"Påsken er verdens største begivenhed"

"På en måde er fasten også en form for solidaritet med Jesus. Når Jesus hænger på korset, og hvis vi elsker Jesus, så sidder vi ikke og spiser flæskesteg foran ham på korset, men er solidariske med ham i hans lidelse ved at afstå fra noget den dag," siger teolog, journalist og katolik Iben Thranholm Foto: Leif Tuxen.

Kristendommen er en utrolig realistisk religion, fordi den ikke forsøger at bortforklare lidelsen, men siger at sådan her er vilkårene, siger teolog, journalist og katolik Iben Thranholm

Påsken er en højtid, som ikke har de samme folkelige traditioner som julen. Men der findes mange traditioner for at fejre påsken i forskellige kirker og hjem.Her fortæller teolog, journalist og katolik Iben Thranholm om, hvordan hun fejrer påsken i den katolske kirke og sammen med sin familie.

Hvordan fejres påsken i den katolske kirke?
I den katolske kirke er der et fuldt program hver eneste dag i påsken. Det starter skærtorsdag, hvor der er en nadvergudstjeneste og vågenat. I de fleste kirker har man også tradition for fodtvætning. Det vil sige, at tolv personer fra menigheden får vasket fødder af kirkens præster."

"Langfredag bliver der holdt en messe, hvor menigheden går op i rækker til alteret for at kysse Jesu fødder på krucifikset. Der er også rigtig mange, der går korsvejsandagten, som er en meditation ved 14 stationer i kirken, der viser Jesu korsfæstelse fra han bliver dømt af Pilatus til han bliver taget ned fra korset. Derudover er langfredag sammen med askeonsdag en obligatorisk fastedag, hvor man undgår kød, vin og andre nydelsesmidler og kun indtager det allermest nødvendige. 

Langfredag er derfor en meget stille dag, som varer helt indtil lørdag nat. Her begynder den store midnatsmesse, som varer næsten tre timer. Midnatsmessen starter med, at menigheden bærer opstandelsens lys ind i den mørke kirke ved, at alle har et stearinlys i hånden. Det er også ofte under midnatsmessen, at voksne bliver døbt eller konverterer til den katolske kirke. Der er messe igen søndag formiddag og anden påskedag, men højdepunktet i påskefejringen er helt klart festen lørdag nat. 

Hvorfor faster man særligt langfredag?
Fasten er ikke til for at pine sig selv, men for at give plads til Guds ånd. Det vil sige, at man renser sig selv for at gøre plads til, at Guds ånd kan tage bolig i os. På en måde er fasten også en form for solidaritet med Jesus. Når Jesus hænger på korset, og hvis vi elsker Jesus, så sidder vi ikke og spiser flæskesteg foran ham på korset, men er solidariske med ham i hans lidelse ved at afstå fra noget den dag.

Er der noget særligt, der kendetegner påskefejringen i den katolske kirke?
Det er måske det, at man fokuserer på Jesu lidelse igennem korsvejsandagten. At man ikke er bange for lidelsen, og at man ved, at hvis vi skal opleve den rigtige glæde, så skal vi også turde påtage os vores lidelse. Den katolske kirke er ofte blevet udskældt for at have for stor fokus på lidelsen i modsætning til den ortodokse kirke, som er meget opstandelsesbetonet. Men jeg synes faktisk, at det har sin berettigelse, for livets vilkår er jo, at der er lidelse i et hvert menneskets liv. Ethvert menneskeliv har et kors at bære på. I vores velfærdssamfund har vi så mange muligheder for at tro, at vi kan undgå lidelsen, men hvis man kigger på folks liv, så er der jo lidelse i det.

Derfor synes jeg bare, at kristendommen er en utrolig realistisk religion, fordi den ikke forsøger at bortforklare lidelsen, men siger at sådan her er vilkårene. Men endnu vigtigere siger den, at det ikke er det sidste. For der hvor det ser allermest håbløst ud for Jesus, går Gud ind og forvandler hans lidelse til en opstandelse. Det er der, det kristne håb ligger at lidelsen ikke er det sidste, men at Gud kan forvandle lidelsen til det allerbedste. Den forvandling er meget vigtig og det markerer netop den kæmpe lysfest lørdag nat, som er meget karakteristisk for den katolske kirkes spiritualitet. 

Hvordan fejrer du påsken i dit eget hjem?
"Min påske følger meget kirkens liturgi. Det vil sige, at jeg forsøger så vidt muligt at være med til alt, hvad der foregår i kirken. Men herhjemme plejer vi hvert år at se filmen The Passion of the Christ af Mel Gibson, og min søn har set den, siden han var otte år gammel. Det er på mange måder en brutal film, men jeg synes faktisk, at det er den bedste Jesus-film, der nogensinde er lavet, fordi den ikke er bange for lidelsen og viser nogle realistiske handlinger af, hvad Jesus faktisk har gjort for os. Derudover er fredag en stille dag, hvor der ikke bliver tændt for fjernsynet eller computeren. I stedet forsøger vi at samle os om, at det er Jesu største lidelsesdag."

"Påskedag er en stor festdag, så der kan jeg godt lide at samle en masse venner og servere lammesteg. Der sker også, at jeg kender nogle der konverterer til den katolske kirke, og så kan det være, at jeg er med til at fejre deres optagelse i kirken påskenat. Så påskedag er altid en dag, hvor jeg ser venner og familie samtidig med, at jeg har fokus på det religiøse ved, at jeg beder mere eller mediterer over et stykke i Bibelen. 

I forhold til julen, så vækker påsken ikke så stor genklang i danskernes bevidsthed. Hvad betyder påsken for dig?
Forudsætningen for påsken er, at Jesus bliver født i julen, men det at Gud er i stand til at oprejse sin søn fra de døde, det er jo simpelthen verdens største begivenhed, så den burde egentlig fejres endnu mere end julen. Hele vores kristendom bygger jo på, at Jesus ikke er død, ellers ville der ikke være nogen kristendom.

Hvordan mener du, at påsken kan få mere opmærksomhed?
Det kan den kun ved, at folk får en åndelig vækkelse. Jeg tror ikke på, at man kan gøre det ved at lave nye traditioner, hvor vi skal have en eller anden dekoration eller et påsketræ i vores hjem. Jeg tror kun på, at påsken får betydning i det øjeblik, hvor man går ind i den åndelige virkelighed i kristendommen og får en personlig erfaring med, at Jesus er levende. Det kan for eksempel ske ved, at man beder til ham og føler, at han er nærværende. Så tror jeg, at påsken får en helt anden betydning, fordi man ved, at den er sand.