Feriegæster får turistpræster

Lene Ladefoged Fischer Foto: Skagen kirke

Ansættelsen af turistpræster skriver sig ind i en trend med at være kirke der, hvor folk har brug for den. Og det er ikke altid i sognet.

Hvad enten Skagens turister kommer fra Danmark, Tyskland eller Norge, har de religiøse behov. Og det mærker kirkerne. Derfor har man afsat præstetimer til det formål, og for Lene Ladefoged Fischer skal halvdelen af arbejdstiden fremover bruges på områdets gæster i sommerhalvåret. Hun er ny sognepræst i Skagen og Hulsig i det nordligste Jylland.

Stillingen er blandt andet blevet formet af provst i Frederikshavn Provsti Viggo Ernst Thomsen. Han fortæller, at de fastboende i Skagen bliver færre i sommerperioden, mens feriegæsterne strømmer til området.

Når man opretter den nye præstestilling, handler det således om at signalere, at man også bruger ressourcer på sommerlandsgæster og ”fritidsvendelboere”.

Ifølge provsten skal den nye sommerlandspræst Lene Ladefoged Fischer blandt andet tænke igennem, hvordan turister får optimal information om de tilbud, der eksisterer.

”I dag har vi ofte små pjecer på turistkontorerne, og man kunne jo forestille sig i disse tider, at det i virkeligheden skal være apps.”

De kirkelige tilbud for sommergæsterne i Skagen tæller i dag allerede både børnefestival, kirkecaféer, pilgrimsvandringer, natkirke, morgensang, sommerkoncerter og rundvisninger.

Gudstjenesterne foregår indtil videre på dansk, men provsten forestiller sig, at man kunne samarbejde med tyske præster, der tager på ferie i Danmark, så disse kunne holde gudstjenester på tysk.

Også på den jyske vestkyst har man overvejet mulighederne for et internationalt samarbejde. Her blev Peter Gjelstrup efter 25 år som præst i folkekirken ansat som turistpræst i området omkring Ho i september 2015. 25 procent af hans arbejde som præst er afsat til blandt andet at kortlægge forholdet mellem kirke og turisme.

”Både danske og internationale turister bliver syge, dør og føder børn, og så skal man også kunne servicere dem. Jeg har allerede nu observeret, at der kommer mange flere folk i kirken, når der er ferie – og det er både danskere og udlændinge.”

Præsten fortæller, at mange af de mennesker, han møder, har haft sommerhuse i området i generationer, og at ferieboligerne ofte er det faste holdepunkt i tilværelsen for mennesker, som rejser og flytter meget. Det er derfor ikke sjældent, at folk efterspørger overgangsritualerne, der hvor de har et sommerhus. På Fanø havde man i 2012 en dåbsprocent på hele 147 procent.

Peter Gjelstrup har til opgave at undersøge mulighederne for alternative kirkelige tilbud såsom gudstjenester ude i skoven, ved strandkanten eller på klipperne.

”Man kan også holde gudstjenester for eksempel klokken 17, når folk er færdige med strandturen, og før de skal i gang med at grille og drikke hvidvin,” siger præsten, der understreger, at kirken skal være der, hvor folket er.

Ph.d.-studerende i teologi Karen Marie Leth-Nissen har som forsker beskæftiget sig med samfundsudviklingens indflydelse på folkekirken. Hun ser ansættelsen af præster med særligt fokus på turister som en anerkendelse af, at menneskelivet i dag ikke kun foregår inden for det sogn, man bor i, men at man har tilknytninger på mange andre måder.

”Vi har 300 funktionspræster i Danmark, der ikke udelukkende udfører almindeligt sognearbejde, men er på sygehus, i fængsel, på hospice eller andre steder som del af stillingen. Og ansættelsen af turistpræster skriver sig ind i dén trend. Kirken forstår, at den skal være kirke der, hvor folk har brug for den, og det er ikke altid i sognet.”

For Peter Gjelstrup betyder åbenheden over for andre måder at være kirke på dog ikke, at kirken skal ligne et cirkus. Han har tværtimod en klar fornemmelse af, at folk gerne vil have de traditionelle tilbud fra kirken også.

”Folkekirken skal sælge den vare, som den er god til, altså holde en gudstjeneste med salmesang, trosbekendelse, prædiken og alt det, der hører til. Ellers føler folk sig snydt”.

Lene Ladefoged Fischer har ikke ønsket at udtale sig om præstestillingen, før hun begynder på den nye stilling.