Jeg ønsker mig flere påsketraditioner

Præst i Pinsekirken Bornholm Ruben H. Falk mener, at påsken er ligeså vigtig som julen, men må også erkende, at mange prioriterer at holde ferie i påsken Foto: Otto Hansen

I Pinsekirken Bornholm har de få påsketraditioner og har for eksempel ikke gudstjeneste langfredag, men kirkens præst Ruben H. Falk mener, at flere traditioner kunne give påsken større opmærksomhed

Påsken er en højtid, som ikke har de samme folkelige traditioner som julen. Men der findes mange traditioner for at fejre påsken i forskellige kirker og hjem.Her fortæller præst i Pinsekirken Bornholm Ruben H. Falk om, hvordan han fejrer påsken i kirken og sammen med sin familie.

Hvordan fejres påsken i Pinsekirken Bornholm?
For os er selve påskebudskabet det vigtigste i påskefejringen. Det har vi blandt andet fokus på i prædiken palmesøndag og på skærtorsdag, hvor vi spiser lam og holder nadver sammen."

"Selve påskesøndag er en almindelig gudstjeneste, hvor vi synger salmer og lovsange, og hvor prædikanten forkynder påskens budskab. Det kan være om israelitternes udgang af Egypten eller om, hvorfor Jesus er påskelammet, og hvad det betyder for os i dag. Langfredag holder vi ingenting, da vi har mange børnefamilier, som bruger påskeugen til at holde fri sammen med familie og venner. 

Er der noget særligt, der kendetegner påskefejringen i pinsekirken generelt?
Nej, det er der ikke. Det vi gør, er noget vi har valgt at gøre her på Bornholm, fordi vi tænker på menigheden som en stor familie, og derfor skal vi være sammen som kirke. Et særligt kendetegn kunne være, at vi til gudstjenesten påskesøndag nok vil slutte af med nadver. Til forskel fra folkekirken, så fejrer man i pinsekirken ikke nadver hver eneste søndag, men traditionelt én gang om måneden. Men i påskemåneden kan man godt finde på at fejre nadver to til tre gange.

Hvordan fejres påsken i dit eget hjem?
Vi holder ferie, fordi børnene har ferie. Derfor har vi faktisk ingen specielle traditioner omkring påsken ud over lidt ekstra hygge og en påskefrokost. Her er julen en langt større begivenhed både for os og i kirken, end hvad påsken er, fordi påsken ikke har den samme rige mængde traditioner. Derudover er der mange på Bornholm, som rejser væk og er sammen med venner og familie, og det gør vi også selv denne påske. 

Faster du op til påsken?
Nej, det gør jeg ikke, for vi har ikke en fastetradition i pinsekirken. Jeg mødes dog hver fredag morgen i fasten for at bede sammen med præsterne fra de seks øvrige frikirker på øen, som vi har en god relation til. Vi har også haft SMS-bønner, som kirken sender ud til dem i menigheden, som vil være med til at bede for vores ø, Danmark og resten af verden i fasteperioden. 

I forhold til julen, så vækker påsken ikke så stor genklang i danskernes bevidsthed. Hvad betyder påsken for dig?
Af teologiske årsager så er påsken for mig lige så vigtig som julen. Hvor julen handler om, at Jesus er født, så handler påsken om, at Jesus døde og genopstod. Det vil sige, at evangeliets budskab bliver åbenbaret og fuldført i påsken. Jeg ønsker derfor, at vi kunne have flere traditioner og kunne gøre mere ud af påsken, men jeg lever også i en erkendelse af, at det er høj ferietid, og folk vil gerne udnytte foråret."

"Her på Bornholm havde vi engang en tradition for, at kor og strengeorkestrer optrådte i Ekkodalen, ligesom vi havde morgengudstjeneste, hvor man så solen stå op sammen. Men det er alt sammen forsvundet fra vores traditioner i dag. 

Hvordan kan kirken gøre mere ud af påsken?
Hvis man kigger over på kirker i USA, så er der mange der for eksempel opfører et påskeskuespil, hvor man dramatiserer påskeugen, som man inviterer lokalsamfundet til at komme ind at se. Det synes jeg, er en rigtig god og anderledes måde at forkynde påskens budskab på. Men jeg må også indse, at vi i modsætning til USA har meget små kirker Danmark med få ressourcer.