LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Jesu lignelser

Lignelsen om de ti brudepiger

Hvis man skal slutte ud fra det kristne evangelium overordnet set, vil de fem tåbelige brudepiger også blive inviteret med i himmeriget med en formaning om, at de kunne have udnyttet ventetiden bedre, mener Peter Thyssen, der er orlogspræst for flåden. Her ses han til julegudstjeneste på Galathea 3. Foto: Kristian Brasen

Lignelsen må ikke læses isoleret, for så ville konklusionen være, at kun halvdelen af os kommer ind i himmeriget. Lignelsen er først og fremmest en påmindelse om at vente på den rette måde, mener sognepræst Peter Thyssen

Læs lignelsen om de ti brudepiger nederst i artiklen

Hvad mener du, at Jesus siger i lignelsen?

Jesu lignelsen handler om at vente på Himmeriget og dermed på Gud. Derfor passer lignelsen også fint til adventstiden og ventetiden op til jul. Der prædikes over teksten på anden søndag i advent i ulige år.

Når lignelsen beskriver Himmeriget som en bryllupsfest, skyldes det, at bryllupsfesten er den største af aller fejringer. Den handler ikke bare om fejringen af én, men om foreningen af to personer. Himmeriget er på samme måde at forstå som foreningen af Gud og mennesker.

Jesu tid i Palæstina fandt et bryllup sted efter mørkets frembrud, hvor man ventede på brudgommen, som forhandlede medgiften hos brudens familie. Af ren og skær høflighed skulle brudgommen ikke afslutte denne forhandling for hurtigt, og lignelsens brudgom lader til at have været usædvanlig høflig, for vi hører, at det er blevet midnat, inden han kommer.

Der er ti brudepiger, der venter på ham, og fem af dem viser sig kloge, da de har taget rigeligt med olie med til deres lamper, mens de fem andre ikke har taget ekstra olie med og omvendt beskrives som tåbelige.

Hvordan kan vi komme overens med, at fem af brudepigerne udelukkes fra bryllupsfesten?

Lignelsen har umiddelbart en barsk slutning, fordi brudgommen, der er et billede på Jesus, ikke vil kendes ved de fem tåbelige brudepiger og udelukker dem fra Himmeriget. Hans afvisning skyldes, at deres beregning af hans komme dybest set kun kender sig selv. De ser kun ventetiden som noget, der skal overstås

Historien må dog ikke læses isoleret og slutte her, for så ville konklusionen være, at kun halvdelen af os kommer ind i Himmeriget.

Hvis man skal slutte ud fra det kristne evangelium overordnet set, vil de fem tåbelige brudepiger også blive inviteret med i Himmeriget med en formaning om, at de kunne have udnyttet ventetiden bedre. Det tema ser vi også i lignelsen om den fortabte søn, hvor sønnen, der har ødslet faderens formue væk, alligevel tages til nåde.

Hvad fortæller lignelsen til os i dag?

Lignelsen fortæller, hvordan vi skal forholde os i ventetiden på Gud. Tiden kan føles så lang, at man falder i søvn og mister opmærksomheden for Gud. Men forventningen om det kommende Himmerige skal holde os vågne over for Gud.

Lignelsen gør op med det kalkulerede gudsforhold, hvor man vil vide sig sikker på, hvornår Gud kommer. Vi kender ikke Guds planer fuldstændigt, og vi kan ikke regne ud, hvornår Himmeriget indtræffer.

I stedet skal vi rette fokus mod den himmelske bryllupsinvitation og glæde os . Vi skal ikke henfalde til passivitet, mens vi venter på Himmeriget, men konstruktivt udnytte den energi, som forventningens glæde giver, så det bliver til størst mulig gavn for vores omgivelser. Det kan vi sagtens gøre, selvom vores invitation til Himmerigets bryllupsfest ikke har nogen dato.

Lignelsen om de ti brudepiger (Matthæus kapitel 25, 1-13)

v1 Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. v2 Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. v3 De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. v4 De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. v5 Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. v6 Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! v7 Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. v8 Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. v9 Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. v10 Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. v11 Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! v12 Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. v13 Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.