Hvad skal jeg sige?

"Det var og ej hans eget, det hø, hvori han lå", skriver Brorson om Jesu fødsel i stalden.

I salmen "Mit hjerte altid vanker" mangler Brorson ord, når han tænker på det paradoksale i, at Guds søn skulle fødes under usle forhold

Brorsons "Mit hjerte altid vanker" (DDS 125) fra 1732 blev oprindeligt udgivet under overskriften: "I skal finde et spædt Barn svøbt, liggendes i Krybben", som er et citat fra Lukasevangeliet 2, 12.

Salmen, som rummer mange smukke billeder, er skrevet ud fra dette paradoks, nemlig at Guds søn, "himlens fryd og ære" og "det levende Guds Ord", skulle fødes i en stald.

Jegets forundring giver sig udtryk i mange spørgsmål, som er henvendt til Jesus, for eksempel: "Hvi (hvorfor) lod du ej til syne/ en mægtig englevagt,/ som dig i silkedyne/ så prægtig burde lagt?". En konge sover jo i silkedyne, ikke i hø.

Salmens forundring minder om målløsheden i lovprisningssalmen "Op, al den ting, som Gud har gjort", hvor salmens jeg forundres over skaberværkets skønhed og mangfoldighed. Her gentages gang på gang "Hvad skal jeg sige,/ når jeg ser ..." Samme vending finder vi i julesalmen: "Men ak! hvad skal jeg sige,/ når jeg vil tænke på,/ at Gud af Himmerige/ i stalden ligge må." Salmens jeg mangler ord og indbyder slutteligt Jesus til at tage bolig i sit hjerte. For Jesus har selv købt hjertet, og hermed viser salmen hen til påskens begivenheder.