Bøn for afdøde

Svenske franciskanere beder for verdens døende

Franciskanerbrødrene i Jönköping har de oprettet et såkaldt Josefbroderskab, der har til formål at bede for de døende. - Foto: wikimedia commons/ Angelico: Fra "The Lamentation of St. Francis"

I den katolske kirke er dødsøjeblikket vigtigt, og derfor har et kloster i Småland påtaget sig den særlige opgave at bede for de døende

Frans af Assisi (1182-1226) anså dødsøjeblikket for særligt vigtigt, og han bad ofte for de døende, ligesom han anbefalede sine brødre at gøre det samme. Denne aktivitet har franciskanerbrødrene i Sankt Franciskus’ Kloster i Jönköping taget op som en særlig opgave. 

Dødsøjeblikket er det vigtigste i menneskelivet

Efter katolsk opfattelse er dødsøjeblikket det vigtigste øjeblik i et menneskes liv, fordi den døende, for sidste gang i sit liv, får valget mellem at sige ja eller nej til Gud. I 1917 åbenbarede Jomfru Maria sig flere gange i Fatima, Portugal.

Og den katolske kirke har anerkendt disse åbenbaringer, hvor Jomfru Maria sagde, at der er mange sjæle, der går fortabt, fordi der ikke er nogen, der beder for dem.

Brødre og lægfolk er del af Josefbroderskabet

Franciskanerbrødrene i Jönköping har reflekteret over disse åbenbaringer fra Fatima, og derfor har de oprettet et såkaldt Josefbroderskab, der har til formål at bede for de døende. Dette broderskab har også til formål at få mennesker uden for klostret til at bede for de døende – især med de bønner, som brødrene anbefaler.

De mennesker uden for Sankt Franciskus’ Kloster, som tilslutter sig broderskabet, behøver ikke at gå til møder. Det eneste, de forpligter sig til, er, morgen og aften at bede den lille Josefbøn. At brødrene har valgt Josef som deres skytsengel i denne sag er primært, fordi Josef af den katolske kirke regnes for de døendes skytshelgen.

Den lille Josefbøn er til for de døende

I al sin enkelhed lyder den lille Josefbøn således: ”Hellige Josef, Jesu Kristi fosterfader og den salige Brudgom, bed for os og for de døende denne dag og nat. Amen.” Denne bøn minder om rosenkransens afslutningsbøn: ”Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.”
 
Disse to bønner kompletterer hinanden, og brødrene i Jönköping har således valgt at supplere deres rosenkrans med den lille Josefbøn for de døende. I den forbindelse kan det også bemærkes, at franciskanerordenen siden 1741 har stået under den hellige Josefs beskyttelse.
 
Dette er baggrunden for, at brødrene i Jönköping har oprettet dette Josefbroderskab. Og den svenske katolske biskop, Anders Aborelius, har i år 2001 givet tilladelse og velsignelse til dette åndelige arbejde.

Mennesker uden for klosteret inviteres til også at bede

Det synlige udtryk for Josefbroderskabet er et alter for den hellige Josef, som er opstillet i brødrenes kirke. Hvis mennesker uden for klostret ønsker at være med i dette åndelige arbejde for de døende, giver de en seddel med deres navn til den broder, der er ansvarlig for Josefbroderskabet.

Han lægger dernæst sedlen med dette menneskes navn på den hellige Josefs alter, idet han beder for dette menneske og for den åndelige opgave, hun eller han dermed påtager sig.