Jesu lignelser

Lignelsen om figentræet uden frugt

Træet vil slet ikke give frugt, hvis han hugger det omkuld. Men jeg tror, at gartneren gøder træet for at tilfredsstille herren snarere end træet, siger gartner John Bagger.

Lignelsen om figentræet uden frugt beder os træde et skridt tilbage i en travl hverdag og håbe, at vores problemer bliver bedre, hvis vi har tålmodighed, mener kirkegårdsgartner John Bagger

Hvad mener du, at Jesus siger i lignelsen?

Jeg formoder, at lignelsen handler om tålmodighed. Vi læser om en vingårdsejer, som er søgende og ikke finder det, han søger på figentræet, der ikke bærer frugt. Gartneren beder ham have tålmodighed, og så vil træet måske give frugt.

Jeg kan godt lide King James’ bibeloversættelse, hvor vingårdsejeren betegnes som ”a certain man”. Der er tale om en særlig mand, og det mangler i den danske oversættelse.

Jeg ser gartneren som den vise mester i lignelsen. Han stopper op og venter lidt – giver træet tid. Træet vil slet ikke give frugt, hvis han hugger det omkuld. Men jeg tror, at gartneren gøder træet for at tilfredsstille herren snarere end træet.

Kan du genkende din egen profession i lignelsen?

Som gartner synes jeg ikke nødvendigvis, det er det rigtige at gøde et træ, som ikke giver frugt. Figentræet kan overleve i meget tørre og barske egne, så det har slet ikke brug for så meget gødning.

I Mellemøsten, hvor fortællingen skal forestille at udspille sig, graver man rundt om træerne, så de kan opsamle den sparsomme mængde vand bedst muligt. Den praksis genkender jeg også i lignelsen.

Træer sætter frugter af ren overlevelse. De forsøger derved at formere sig og give liv videre. Men lignelsens figentræ har ikke nødvendigvis opgivet at forplante sig, selvom det ikke bærer frugt. Det er muligvis ikke nået til det stadie endnu, hvor det vil bære frugt.

En del af mit gartnerarbejde består også i at fælde træer, som ikke arter sig. Jeg har arbejdet meget i skoven, og her er den primære funktion at fælde træer. Jeg glæder mig altid til at plante nye træer og planter bagefter. Det giver mig god samvittighed, og så behøver jeg ikke sige undskyld til hvert enkelt træ, som jeg tipper omkuld, selvom det er et levende væsen.

Hvad kan vi bruge lignelsen til i dag?

Jeg tror, at lignelsen beder os træde et skridt tilbage i en travl hverdag og håbe, at vores problemer bliver løst, hvis vi venter lidt. Vingårdsejeren har let ved at sige ”til helvede med det” og lade træet hugge om. Vi skal ikke praktisere samme sortsyn og hugge vores egne figentræer om.

For mig betyder det at søge efter noget også at håbe. Vi håber på mange ting. At træet vil bære frugt; at finde den eneste ene; at få et barn efter flere års forsøg.

Hvis man vil, kan man læse vores tids udfordringer med fertilitet ind i lignelsen. Her må man ligesom gartneren prøve igen og give det et ekstra forsøg. På den måde kan lignelsens budskab om tålmodighed bruges i mange sammenhænge i livet.

Træet vil slet ikke give frugt, hvis han hugger det omkuld. Men jeg tror, at gartneren gøder træet for at tilfredsstille herren snarere end træet, siger gartner John Bagger. Foto: Pascal Deloche / Godong