"Bøn er åndedræt for troen"

Store Bededag kunne man jo gå i kirke og tænke på og bede for andre mennesker. De forfulgte kristne, for eksempel, udtaler biskop Steen Skovsgaard. Foto: Peter Kristensen

Jeg kan ikke forestille mig en dag, som ikke begynder og slutter med en bøn. Bønnen er med til at holde troen i live., mener biskop Steen Skovsgaard

Hvorfor har du skrevet en lommebog om bøn? "Jeg fik en udfordring fra Bibelselskabet om at skrive en lille bog om bøn. Og den har jeg taget op, fordi jeg synes det er et vigtigt emne, som jeg gerne ville forsøge at skrive lidt om. Og da jeg netop havde studieorlov for blandt andet at studere biskop D.G. Monrads bog: Fra bønnens verden, havde jeg god tid og rigeligt forråd at trække på."

LÆS OGSÅ: "Gå ind i 2012 med biskop Monrad"

Hvorfor er det vigtigt at bede?

"Svaret er meget enkelt. Forholdet til Gud er et barneforhold, og børn taler med deres forældre, hvis ellers forholdet er i orden. Det er det samme som i et kærlighedsforhold. Det indebærer, at man taler sammen. Lige så naturligt det er for to elskende at tale sammen, lige så naturligt er eller bør det være at tale med Gud. Og omvendt må man sige, at hvis samtalen dør ud, vil forholdet tage skade."

Hvad betyder bøn for dig?

"Jeg kan ikke forestille mig en dag, som ikke begynder og slutter med en bøn. Bøn er åndedræt for troen. Den er med til at holde troen i live. Derfor har Monrad i øvrigt også et godt råd, nemlig: Hvis man har et svært med at tro, så skal man bede."

Hvordan kan man markere Store Bededag?

"Man kunne jo gå i kirke og i dagens løb også særligt tænke på og bede for andre mennesker. De forfulgte kristne, for eksempel."

Hvad kan man bede for?

"I min lille bog skriver jeg:

'Der er ingen bøn, der er for lille eller for stor. Vi må bede for os selv, for vores kære og for verden. Vi må bede om helbredelse for sygdom, for bedre vejr, for et godt arbejde og for vores venner. Vi kan bede om alt. Bøn er dog ikke bare en ønskeliste, som vi læg­ger frem for Gud i forventning om at få alt opfyldt. Hjertet i al kristen bøn er ordene: Ske din vilje. Vi tror, at Gud ved bedst, og derfor beder vi om, at Guds vilje må ske, i fuld tillid til at han ved, hvad der tjener os bedst. Dybest set ved vi ikke, hvad der er bedst, hverken for os selv eller for andre. Derfor kan det også ske, at vi går ind i bønnen med vores egen vilje og går ud af bønnen med Guds vilje. Vi må være parate til at bøje os for Guds vilje. Vi kan kæmpe med Gud i bønnen, men det inderste ønske må være, at Guds vilje sejrer i os. Derfor beder vi i Fadervors tredje bøn: Ske din vilje som i himlen, således også på jorden.'"

Steen Skovsgaard
Biskop over Lolland-Falster Stift