Anders Ladekarl: Mit kors er en forpligtelse til at hjælpe

Anders Ladekarl er Dansk Røde Kors' nye generalsekretær efter Jørgen Poulsen. Han kommer fra en stilling som international chef i organisationen. Foto: Claus Bjørn Larsen/ Denmark

Når den humanitære organisation Røde Kors rykker ud til verdens brændpunkter sker det altid under korsets symbol, der signalerer, at assistancen er på vej. For generalsekretær i Dansk Røde Kors Anders Ladekarl er korset et signal til verden om en forpligtelse til at hjælpe, når krisen rammer

Det højrøde kors på den hvide baggrund, logoet for verdens største humanitære organisation, har været til stede i verdenshistorien, når bølgerne gik allerhøjest. Slaget ved Dybbøl i 1864, hospitalsskibet Jutlandias indsats under Koreakrigen og jordskælvet i Haiti er kun nogle af de begivenheder, hvor Røde Kors har spillet en afgørende rolle som upartisk hjælpeorgan.

Gennem 150 år har organisationen hjulpet mennesker igennem krige og katastrofer, og tæller i dag 13 millioner frivillige i 187 lande. Det røde kors er et løfte om hjælp til de nødlidende, uanset hvem de er og hvor i verden de befinder sig. Det mener generalsekretær Anders Ladekarl.

LÆS OGSÅ: Pia Kjærsgaard: Vi, der har et kors, skal bruge det

Korset er først og fremmest et signal om, at hjælpen er på vej. Verden har besluttet, at korset er et hjælpesymbol, der betyder, at ingen må lide længere end højest nødvendigt, siger Anders Ladekarl og forklarer, at det røde kors ikke har nogen kristen konnotation, men at organisationen opererer i lyset af det kristne budskab om næstekærlighed.

Vi er neutrale, uafhængige og upartiske, også i forhold til symboler. Korset stammer fra det schweiziske flag og signalerer neutralitet og uafhængighed. Om det kristne kors har indflydelse på det schweiziske flag ved jeg ikke, men vores arbejde ligger i forlængelse af næstekærligheden i kristendommen og andre religioner.

LÆS OGSÅ:18 europæiske flag med religiøse symboler

Har du et personligt kors, der betyder noget særligt for dig?

Det kors, der er vigtigt for mig, er det kors, som jeg påfører i krisesituationer, for eksempel i krige. Korset er den eneste beskyttelse, der sikrer mig mod overgreb, og det giver det en juridisk og symbolsk betydning. Med korset følger der en ret til at komme frem og være i områder, hvor andre ikke har adgang, det gælder både vejspærringer i Syrien og konflikter i Mali, siger Anders Ladekarl.

Han oplever, at der generelt er stor respekt omkring korset, men at det også er et symbol, der vækker debat.

Mennesker har respekt for symbolet, men forventer også, at der nu kommer hjælp. Vi oplever, at der er områder, hvor folk misforstår symbolet og gør det til en religiøs skydeskive. Så prøver vi at oplyse om, hvad det er for et kors, og forklarer, at det ikke er et kristent kors, men et beskyttelses- og hjælpekors. Vi er ikke ude for at missionere, men ønsker at hjælpe, der hvor nøden er størst.

LÆS OGSÅ:
Moses Hansen: Mit kors er en lup, der forstørrer det egentlige budskab