Jesus
1. Introduktion

Jesus har til alle tider fascineret mennesker med sine radikale udsagn, sin tale om næstekærlighed og fred, sine mirakler og sin måde at se andre mennesker på.

Jesus fra Nazaret også kaldet Jesus Kristus er den centrale figur i kristendommen.

Han anses i kristendommen for at være en inkarnation af Gud. Han er også en vigtig figur i flere andre religioner.
 

 

2. Hvem var Jesus?

Hvad ved vi om Jesus?

Kristendommens hovedperson er gennem tiden blevet præsenteret som alt fra Guds søn til en jødisk profet eller en antiborgerlig filosof. Kristeligt Dagblad har undersøgt, hvad arkæologer, kunsthistorikere og teologer kan fortælle os om Jesus

Biografi

Jesus af Nazaret

Jesu offentlige optræden varede blot et år, og han døde i en ukendt afkrog af verden forladt af alle. Siden da har millioner af mennesker verden over tilbedt ham som Guds søn og verdens frelser

3. Jesu fødsel

10 forudsigelser af Jesu fødsel

Hvert år ved juletid fejrer millioner af kristne, at Gud lod sig føde som mennesket Jesus. Her er ti af de bibelske profetier, der forudsiger begivenhederne ved Jesu fødsel

Spørg

Hvornår blev Jesus født?

Teolog Johannes Værge og lektor Carsten Vang kommer med to forskellige svar på spørgsmålet

4. Jesu dåb

Fejringen af Jesu dåb i Jordanfloden kaldes epifani-festen. Ordet ’epifani’ stammer fra det græske ord ’epifaneia’, der betyder ’tilsynekomst’ eller ’åbenbaring’. Festen er altså opkaldt efter dét, der blev åbenbaret ved Jesu dåb. I nogle ortodokse kirker fejres Jesu dåb den 19. januar, fordi man følger den gregorianske kalender. Øvrige ortodokse kirker, som følger den julianske kalender, fejrer Jesu dåb den 6. januar.

Epifanifesten, der fejrede Jesu dåb i Jordanfloden, er den kirkehistoriske baggrund for den vestlige kirkes nutidige fejring af helligtrekonger og den østlige kirkes fejring af den såkaldte teofanifest. Der altså også fejres den 6. januar.
 

Klassiker

Epifanifesten markerer Jesu dåb

Helligtrekonger har sit udspring i den epifanifest, ortodokse stadig fejrer den 6. januar ifølge den julianske kalender. Fejringen er kristendommens ældste ikke-jødiske fejring af Kristus

5. Jesu lidelse og død
Spørg

Hvorfor skulle Jesus dø?

Hvorfor valgte Gud at korsfæste Jesus, spørger en kristendomslærer, der har modtaget spørgsmålet af sine elever i fjerde klasse. Sognepræst Anders Eyvind Nielsen svarer

Hvornår døde Jesus?

Man kan med sikkerhed sige, at Jesus blev henrettet i Pontius Pilatus' embedsperiode, skriver cand.theol. Nana Hauge

6. Jesu opstandelse

Hvor gammel blev Jesus?

Jesus blev omkring 33 år, og brugte de sidste tre år af sit jordiske liv på at vandre rundt og fortælle om Gud og helbrede syge, svarer teolog Carsten Korsholm Poulsen

Påskeklassiker

Sådan er opstandelsen blevet tolket gennem tiderne

Troen på Jesu opstandelse som en kendsgerning stod ikke til diskussion, før den moderne bibelforskning satte spørgsmålstegn ved påsketroens historiske indhold

7. Jesu lignelser

Jesus talte ofte i lignelser, når han ville forklare moralske eller religiøse tanker for disciplene og folkeskarerne omkring ham. Lignelsens formål er, gennem en lille fortælling, at kommentere eller anskueliggøre en sag eller et forhold. Den fungerer dermed som pædagogisk redskab. Ved hjælp af denne fortællegenre forklarede Jesus om himlen, kærlighed og tilgivelse, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.

I dette afsnit kan du læse mere om nogle af Jesus' mest kendte lignelser.

Jesu lignelser

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner

“Jeg ser mig selv både som den, der skal yde hjælp over for min næste og som den faldne og sårede, der kun kan hvile hos Kristus”, siger Massoud Fouroozandeh, valgmenighedspræst i migrant-valgmenigheden Church of Love

Jesu lignelser

Lignelsen om arbejderne i vingården

Gudsriget er der, hvor alle er elsket af Gud, og hvor alle samfundsskabte skel mellem mennesker er udvisket. Det viser lignelsen om arbejderne i vingården, mener teolog Henning Nørhøj

Jesu lignelser

Lignelsen om de betroede talenter

Ligesom de fleste andre af Jesu lignelser er historien om tjenerne, herren og pengene åben for flere fortolkninger. Lignelserne provokerer tilhøreren til at tænke med, mener Kasper Bro Larsen, lektor i Det Ny Testamente ved Aarhus Universitet.

8. Jesus tværreligiøst set

Hvad siger andre religioner om Jesus?

Jesus er kristendommens hovedperson, men hvilken rolle spiller han i de øvrige verdensreligioner? Få overblik her

Indføring

10 ting om Jesus i islam

Jesus er en højt respekteret profet i islam, men han er ikke guddommelig. Få en indføring i den muslimske Jesus

Jesus og Buddha

Hvad er forskellene og lighederne mellem kristendom og buddhisme? Tarab Tulku svarer

9. Jesus i billeder

10 berømte Jesus-statuer

I anledning af den forestående påskefejring tager vi et kig på 10 berømte statuer af Jesus. Se blandt andet verdens tre største Jesus-statuer

5 centrale Jesus-billeder

Når Gud og Jesus omtales i Bibelen, sker det ofte gennem billeder. For eksempel skildres Jesus som hønemoder, hyrde og som løve

BILLEDSERIE: Her gik Jesus

Se billeder fra de steder, Jesus ifølge Bibelen havde sin gang på Jorden

Seks skæve skildringer af Jesu fødsel

I kunsthistorien findes utallige gengivelser af Jesus i krybben i Betlehem. Men der findes også mange andre spændende motiver forbundet med Jesu fødsel. Se og læs om en række af dem her

10. Spørgsmål om Jesus
Spørg

Hvorfor siger kristne, at Jesus er Gud?

Har Jesus kaldt sig selv guddommelig? Eller har de kristne givet ham den status? Svaret er ingen af delene, skriver Niels Henrik Arendt

Spørg

Var Jesus bare en profet?

Enhver er fri til at tro, hvad han eller hun vil. Men man kan kun begribe Bibelens indhold inden for Kirkens rammer, svarer ortodoks præst Poul Sebbelov

11. Seneste artikler om Jesus

Hvad ved vi om Jesus?

Kristendommens hovedperson er gennem tiden blevet præsenteret som alt fra Guds søn til en jødisk profet eller en antiborgerlig filosof. Kristeligt Dagblad har undersøgt, hvad arkæologer, kunsthistorikere og teologer kan fortælle os om Jesus

Jesu lignelser

Lignelsen om ukrudtet i hveden

For 16 år siden døbte jeg en pige, der var født flere måneder for tidligt. I dag har hun et godt liv. Nu har vi en debat om for tidligt fødte, hvor argumentationen er, at de mindste ikke skal reddes for enhver pris. Men hvem er vi til at dømme? Spørger sognepræst og kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard