Jesu lignelser

Lignelsen om de onde vinbønder

”Jeg har tænkt meget over sætningen: 'De svarede ham: Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde,' skriver vinbonde Svend Aage Hansen Foto: Romolo Tavani - Fotolia

Vinbonde Svend Aage Hansen mener, at lignelsen om de onde vinbønder handler om tillid og mistillid

Læs lignelsen om de onde vinbønder nederst i artiklen

Hvad siger Jesus egentlig her?

”Jeg mener, at lignelsen i bund og grund handler om at have tillid til andre.”

”Vingårdejeren forpagter vingården til bønderne i mistro. Man kan se, at han ikke har tillid til bønderne, fordi han bygger et vagttårn i vingården. Da forpagtningen ikke foregår i tillid, så ender aftalen med gerrighed fra vinbøndernes side. Og ingen af parterne får det, de gerne vil have ud af vingården.”

”Jeg har tænkt meget over sætningen: 'De svarede ham: Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde.'

Farisæerne svarer Jesus, at vingårdens ejer vil skaffe sig af med vinbønderne og anskaffe sig nye bønder til at forpagte vingården. Men jeg tror, at Jesus mener, at netop dét er det forkerte at gøre. For at straffe vinbønderne og skaffe nye folk ville være at hævne sig på vinbønderne, og at tage hævn ville være at fortsætte i samme spor. Vejen frem er at have tillid til de folk man har ansat fra starten.”

”Jeg mener, at tillid skaber samarbejde, så hvis vingårdsejeren havde haft tillid til de bønder han forpagtede ud til, så tror jeg ikke, at vinbønderne ville have handlet, som de gjorde.”

Kan du genkende dit eget liv i lignelsen?

”Da jeg læste lignelsen kom jeg til at tænke på en situation, som min kone og jeg netop har været i gennem med vores vingård.”

”Vi skulle sælge vores vingård, og en ung mand meldte, at han gerne ville overtage den. Vi havde ikke officielt lavet papirer på overdragelsen, men vi havde aftalt, at overdragelsen skulle ske fra høsten i år. Det kunne sagtens være gået galt for os, men vi havde tillid til at den unge mand virkelig gerne ville overtage vingården, og det gjorde han så også ved høsten i år.”

”Heldigvis fik vores situation et helt andet udfald end udfaldet i lignelsen, fordi vi fra starten udviste tillid til det menneske, vi skulle samarbejde med.”

Hvad kan vi bruge lignelsen til i dag?

”Den situation, som lignelsen beskriver, er jo ikke en, som vi ville opleve i branchen i dag. Men lignelsen sætter tanker i gang.”

”I Mattæus-evangeliet er der til sidst i lignelsen et opsummerende vers, hvor Jesus siger: ”Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter,” til farisæerne. Herved forstår jeg, at man igennem tillid skal give mennesker mulighed for at gøre deres bedste. Tilliden skal skabe frugterne, som alle fremadrettet kan nyde godt af.”

”Dette kan man også overføre på flygtningesituationen, som vi oplever i øjeblikket. Vi skal vise flygtningene tillid frem for at føre kontrol og have mistillid til dem. For mistilliden ødelægger mulighederne for et samarbejde, som alle ville kunne nyde godt af.”

”Man skal altid tro på det gode i mennesker, også selvom der er risiko for at man kan ende med at blive skuffet.”

De onde vinbønder (Matt 21, 33-46; Mark 12, 1-12; Luk 20, 9-19)

Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?« De svarede ham: »Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde.«