Baggrund

Det vigtigste at vide om Hillsong-kirken

Til gudstjenester i Hillsong deltager kirkegængerne ofte meget kropsligt i gudstjenesterne, især under lovsangene. Foto: Hannah Busing

Karismatisk protestantisme er i stor udvikling, og nye pinsekirker spirer fortsat frem. En af disse kirker er Hillsong, der siden 80’erne har slået rødder over hele verden

Siden Hillsongkirken blev grundlagt i 1983, har den taget verden med storm: Hvert år åbner nye kirker i nye lande, deres lovsange bliver sunget af pinsemenigheder over hele verden, og især i USA oplever kirken stor opmærksomhed fra kendisser og jetsettere som Justin Bieber og Kardashian-søstrene.

Hillsong er på mange måder en moderne kirke, der taler de unges sprog, men dens tekstnære bibellæsning trækker tråde tilbage til kirkens konservative ophav.

International udbredelse
Hillsong er en kirke, der udspringer af den pentekostale protestantisme, der også kaldes pinsekirken eller pinsebevægelsen. Kirken opstod i Australien i 1983, hvor den blev grundlagt af ægteparret Brian og Bobbie Houston, der stadig er Hillsongs internationale overhoveder.

Kirken har stadig hovedsæde i Australien, men har siden 80’erne opnået international spændvidde: I dag findes der Hillsong-kirker i 19 forskellige lande over fem kontinenter. Samtidig står Hillsong bag tre pladeselskaber, der udgiver lovsangsmusik, som ikke kun bliver brugt af Hillsong selv, men på tværs af pentekostale kirker over hele verden. De har også en tv-station med trosrelateret indhold og et kristent college i Sydney, hvor man kan uddanne sig i lederskab og teologi.

Som en følge af kirkens vedvarende internationale udvidelse, kom Hillsong til Danmark i 2012, med danske Thomas Hansen og hans australske hustru Katherine Hansen i spidsen. I begyndelsen holdt de til i den populære jazzklub Copenhagen Jazzhouse, men flyttede i 2014 til Bremen Teater; et sted, der er ramme for teater og comedy, og som i weekenderne fungerer som natklub.

Ifølge sociologerne Linda Woodhead og Paul Heelas er der særligt tre elementer der ligger til grund for, at den karismatiske pentekostalkristendom gennem det seneste århundrede har oplevet så stor succes på verdensplan: De tydelige leveregler, der bunder i den konservative bibellæsning, det stærke fællesskab og de personlige erfaringer af Guds nærvær og disse erfaringers indflydelse på den enkelte troendes liv. Alle disse elementer er på forskellig vis til stede i Hillsong.

En moderne kirke med konservativt indhold
Hillsong er en kirke, der i høj grad benytter sig af moderne medier til at udbrede deres budskab og komme i kontakt med de unge mennesker, der er kirkens primære målgruppe.

Både den internationale kirke og de lokalt forankrede Hillsong-menigheder er meget aktive på sociale medier, herunder især Instagram, hvor man kan se billeder fra kirkens gudstjenester og udklip af lovsang og prædikener. Her får man det indtryk, at Hillsong er en smart og moderne kirke, der er i øjenhøjde med de unge mennesker, der også er kirkens primære målgruppe.

Dette billede næres yderligere af, at lovsangene i stor udstrækning er velproduceret popmusik, der akkompagneres af både lysshow og visuelle effekter, der vises på storskærme.

Men selvom Hillsong ved første øjekast er smart og moderne, er de teologiske budskaber, kirken formidler, af mere konservativ karakter.

I pentekostale menigheder bliver Bibelen i udpræget grad læst fundamentalistisk eller konservativt. Det betyder, at teksterne forstås bogstaveligt og som den primære autoritet. I Hillsong kommer dette eksempelvis til udtryk ved, at Bibelens tekster kan tolkes som en direkte guide til, hvordan man bedst lever sit liv, eller hvordan man bør handle i bestemte situationer.

Et tæt fællesskab med menigheden, men et personligt forhold til Gud
I Hillsong-kirken er der fokus på, at menigheden kan fungere som et stærkt forankret socialt fællesskab. Medlemmerne er både organiseret i mindre grupper, hvor de læser i Bibelen og diskuterer teologiske spørgsmål, og så drives kirken i stor udstrækning af medlemmernes frivillige arbejde.

Der er ingen formelle kriterier til, hvad der skal til for, at man opfattes som medlem af kirken, men Hillsong opfordrer meget stærkt til, at man tager del i det frivillige arbejde, bliver medlem af en såkaldt connect-gruppe og på andre måder bygger broer til kirkens sociale liv. Dette kan i høj grad være med til at fastholde tilhængerne og give dem et stort engagement i kirken.

På trods af det nære fællesskab er det karakteristisk for pentekostal kristendom, at Gud opfattes som en personlig ven, der har en større mening med den enkelte troendes liv.

Det er også dette meget personlige gudsforhold, der bliver prædiket til Hillsongs gudstjenester: Det er den enkelte troendes forhold til Gud, der er i centrum, og det guddommelige bliver opfattet som noget nært, der har direkte indflydelse på den enkeltes levede liv.

På denne måde lægger Hillsong-kirken altså op til, at man bygger sociale broer indenfor kirkens rammer, men det er det enkelte individ, der er det primære fokus.

Kilder: Hillsong.com, Allan Anderson: “An Introduction to Pentecostalism. Global Charismatic Christianity”, Woodhead & Heelas: “Religion in Modern Times. An Interpretive Anthology”

Se et eksempel på en af Hillsongs lovsange her:
Til Hillsongs konferencer deltager tusindvis af mennesker. Foto: Hillsong