Billedserie

Juleevangeliet fortalt med billeder

Læs juleevangeliet op for familien juleaften. Evangeliet er fra den nye oversættelse af Bibelen, og kan findes i Den Nye Aftale kapitel to i Lukas fortælling. Foto: Nima/ritzau

Tag denne flotte billedserie med juleevangeliet frem juleaften og læs op for hele familien - også de mindste

På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget. Det var den første folketælling, der blev holdt, mens Kvirinius var statholder i Syrien.Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by, deres familie kom fra.

Josef og Maria

Det gjaldt også Josef og Maria, der rejste fra byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Det var Davids by, og Josefs familie nedstammede direkte fra David. Josef blev
skrevet på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria.

Hun var højgravid med sit første barn, og mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en foderkrybbe i en stald, for der havde ikke været plads til dem andre steder.

I nærheden var der nogle hyrder, der overnattede på marken, mens de vogtede deres får. Pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på marken.

Frelseren Messias

Hyrderne var lammet af frygt, men englen sagde:

"I skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser. Det er Messias, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem, Davids by. I kan kende ham på, at han ligger i en foderkrybbe med et tæppe om sig."

I det samme var der en hel hær af himmelske væsener sammen med englen, og de sang:

"Vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden, til dem, som han har udvalgt."

Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen igen, sagde hyrderne til hinanden:

"Lad os tage ind til Betlehem og se det, som Gud har fortalt os om." De skyndte sig af sted og fandt Maria og Josef og barnet, der lå i foderkrybben.

Da hyrderne så det, fortalte de, hvad de havde fået at vide om barnet, og alle blev dybt forundrede over det, de hørte. Maria lyttede omhyggeligt til alt, hvad der blev sagt, og bagefter tænkte hun tit over, hvad det betød.

Drengen kaldet Jesus

Hyrderne tog tilbage til marken og sang og takkede Gud for alt det, de havde hørt og set. Det hele var sådan, som de havde fået fortalt, det ville være. Otte dage efter fødslen blev drengen omskåret. Han fik navnet Jesus; det var det, englen havde kaldt ham, allerede inden han blev undfanget.

Bibelteksten bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab og er fra "Den Nye
Aftale - Det Nye Testamente på nudansk", Det Danske Bibelselskab 2007

Kejser Augustus var Roms første kejser, og han havde regeret over Romerriget i 31 år, da Jomfru Maria ventede sig et barn. Foto: Pixtali/Scanpix
Sådan så det ud, da alle folk rejste til deres hjemby for at blive talt. Foto: Superstock/Scanpix
Josef og Maria på vej til Josefs hjemby, Bethlehem. Foto: Benjamin Haas/Iris
Josef og Maria var nødt til at overnatte i en stald, da der ikke var plads til dem i byens herberg. Foto: Cedarchis/Scanpix
Hyrderne peger, for de har set noget fantastisk. Foto: Underworld/Iris
Englen beroliger hyrderne. Foto: Gracel21/Iris
Himmelske engle, der sang for Jesus. Foto: Pixtal/Iris
Josef og Maria får besøg i deres stald. Foto: Rose Andreas/Scanpix
Maria favner Jesus og tænker over hyrdernes ord. Foto: Pixtal/Scanpix