Dåben er Guds udstrakte hånd til os syndige mennesker

Vi må nok sige, at dåb ikke alene er nødvendig, men også ret afgørende for markeringen af vores tilhørsforhold til vore himmelske Fader, skriver Massoud Fouroozandeh. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Dåben er en markering af den lange og udfordrende rejse, vi begynder hånd i hånd med vores frelser og vores medmennesker, skriver sogne- og migrantpræst Massoud Fouroozandeh

Hvad sker der, når man bliver døbt?

Når kirken døber mennesker, er det altså, fordi Jesus Kristus har befalet det ved at sige til sin kirke, at den skal ud og gøre alle folkeslagene til hans disciple. Ved at blive døbt i den treenige Guds navn bliver vi forsynet med den treenige Gud og forbundet med hans kristelige legeme/menighed.

Bliver man kristen, når man bliver døbt?

At være kristen betyder at tilhøre og følge efter Kristus. Dåben er derfor en markering af den lange og udfordrende rejse, vi begynder hånd i hånd med vores frelser og vores medmennesker.

Hvorfor er det vigtigt at blive døbt?

Dåb er Guds gave og hans udstrakte hånd til os syndige mennesker uanset race, køn, alder og nationalitet. Ved dåben modtager mennesket syndernes forladelse og bliver så at sige vasket til frelse.

Dåben er også det synlige tegn på Guds pagt og nåde til sit skaberværk, svarende til omskæringspagten i Det Gamle Testamente.

Desuden dåben er også tegn på menneskets lydighed over for, hvad frelseren selv har befalet os. Derfor må vi nok sige, at dåb ikke alene er nødvendig, men også ret afgørende for markeringen af vores tilhørsforhold til vore himmelske Fader.

Hvad betyder det for dig, at den russisk-ortodokse kirke ikke længere anerkender folkekirkens dåb?

Dette er en særdeles trist nyhed at høre og dog slet ikke overraskende! Den sande og klassiske kristendom uanset sin konffesionelle baggrund må altid holde fast i sit enegyldige fundament, Jesus Kristus.

Og det helt afgørende element i denne diskussion er, at vores kendskab til og forståelse af Jesus har altid haft sit hovedophav i Bibleen og de traditionelle trosskifter. Snubler man i sine fortolkninger af disse skrifter, så er man også for alvor begyndt at komme på den forkerte kurs!

Massoud Fouroozandeh er sogne- og migrantpræst og panelist ved religion.dk.