Initiativpris

Kirkedøre bliver åbnet for mystik og krop

Sognepræst Anne Birgitte Reiter leder en meditation over kristuskransen med fokus på åndedrættet. Deltagerne bliver instrueret i at trække vejret dybt og gøre krop og sind rede til bøn. - Foto: Johnny Anthon Wichmann/Scanpix

Dalum Kloster på Fyn har budt Center for kristen spiritualitet velkommen. Her tilbydes blandt andet kristen meditation på kondicykel, temadage omortodoks spiritualitet og hjemmelavede flæskesvær fra nonnernes hånd

I en dagligstue på et katolsk kloster i Odense-bydelen Dalum sidder en gruppe folkekirkegængere og får serveret en let anretning tilberedt af søster Berchmana. Hun har selv brygget teen, dyrket tomaterne og fodret grisen, der nu serveres som flæskesvær.

Sognepræst ved Odense Domkirke Anne Birgitte Reiter byder velkommen til kurset i kristuskransmeditationer, hvor et armbånd med perler i forskellige kulører skal hjælpe til at skabe plads til bøn og stilhed i det moderne menneskes ofte hektiske liv. Kransen er skabt af den svenske biskop emeritus Martin Lönnebo, der har hentet inspiration fra kirkefædrene og Østens spiritualitet.

Stem på din favorit til Initiativprisen her 

Scenariet er et billede på, hvad initiativgruppen bag Center for kristen spiritualitet ønsker at skabe. Nemlig et forum, hvor man kan lade sig inspirere af hinanden på tværs af landegrænser og kirketraditioner. Man ønsker en sammenhæng mellem det talte ord og kroppen.

”Vi har i dag så lidt viden om, hvordan vi konkret kan praktisere kristendom. Det er vigtigt, at der er steder, hvor vi kan lære det. Hvis vi ikke praktiserer vores tro, dør den,” siger Anne Birgitte Reiter.

Hun er formand for bestyrelsen bag centret, der i øvrigt består af seks præster fra forskellige provstier i Fyens Stift og tre lægfolk. På programmet er alt fra prædikenretræter for præster til spinningsmeditation på kondicykel.

Der drikkes te af kopper med guldkant i skæret af de levende lys, som er dekoreret med lyskranse af kunstige hvide roser, glimmer og smalt hvidt silkebånd. Over en kommode hænger et krucifiks tæt ved en fladskærm. Ud ad vinduet kan man skue klostrets hovedbygning, og på den anden side af vejen rejser Dalum Kirke sig. Det er let at forestille sig en bro over vejen, der som projektet forbinder to kirketraditioner, den evangelisk-lutherske og den katolske.

”Vi er et økumenisk tiltag. Jeg synes, det er underligt at gå og være kristne i samme storby uden at kende hinanden. Vi kan berige hinanden på så mange måder,” siger Anne Birgitte Reiter.

Deltagerne rejser sig og er klar til en kropsbøn inspireret af mystikeren og teologen Julian af Norwich. Fokus er på åndedræt og krop, ordene må finde sig i at være sekundære for en stund.

I klosterkirken, hvor aftenen afsluttes, lånes ord fra klosterfælllesskabet Taizé i Frankrig og den danske salmemastodont Grundtvig. Melodierne er nye, mere kontemplative og får liv i musiker og komponist Mette Flensteds guitarspil.

”En aften som denne bygger noget oven på den almindelige gudstjeneste i folkekirken. Det er mindre stift og mere håndgribeligt,” siger deltager Lone Askholm.