Jesus

Jesus har til alle tider fascineret mennesker med sine radikale udsagn, sin tale om næstekærlighed og fred og sine mirakler. Gennem tiden er han blevet præsenteret som alt fra Guds søn til jødisk profet og antiborgerlig filosof. Men hvem var han? Hvilket liv levede han, hvordan døde han, og hvad betyder han i andre religioner? Få svarene i dette tema om Jesus.
Jesus er blevet portrætteret på mange forskellige måder i løbet af historien. Ritzau Scanpix/Iris
1. Hvem var Jesus?

Jesus fra Nazaret også kaldet Jesus Kristus er den centrale figur i kristendommen. Han anses i kristendommen for at være en inkarnation af Gud, men er også en vigtig figur i flere andre religioner.

Ifølge Bibelen havde han 12 disciple, der fuglte ham, når han prædikede og udførte mirakler. Bibelen beretter også om, hvordan han blev henrettet og senere genopstod. 

Læs mere under næste punkt. 

 

2. Hvad ved vi om Jesus?
Specialhistorie

Hvad ved vi om Jesus?

Kristendommens hovedperson er gennem tiden blevet præsenteret som alt fra Guds søn til en jødisk profet eller en antiborgerlig filosof. Kristeligt Dagblad har undersøgt, hvad arkæologer, kunsthistorikere og teologer kan fortælle os om Jesus

Jesus af Nazaret

Jesu offentlige optræden varede blot et år, og han døde i en ukendt afkrog af verden forladt af alle. Siden da har millioner af mennesker verden over tilbedt ham som Guds søn og verdens frelser

3. Jesu fødsel

10 forudsigelser af Jesu fødsel

Hvert år ved juletid fejrer millioner af kristne, at Gud lod sig føde som mennesket Jesus. Her er ti af de bibelske profetier, der forudsiger begivenhederne ved Jesu fødsel

Spørg

Hvornår blev Jesus født?

Teolog Johannes Værge og lektor Carsten Vang kommer med to forskellige svar på spørgsmålet

4. Jesu dåb

Fejringen af Jesu dåb i Jordanfloden kaldes epifani-festen. Ordet ’epifani’ stammer fra det græske ord ’epifaneia’, der betyder ’tilsynekomst’ eller ’åbenbaring’. Festen er altså opkaldt efter dét, der blev åbenbaret ved Jesu dåb. I nogle ortodokse kirker fejres Jesu dåb den 19. januar, fordi man følger den gregorianske kalender. Øvrige ortodokse kirker, som følger den julianske kalender, fejrer Jesu dåb den 6. januar.

Epifanifesten, der fejrede Jesu dåb i Jordanfloden, er den kirkehistoriske baggrund for den vestlige kirkes nutidige fejring af helligtrekonger og den østlige kirkes fejring af den såkaldte teofanifest. Der altså også fejres den 6. januar.
 

Klassiker

Epifanifesten markerer Jesu dåb

Helligtrekonger har sit udspring i den epifanifest, nogle ortodokse fejrer den 19. januar. Fejringen er kristendommens ældste ikke-jødiske fejring af Kristus

5. Jesu lidelse og død
Spørg

Hvorfor skulle Jesus dø?

Hvorfor valgte Gud at korsfæste Jesus, spørger en kristendomslærer, der har modtaget spørgsmålet af sine elever i fjerde klasse. Sognepræst Anders Eyvind Nielsen svarer

Hvornår døde Jesus?

Man kan med sikkerhed sige, at Jesus blev henrettet i Pontius Pilatus' embedsperiode, skriver cand.theol. Nana Hauge

6. Jesu opstandelse

Hvor gammel blev Jesus?

Jesus blev omkring 33 år, og brugte de sidste tre år af sit jordiske liv på at vandre rundt og fortælle om Gud og helbrede syge, svarer teolog Carsten Korsholm Poulsen

Klassiker

Sådan er opstandelsen blevet tolket gennem tiderne

Troen på Jesu opstandelse som en kendsgerning stod ikke til diskussion, før den moderne bibelforskning satte spørgsmålstegn ved påsketroens historiske indhold

7. Jesu lignelser

Jesus talte ofte i lignelser, når han ville forklare moralske eller religiøse tanker for disciplene og folkeskarerne omkring ham. Lignelsens formål er, gennem en lille fortælling, at kommentere eller anskueliggøre en sag eller et forhold. Den fungerer dermed som pædagogisk redskab. Ved hjælp af denne fortællegenre forklarede Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.

I dette afsnit kan du læse mere om nogle af Jesus' mest kendte lignelser.

Jesu lignelser

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner

“Jeg ser mig selv både som den, der skal yde hjælp over for min næste og som den faldne og sårede, der kun kan hvile hos Kristus”, siger Massoud Fouroozandeh, valgmenighedspræst i migrant-valgmenigheden Church of Love

Jesu lignelser

Lignelsen om arbejderne i vingården

Gudsriget er der, hvor alle er elsket af Gud, og hvor alle samfundsskabte skel mellem mennesker er udvisket. Det viser lignelsen om arbejderne i vingården, mener teolog Henning Nørhøj

Jesu lignelser

Lignelsen om de betroede talenter

Ligesom de fleste andre af Jesu lignelser er historien om tjenerne, herren og pengene åben for flere fortolkninger. Lignelserne provokerer tilhøreren til at tænke med, mener Kasper Bro Larsen, lektor i Det Ny Testamente ved Aarhus Universitet.

8. Jesus i andre religioner

Hvad siger andre religioner om Jesus?

Jesus er kristendommens hovedperson, men hvilken rolle spiller han i de øvrige verdensreligioner? Få overblik her

Jesus og Buddha

Hvad er forskellene og lighederne mellem kristendom og buddhisme? Tarab Tulku svarer

9. Jesus i billeder

Billedserie: 10 berømte Jesus-statuer

Statuer af Jesus pryder mange byer rundt omkring i verden fra Polen til Vietnam og fra Rio til Danmark. Her er et udvalg af verdenkendte Kristusstatuer med vidt forkellige former, størrelser og historie:

5 centrale Jesus-billeder

Når Gud og Jesus omtales i Bibelen, sker det ofte gennem billeder. For eksempel skildres Jesus som hønemoder, hyrde og som løve

BILLEDSERIE: Her gik Jesus

Se billeder fra de steder, Jesus ifølge Bibelen havde sin gang på Jorden

Seks skæve skildringer af Jesu fødsel

I kunsthistorien findes utallige gengivelser af Jesus i krybben i Betlehem. Men der findes også mange andre spændende motiver forbundet med Jesu fødsel. Se og læs om en række af dem her

10. Spørgsmål om Jesus
Spørg

Hvorfor siger kristne, at Jesus er Gud?

Har Jesus kaldt sig selv guddommelig? Eller har de kristne givet ham den status? Svaret er ingen af delene, skriver Niels Henrik Arendt

Spørg

Var Jesus bare en profet?

Enhver er fri til at tro, hvad han eller hun vil. Men man kan kun begribe Bibelens indhold inden for Kirkens rammer, svarer ortodoks præst Poul Sebbelov

11. Seneste artikler om Jesus
Indføring

Fem opfattelser af Jesu opstandelse

Hvordan skal man forholde sig til det afgørende i den kristne tro - Jesu opstandelse påskemorgen? Var det en illusion eller en historisk begivenhed? Hvilken betydning har opstandelsen for kristendommen? Kristendom.dk ser på fem forskellige tolkninger

Interview

Fantasy kan også fortælle om opstandelsen

Opstandelsen er en af de vigtigste historier i kristendommen, men fortællingen dukker også op mange steder uden for kirken. Særligt i fantasygenren ser man opstandelse gang på gang. Hvad er det opstandelsesfortællingen kan, og hvad gør det, at den genopstår som moderne popkultur?

Bibelen er stadig aktuel - men hvorfor og hvordan?

Bibelen taler om Gud og om mennesket og dermed om livets dybeste spørgsmål. Vi bliver aldrig færdige med at spørge til vores liv og dets mening. Og Bibelen giver heller ikke færdige svar. Denne artikel ser nærmere på, hvordan Bibelen taler om Gud og mennesker

Interview

Bibelen rummer kimen til ligestilling

Hvilke kønsroller opererer Bibelen med og hvilken betydning har det for kristendommens syn på køn? Fokuserer vi på de overordnede budskaber i stedet for at hænge os i detaljerne, kan man se ligestillingen mellem linjerne, mener sognepræst og sexolog Benedikte Vejlby Baggesgaard

5 bibelske passager, der fortæller om Jesu ensomhed

Selv himlens hersker kan føle sig ensom. Ensomhed er et eksistentielt vilkår og i Bibelen er der talrige eksempler på at Jesus, ligesom mennesker, oplever svigt og ensomhed

Boguddrag

Jesus har aldrig levet

At Jesus aldrig har eksisteret er en kontroversiel påstand, men ikke desto mindre dét, som religionsforsker Geoff Roberts argumenterer for i sin bog "Jesus har aldrig levet". Bogen er skrevet for at få folk til at tage Bibelens sandheder op til fornyet overvejelse. Læs her et uddrag af bogen, der netop er blevet oversat til dansk

Er Bibelen sexistisk?

Sexisme er at udnytte magt seksuelt og er et ældgammelt fænomen. Sexisme er også et bibelsk fænomen, og spørgsmålet er, om Bibelen kan perspektivere nutidens sexismedebat?

Spørg

Hvad vil det sige at elske sin næste som sig selv?

En læser undrer sig over, hvad det betyder, at man skal "elske sin næste som sig selv". Står der noget i Bibelen om, hvordan man elsker sig selv? Benedikte Vejlby Baggesgaard, der er præst og sexolog, svarer

Indføring

Hvem var den kristne messias?

Messias omtales både i Det Gamle og Det Nye Testamente og spiller en vigtig rolle for både jøder og kristne – men hvem eller hvad, Messias er, er der ikke enighed om

Hvilken flod blev Jesus døbt i?

Jesus blev ifølge Bibelens fortællinger døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen. I dag har floden stadig stor betydning for kristne verden over

Se flere