Debat

"Kristne værdier er for mig også modet til at møde det fremmede og ukendte"

Det er bekymrende, at religion over en bred kam opfattes som en trussel snarere end som en ressource, og at religiøst funderede værdier generelt ikke anses for lige så væsentlige og legitime, som værdier hentet i andre livsforståelser, mener journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl Foto: Soren Kjeldgaard.

"Jeg har stemt på politikere med både erklæret ateistisk, kristent og muslimsk ståsted. Det afgørende for mig er værdifællesskabet, og at respekten for livet i al dets mangfoldighed er i højsædet," skriver journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl

Grundlovsdag er der folketingsvalg i Danmark. Danskerne skal til stemmeurnerne og sætte deres kryds, men hvad spiller egentlig ind, når de skal beslutte sig for, hvor deres kryds skal stå? Har de kristne værdier noget at sige her? Kristendom.dk har spurgt en række danskere. Her er det katolik, jounalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl, der svarer:

Hvad opfatter du som kristne værdier?

Kristne værdier er for mig et meget omfattende felt, og det er svært med få ord at sætte det direkte i forbindelse med den politiske debat og partipolitik. Men centralt for mig er respekt og omsorg for, ja, kærlighed til, skaberværket i hele dets mangfoldighed. Det omfatter for mig både respekt og omsorg for individet og for fællesskabet.

Mennesket er skabt unikt, men også til fællesskab, og jeg opfatter det som væsentligt, at vi i vores samfund skaber rammer for individernes forskellighed og for gode og stærke fællesskaber, som kan rumme mangfoldighed og samtidig give et trygt tilhørsforhold. Det er desuden centralt for mig at tænke hele Guds skaberværk med, også naturen.

Kristne værdier er for mig også modet til at møde det fremmede og ukendte, en åbenhed over for det nye. ”Frygt ikke”, siger Jesus, og det er vigtigt for mig ikke at lade mig styre af frygt i mit forhold til andre mennesker, verdens mange udfordringer og fremtidens uvished.

Hvilken indflydelse har værdierne på, hvor du sætter dit kryds til næste folketingsvalg?

De har meget stor indflydelse på, hvor jeg sætter mit kryds. Det skal ikke forstås på den måde, at jeg først og fremmest er optaget af, om de forskellige partier eller kandidater har en eksplicit kristen profil. Jeg har stemt på politikere med både erklæret ateistisk, kristent og muslimsk ståsted.

Det afgørende for mig er værdifællesskabet, og at jeg overordnet set tror på, at det pågældende parti og den pågældende kandidat vil arbejde for et samfund og en verden, hvor respekten og omsorgen for livet i al dets mangfoldighed er i højsædet.

Hvilken fløj i dansk politik har du tænkt dig at stemme på til valget?

Jeg ender med ret stor sandsynlighed med at stemme til venstre for midten på den traditionelle højre-venstre-skala. Jeg kan dog også finde enkelte kandidater til højre for midten, som jeg deler mange værdier med, og som er optaget af mange af de samme emner, som optager mig, for eksempel flygtningepolitik, forhold for børn, unge og handicappede, natur- og klimapolitik.

Hvad betyder de forskellige partiers politik på kirkeområdet for, hvem du stemmer på?

Det betyder ikke så meget i den store sammenhæng. Det betyder mere for mig, om partierne og kandidaterne er åbne for, at religion og religiøse værdier kan spille en rolle i samfundet, den politiske debat og det offentlige rum. Jeg synes, det er bekymrende, at religion over en bred kam opfattes som en trussel snarere end som en ressource, og at religiøst funderede værdier generelt ikke anses for lige så væsentlige og legitime, som værdier hentet i andre livsforståelser.

Malene Fenger-Grøndahl er journalist og forfatter.