Juleevangeliet - læs hele beretningen om Jesu fødsel her

Julekrybben er en yndet dekoration i juletiden, og portrætterer historien om Jesu fødsel, der fortælles i Juleevangeliet. Foto: Malene Tswai

"Og det skete i de dage...". Læs hele den berømte beretning om Jesu fødsel fra Juleevangeliet

Juleevangeliet er fortællingen om Jesu fødsel, og Lukasevangeliets beretning læses ofte op af præster til julegudstjenesten eller er en del af julens traditioner i danskernes private hjem.

Leder du efter Juleevangeliet, der også er kendt som Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1-20, finder du det lige her - klar til at læse op.

Juleevangeliet

"Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by".

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:

"Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe".

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

"Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!"

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:

"Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os".

De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben.

Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1-20.

Jesu fødsel i de andre evangelier

Lukas er ikke den eneste af evangelisterne, som fortæller om Jesu fødsel (i det, der også kendes som Juleevangeliet). Også i Matthæusevangeliet 1,18-25 findes en beretning om Jomfru Marias fødsel i Betlehem. Læs afsnittet her.