LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Helgener beder for menneskene

Arkivfoto. Foto: Arkivfoto.

Inden for den katolske kirke bruges skytshelgener som redskab til at blive hørt af Gud. Når sygdom indtræffer og man vil bede om helbredelse, kan den bedende bruge skytshelgenerne til at få sin bøn hørt

Der findes inden for den katolske kirke en række helgener personer der er blevet kanoniseret og gjort hellige. Disse har årlige helgendage, hvor de kan fejres. Dette har medført, at alle dage i det katolske år er navngivet efter en helgen. Skytshelgener er betegnelsen for de af helgenerne, der beskytter noget specielt. Det kan eksempelvis være et særligt folkeslag, et bestemt erhverv eller sygdom. 
 
Skytshelgenernes særlige ansvarsområder gør, at den bedende kan benytte sig af flere skytshelgener afhængig af tema for bønnerne. Det er dog stadig Gud, der er modtager af bønnen og katolikkerne beder altså ikke til en skytshelgen. I stedet for beder man i den katolske kirke med skytshelgenen, hvilket vil sige, at man anmoder en passende skytshelgen om, at bede for én. I forhold til menneskene på jorden er skytshelgenerne nærmere Gud, og håbet er derfor, at deres bønner vil have mere effekt.

Sygdom
Bønner er ofte nødvendige, når livet bliver svært. Derfor er det ikke overraskende, at der inden for temaet sygdom er en lang række skytshelgener. Her følger et lille uddrag:
 
Sankt Alice
Skytshelgen for de syge
Født nær Bruxelles i det 13. århundrede. Kom i nonnekloster som 7-årig og blev der resten af livet. Blandt andet kendt for at have åbenbaringer.
Helgendag d. 15. juni

Sankt Bernadette
Skytshelgen for de syge og de, der bliver latterliggjort for deres fromhed
Født i Lourdes, Frankrig i det 19. århundrede. Fik som 14-årig en åbenbaring, hvor hun så Jomfru Maria i en grotte. Fra grotten udsprang senere en kilde, som anses for, at være hellig og helbredende. Kilden er i dag et yndet pilgrimsmål med 6 millioner besøgende årligt.
Helgendag d. 16. april

Sankt Camillus
Skytshelgen for hospitaler og sygeplejersker
Født i Napoli, Italien i det 16. århundrede. Levede et liv som soldat og spillefugl, men omvendtes og blev præst og grundlægger af et hospital. Han så de syge som det levende billede af Jesus Kristus.
Helgendag d. 14. juli

Sankt Hugh
Skytshelgen for de syge børn, syge folk og svaner
Født i England i 12. århundrede. Opfostret og undervist i et kloster. Adelig, men blev munk som 15-årig. Blev senere abbed i et kloster og fik da sit hellige ry.
Helgendag d. 17. november

St. Aloysius Gonzaga. Helgen for AIDS-ramte og de, der passer dem. Foto: www.beliefnet.com