Nonne: Vi prøver at efterleve Josefs ydmyghed og åbenhed

"Josef kan lære os alle, uanset hvem vi er, at lytte til Gud og ydmygt og stille at drage omsorg for hinanden. At handle på det ansvar, som Gud giver os, og som vi har over for hinanden," siger søster Susanne Hoyos fra de danske Sankt Joseph Søstre. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen.

Ydmyghed, at lytte til Gud og at handle på et fællesmenneskeligt ansvar er læren fra Jesus´ bonusfar, mener søster Susanne Hoyos fra Sankt Joseph Søstrene i Danmark

Alle kender Josef, tømreren fra Betlehem, der bliver bonusfar til Jesus. Men hvilken betydning har Josef, og hvad kan vi lære af ham?

For at forstå det, er vi nødt til kort at gengive historien om Josef, mener søster Susanne Hoyos fra de danske Sankt Joseph Søstre.

Ifølge Det Nye Testamentes evangelier boede Josef i Nazareth og var trolovet med jomfruen Maria, da hun fik at vide, at hun ved Helligåndens mellemkomst skulle blive gravid og føde Guds søn. Ikke overraskende var det en nyhed, der i første omgang fik tømreren Josef til at overveje at forlade Maria. Men han ændrede totalt mening, da en engel i en drøm fortalte ham sagens rette sammenhæng.

SE OGSÅ: Grafik: Historien om den første jul

Så i stedet for at gå fra Maria, tog Josef opgaven med at passe på hende og Jesusbarnet på sig i en grad, så det blev hans liv. Vigtigst er selvfølgelig fødslen af Jesus i Betlehem, men senere i historien om julens begivenheder hører man også, hvordan det var Josef, der i drømme fik beskeden om, at den lille familie skulle flygte til Egypten.

Og endelig 12 år senere var Josef lige så bekymret som Maria for, hvad der var blevet af Jesus, da den 12-årige Jesus under påsken i Jerusalem ikke var med i gruppen, men i stedet var gået hen i templet.

Opkaldt efter Josef
I den katolske kirke fylder Josef derfor også meget. Han er en vigtig del af den hellige familie, som æres året rundt, men især ved juletid. Adskillige kirker, institutioner som skoler og hospitaler samt en orden, nemlig Sankt Joseph Søstrene, er også opkaldt efter ham.

LÆS OGSÅ: Ligestilling mellem Josef og Maria i den katolske kirke

"Josef er også en af de få helgener, der har hele to helgendage, nemlig den 19. marts, som er hans egen helgendag og så den 1. maj, som er arbejdernes dag, og Josef var jo tømrer og er dermed arbejdernes skytshelgen," fortæller søster Susanne Hoyos.

Et stærkt gudsforhold
Ifølge søster Susanne Hoyos var Josef nemlig en mand, der lyttede til Gud og som havde et stærkt gudsforhold.

Han troede på det, som han fik at vide af Gud og han handlede på det, siger hun og henviser til de to drømme, som Josef havde, hvor han fik besked fra Gud om henholdsvis undfangelsen og om vigtigheden af at flygte fra Herodes og det, som blev til barnemordet i Betlehem.

Ifølge søster Susanne Hoyos findes der ikke ret meget konkret viden om Josef.

Men han må have været en ydmyg mand stærkt knyttet til Gud. En mand, der i al stilfærdighed tog de opgaver, som han fik på sig her i livet, siger hun og forklarer, at Josef loyalt og konstant støttede Maria og Jesus. Hele tiden var han der for dem som en god mand for Maria og en god bonusfar for Jesus, mens han passede sit arbejde uden at gøre noget stort ståhej ud af noget af det.

LÆS OGSÅ: Portræt af Josef

Og det er den samme ånd om ydmygt og åbent at tage det, som kommer, på os, som vi prøver at efterleve i vores orden, der bærer hans navn, fortæller søster Susanne Hoyos, der også mener, at vi alle kan lære meget af netop det med den stærke tilknytning til Gud og villigheden til åbent og ydmygt at acceptere de opgaver, som vi får her i livet. Især dem, der drejer sig om at tage sige sig af hinanden.

Josef kan lære os alle, uanset hvem vi er, at lytte til Gud og ydmygt og stille at drage omsorg for hinanden. At handle på det ansvar, som Gud giver os, og som vi har over for hinanden, slutter hun.

"Josef kan lære os alle, uanset hvem vi er, at lytte til Gud og ydmygt og stille at drage omsorg for hinanden. At handle på det ansvar, som Gud giver os, og som vi har over for hinanden," siger søster Susanne Hoyos fra de danske Sankt Joseph Søstre.