Salmebogsjubilæum 450 år

Jakob Lorentzen: Salmebogen er min faste følgesvend

"Særligt når vi synger sammen i kirken, oplever vi fælles åndedræt og rytme, fælles nærvær og nydelse omkring det, der er uforklarligt og stort", siger Jakob Lorentzen, der er organist ved Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke. Foto: Mikkel Møller Jørgensen/Ritzau Scanpix

Når vi synger salmerne, er det en måde at nærme os det guddommelige gennem ord og toner, mener organist Jakob Lorentzen. Vi har stillet ham seks spørgsmål i anledning af Den Danske Salmebogs 450 års jubilæum

Hvad betyder Den Danske Salmebog for dig?
Salmebogen er min faste følgesvend i livet. Selvom jeg tror, jeg kender langt de fleste salmer som min egen bukselomme, bliver jeg ved med at blive forundret og bevæget over det, som åbenbarer sig i teksterne og musikken.

Fortæl om en situation, hvor du har haft en særlig glæde af salmebogen.
Når jeg er på rejse, har jeg ofte min lille konfirmandsalmebog med i tasken. Det er skønt at sidde under fremmede himmelstrøg og bladre rundt i bogen og høre salmerne sunget for det indre øre.

Hvad skal en god salme indeholde?
Gode salmetekster inspirerer typisk en eller flere komponister til at sætte ordene i musik. Og de bedste salmer er vel netop dem, hvor tekst og musik smelter sammen til ét; der hvor melodien formår at følge tekstens naturlige rytme, frasering og betoninger.

Hvad kan salmerne give danskerne?
En salme er en sang om Gud.

Når vi synger salmerne, er det en måde at nærme os det guddommelige gennem ord og toner. Særligt når vi synger sammen i kirken, oplever vi fælles åndedræt og rytme, fælles nærvær og nydelse omkring det, der er uforklarligt og uendelig stort.

Bør salmebogen opdateres?
Ja da, og det bliver den heldigvis. Seneste skud på stammen er de to tillæg Kirkesangbogen og 100 salmer. Jeg er sikker på, at flere salmer fra disse to samlinger engang bliver optaget i den gængse salmebog.

Hvad er din favoritsalme?
Jeg er mindre begejstret for de dogmatiske og belærende salmer. Jeg holder til gengæld meget af livsbekræftende salmer.

For mig har salmerne forskellige farver. “Til himlene rækker din miskundhed, Gud” (Den Danske Salmebog nr. 31) oplever jeg sjovt nok som brun. Men det er en skøn salme!

Allerstærkest står nok den blå/orange salme “Se, nu stiger solen” (Den Danske Salmebog nr. 754) - jeg får kuldegysninger, især under vers 6:

“Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav.
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.”

Jakob Lorentzen er Organist ved Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke.