Man bliver ikke frelst af miljø-gerninger

Sognepræst i Kongsted Kirke Jeanette Capion mener, at kirken har et ansvar over for de mennesker der rammes af klimaforandringerne. Foto: Foto: Annette Molin

- Begynd i det små: Hvad der er skrald for ældreklubben kan blive til guld for minikonfirmanderne, siger sognepræst i Kongsted Kirke Jeanette Capion

I forbindelse med klimatopmødet i København sætter kristendom.dk fokus på kirke og klima i en serie om grønne kirker. Her vil fem kirker fortælle, hvad de gør for at være miljøvenlige og begrunde, hvorfor de som kirke engagerer sig i klimaspørgsmålet.

Kongsted Kirke er én af de kirker, der har fået diplom som Grøn Kirke og kirken er på Danmarkskortet over grønne kirker.

Kirkeblad på genbrugspapir
I Kongsted Kirke har man blandt andet sat ind på at spare på papir og på elregningen.

- Vores kirkeblad kommer på genbrugspapir, og vi har skiftet til sparepærer. Derudover er vi opmærksomme på vores varmeforbrug. Genbrugspapir er dyrere, men det tjener vi hurtigt ind på besparelserne på el- og varmeregningen. Derudover er vi i øjeblikket i gang med en dialog med Nationalmuseet vedrørende opvarmning og kalkmalerierne, fortæller sognepræst i Kongsted Kirke Jeanette Capion.

Kirken skal som institution skal gå foran
Jeanette Capion mener, at folkekirken som offentlig institution bør gå foran for at sikre en bæredygtig fremtid.

- Ingen i dag kan komme udenom, at vi har vægtige klimaproblemer at tage vare på. Problemer, som vi måske endnu ikke helt har forstået konsekvensen af i Danmark, men som i den tredje verden allerede nu fører til underernæring og sult. Og det er vores ansvar som kirke at gøre opmærksom på problemer i livet, der rammer de svage og de små, mener Jeanette Capion og henviser til Jesus, der siger "Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig".

Ikke gerningsretfærdighed at være grøn kirke
Jeanette Capion er opmærksom på, at nogle kan tolke initiativet til Grøn Kirke som gerningsretfærdighed.

- Vi må som kirke ikke banke folk oven i hovedet med en klima-hammer, for frelsen kommer ikke af gode gerninger - heller ikke dem der gøres for miljøet. Jeg tror, at en del kirker ikke tør gå ind i klimadebatten af fare for, at folk skulle få den opfattelse af kirkens budskab, da vi jo som kirke først og fremmest er forpligtiget på evangeliet frem for klimapolitik, mener Jeanette Capion.

- Jeg mener dog ikke, at gerningsretfærdiggørelse nødvendigvis er konsekvensen af en grøn kirke. Grøn kirke kan også ses som en forkyndelse af opretholdelse af Guds fantastiske skaberværk og som forkyndelse af næstekærlighedsbuddet, og på den konto burde flere kirker bakke op om projektet, da de færreste sikkert er uenige i intentionen bag Grøn Kirke.

Begynd i det små
Jeanette Capion opfordrer derfor andre kirker til at blive grøn kirke.

- Begynd i det små og anerkend, at lidt har også ret, så bliver det hele lidt mere overskueligt. Genbrug for eksempel glas, dåser og andet emballage. Hvad der er skrald for ældreklubben kan blive til guld for minikonfirmanderne og omvendt, slutter Jeanette Capion.