdier, der giver livet betydning og mening.

4) Relationer til den magt, som transcenderer og overskrider de nævnte livsområder. Selve skaberkraften, der gennemtrænger alle relationer.

Galskab og paradoks som Guds maske
Gud er maskeret til stede også i alt det, der går ud over det såkaldt normale og logiske i det grænseområde, man kunne kalde galskaben og paradokserne.

Til tider er Gud netop til stede her for den der har øre at høre med og øjne at se med, øjne som ikke så let lader sig skræmme af usædvanlige masker. Gud er hinsides al logik, sund fornuft og normalitet.

Sproget som Guds maske
Det menneskelige sprog er en maske for Guds nærvær iblandt os. Både i kirkens sproglige forkyndelse af Guds Ord, Jesus Kristus, men også i hverdagssproget og vores møde med hinanden, er Gud til stede. Sproget er en del af skaberværket.

Sproget og dermed erkendelsens og forståelsens mulighedsbetingelser ligger i Guds skjulte tilstedeværelse i sproget. Ordet skaber, hvad det nævner. Udsagn kan ikke trækkes tilbage, når de først er sagt og udtrykt. De kan være dræbende og smertefulde, og de kan være berigende og opbyggende både for andre mennesker og for os selv.

Artiklen er inspireret af Tor Johan S. Grevbo: Guds masker i sjelesorgen. Norsk tidskrift: KOINONIA nr.5/2003 med fokus på Luthers masketeologi.