Jesu lignelser

Lignelsen om figentræet

Nana Hauge er præst, redaktør og samfundsdebattør. Her er hun fotograferet i hjemmet i Dalmose på Sydsjælland. Foto: Leif Tuxen

Præst og redaktør Nana Hauge mener, at lignelsen om figentræet skærper vores opmærksomhed og gør os bevidste om, hvad vi kan og bør gøre lige nu og her

Hvad siger Jesus egentlig her?

Jesus taler her om de sidste tiders genkomst. Vi ved ikke præcist, hvornår de sidste tider kommer, men der ER tegn og dem skal vi holde øje med.”

”Ligesom figentræet viser tegn på at sommeren er nær, så findes der også tegn i verden på de sidste tiders kommen.”

”Tegnene er, at der vil ske forfærdige ting på jorden. Men timen og dagen kender ingen. Og da der sker forfærdelige ting på jorden hele tiden, så kan det være svært at tolke, om de nu også er tegn på de sidste tiders komme, og derfor er det endnu vigtigere, at vi holder os klar hele tiden.”

”Opfordringen til at våge er også på spil i lignelsen om de ti brudepiger (Matt. 25, 1-13) som vi læser 2. søndag i advent. Her falder nogle af brudepigerne i søvn og går glip af bryllupsfesten. Det sker fordi de ikke var rede."

Hvad kan vi bruge lignelsen til i dag?

”Kristus er dommeren over levende og døde og det er ham der skal dømme os på Den yderste dag, men vi møder ham også nu: Hver gang vi står over for et medmenneske. Et andet menneske der kalder på omsorg og nærvær. En af de mindste små. Og i ham eller hende står Menneskesønnen forklædt ved din side.”

”Vi behøver slet ikke gå ud og lede. Vi behøver ikke gå ud og se os om for at finde nogen at gøre godt i mod. Nej, det der ligger lige for næsen af os, og giver os mere end rigeligt at bestille.”

”Når vi gerne vil vide hvad det er vi skal gøre, er det fordi vi forsøger at slippe for dagligdagens fordringer. Det er fordi vi forsøger at omgås det faktum, at der er nok at gøre lige der, hvor vi er.”

”Vi vil hellere noget andet. Noget mere spændende, udfordrende. Eksotisk. Og forståeligt nok, for ofte er meget besværligt at elske dem, som vi dagligt omgås. Ofte er de pligter der ligger lige for næsen af os kedelige og drænende.”

Kan du genkende dit eget liv i lignelsen?

”Ja, lignelsen får mig til at være opmærksom på, at der er noget, jeg bør gøre i forhold til mine medmennesker, og at der er noget, som jeg ikke formår at få gjort.”

”Men alt for ofte ender det sådan, at jeg var for optaget af mig selv, af at bygge mig selv op. Betragte mig selv.”

”Om det ender godt for mig – ja for os alle. Det er en nådessag. Det er en nådessag, hvad der skal blive af os. Gang på gang bygger og skaber vi i dødens skygge. Vi skaber mørke kulde og krig og sorg og kors. Lyset, varmen, freden og glæden, kan vi ikke selv skabe.”

”Men her i adventstiden lyder det til os, at der skyder en kvist af Isajs rod. Derfor er der i dette mørke, vi skaber et lys, der er ved at komme til verden. Jesus Kristus.”

”Han er det eneste lys i verden. Han skinner for dem, der er i mørket. For dem, der ikke selv kan komme ud af det.”

”Jorden var kold øde og tom. Men i ham brød lyset frem. Der er lys varme og glæde forude.”