Hvad er helligt for dig?

- Helligheden udgår fra det hellige selv, Gud, og du indvies til at leve i det lys og den velsignelse, det er, skriver Jette Dahl. Billedet er fra katedralen i Antwerpen i Belgien.- Foto: stock.xchng

- Gud er hovedpersonen eller centrum i helligheden. Han har "udskilt" dig som betydningsfuld, også når hellighedens modsætning, den profane verden, vælger dig fra, skriver åndelig vejleder Jette Dahl

Hellighed og det hellige har med Gud og det guddommelige at gøre.

"Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer" (Joh. Åben. 4,8)

De ord indleder blandt andet nadverfejringen ved en gudstjeneste.

I bønnen Fadervor hedder det: "Du, vor Far som er i himlen, helliget blive/vorde dit navn". En bøn, der udtrykker: Gid dit navn, Gud, må forblive helligt iblandt os.

Det modsatte af at helliggøre er at vanhellige noget eller nogen. Det er med andre ord: blasfemi, bespottelse af Gud. At bande og sværge betød oprindeligt, at man gik i ledtog med det navn, der nævntes: for satan, for helvede og så videre. Det er vel de færreste, der i dag tænker på det, men det er faktisk det, det betyder, og det kan vække til eftertanke.

Hvad betyder det at være hellig?

Ordet hellig betyder "udskilt og indviet". Udskilt som noget særligt betydningsfuldt og indviet til et liv i Gud. Heri ligger Guds kærlighedserklæring til dig, at du er elsket og udvalgt af ham, skabt i hans billede og således "klædt på" til at være i verden.

Gud er hovedpersonen eller centrum i helligheden. Han har "udskilt" dig som betydningsfuld, også når hellighedens modsætning, den profane verden, vælger dig fra.

"Vi er Guds udvalgte, også selv om den verden, vi lever i, ikke vælger os ud" (Henri Nouwen)

Helligheden udgår fra det hellige selv, Gud, og du indvies til at leve i det lys og den velsignelse, det er. Det sætter spor i dit liv og din hverdag.

At anerkende det hellige i hverdagen
Fem moderne, travle mennesker fandt det hellige rum, der ændrede deres liv. Vendepunktet var 40 dage i et engelsk kloster, hvor de blev udfordret på det kraftigste af klosterlivets "dyder". De blev bedt om at lytte vedvarende og intenst til sig selv, til andre mennesker og til Gud. Stilheden var det, der åbnede døre i dem. Da de forlod klosteret, havde denne intensive lytten ændret deres hjerte og tanker, som den har gjort ved mange nonner og munke i generationer.

Klostrets abbed, Christopher Jaminson, har på denne baggrund udgivet en bog, der også er oversat til dansk, med titlen: "At finde et helligt rum - klostervisdom for moderne mennesker." (Boedals forlag). Det er en fremragende bog og let tilgængelig, Her er både konkret anvisning og indføring i at leve med Gud i dagligdagen midt i den travlhedskultur, der er vores i dag. (I fodsporene heraf er de netop blevet oversat endnu en læseværdigt bog af ham: "At finde lykkens vej".)

Giv hverdagen hellig betydning
Jaminson taler bl.a. om at genopdage det hellige i hverdagen, at Gud er nærværende alle steder og til alle tider og ikke kun i særligt hellige stunder.

"Det hellige kan ikke fremstilles af forbrugersamfundet, fordi hellighed ikke kan produceres. Det hellige findes, når vi anerkender, at det er helligt. At finde det hellige rum, begynder med at anerkender det hellige i ens dagligdag." (s. 29)

Med udgangspunkt i Gud og troen på det helliges kraft og betydning, er det op til dig, at "udskille" ting og stunder i din hverdag og anerkende det som helligt. Begynd i det små og give hverdagens gøremål en sådan betydning. Omgiv det med respekt og ikke som noget, der hurtigt skal overstås. Mød også andre mennesker i det lys af nærvær og anerkendelse.

Med tiden vil du erfare, hvilken forskel det gør at blive bevidst om dit medmenneskes og din egen hellighed, stunder og situationers hellige nærvær og at betragte dagens rutinemæssige gøremål i det lys.

Meditation og åndelig vejledning

Overvej, hvad der er helligt for dig i dit liv og din hverdag.

Vær i stilhedens hellige rum.
Bliv bevidst om din egen hellighed. Lad dig oplyse af Gud.

Overvej, hvad du længes efter fremover skal være helligt for dig i din hverdag.

Bed din egen bøn til Gud om det, der ligger dig på sinde her.
Vær atter i stilhedens hellige rum.

- Helligheden udgår fra det hellige selv, Gud, og du indvies til at leve i det lys og den velsignelse, det er, skriver Jette Dahl. - Foto: stock.xchng