Initiativpris får to vindere

De to vinderhold er her fotograferet sammen med Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjerager (th) og avisens kirke- og tro-redaktør Anders Ellebæk Madsen (bagerst i midten). Foto: Paw Wegner Gissel

Der har ikke før været kåret to vindere af Kristeligt Dagblads Initiativpris, men dommerpanelet udtrykte i år et stærkt ønske om at dele prisen

For første gang skal to initiativer deles om førstepladsen i Kristeligt Dagblads initiativkonkurrence. 

Vinderne er folkekirkens sorggrupper og konfirmandhjælp fra ældre. 

De to vindere har det til fælles, at de møder mennesker i vigtige overgange i livet, nemlig ved konfirmation og dødsfald.

Sorggruppearbejdet i folkekirken deler pris, hæder og et præmiebeløb på 10.000 kroner med Anna Helleberg Kluge, sognepræst ved Sankt Povls Kirke i Korsør. Hun er idémager bag et projekt, hvor ældre kirkegængere fungerer som mentorer for hendes konfirmander.

”Der, hvor mennesker møder mennesker, sker der noget,” siger sognepræst Anna Helleberg Kluge om konfirmandmentor-arbejdet.

Det er sognepræst Line Bjørn Hansen enig i. Hun er formand for styregruppen for sorggruppearbejde i folkekirken, sognepræst i Husumvold Kirke i Brønshøj i København og sorggruppeleder.

”Sorggrupperne kan noget andet end den individuelle sjælesorg. Her kan de efterladte i samme lokalområde, der bakser med de samme ting, møde og hjælpe hinanden,” siger hun.

De to tiltag overhaler fem andre finalister, og i alt var 66 kirkelige initiativer indstillet til prisen. En enig dommerkomité kalder de to vindere for gode, solide projekter og peger på, at det er kærkomment at se, hvordan kirken tager det alvorligt at løfte klassiske opgaver som sorgbearbejdelse og kristendomspædagogik på en måde, som appellerer til det moderne menneske.

”Sorggrupper er folkekirkens nye babysalmesang,” siger kirkeordfører Charlotte Dyremose (K), der er dommer i konkurrencen. Hun sammenligner dermed en af vinderne med en af tidens største kirkelige succeser.

Mentorprojektet i Korsør roses for at være et enkelt koncept, som det er nemt at udbrede til flere af landets sogne.

”Bedsteforældre-generationen kan noget særligt, når det handler om at videregive tro. Her har vi et fremragende eksempel på, hvordan det kan bringes i spil,” siger biskop over Ribe Stift Elof Westergaard, der også var med i dommerpanelet.