Kirkehistorie

Ritzau Scanpix/Iris
1. Introduktion

Kristendommen opstod på baggrund af Jesu forkyndelse og troen på hans opstandelse.

Fra sidste halvdel af det første århundrede bredte kristendommen sig ud i Middelhavsområdet. Med Rom som centrum bredte kristendommen sig i løbet af den tidlige middelalder op i Europa og blev altdominerende. Emigration og mission bragte kristendommen ud i de øvrige verdensdele i de sidste århundreder op mod vor tid.

Der findes cirka 2 milliarder kristne i verden idag, men hvordan blev kristendommen til? Hvordan har kirkens lære udviklet sig? Hvilken kirke var den første?
 

2. Global kirkehistorie
Indføring

10 vigtigste ting i den kristne historie

Den kristne historie er historien om kirkens udvikling og fornyelser i opfattelsen af kristendommen. Især har Vesteuropas kristenhed været præget af begivenheder, der har betydet nye spring i kirkens udvikling. Dem kan du læse om her

Tidlig historie

Kristendommens opståen

Kristendommen og den kristne kirke har sin oprindelse i Jesus af Nazaret. Mange mennesker mente, at han var den ventede Messias. Afgørende er, at Jesus opstod fra de døde og blev levende igen

Kristendommens udbredelse

Kristendommen blev hurtigt en selvstændig religion. Og det skyldtes især apostlen Paulus og hans missionærer, der missionerede for hedningerne – det vil sige ikke-jøder – rundt omkring i det østlige Middelhavsområde

De første kristne menigheder

Jesu disciple troede på, at Jesus var Guds søn. Budskabet om Jesus Kristus blev spredt, og i de første årtier blev der dannet forskellige menigheder rundt omkring. Uenigheder om den kristne livsførelse blev afgjort af Paulus

Sådan blev kristendommen statsreligion i Romerriget

Den kristne hovedmenighed var etableret i hovedstaden Rom, hvor forfølgelser af de kristne begyndte. Forskellige kejsere forsøgte at udrydde den kristne kirke, men det lykkedes ikke

Kirkefædre

Hvad er en kirkefader? Betegnelse for oldkirkens teologer. Kirkefædrene har haft afgørende betydning for udformingen af den nytestamentlige kanon og de kristne dogmer. Blandt kirkefædrene regnes personligheder som blandt andet Origenes, Augustin og Hieronymus.
 

Fem klimahelte i kirkehistorien

Allerede længe før det var blevet moderne at bekymre sig for miljøet, var fremsynede kristne begyndt at tale om omsorg for naturen som Guds skaberværk

Origenes (ca. 185-254)

Kirkefaderen Origenes regnes som en af de vigtigste teologer i kristendommens historie. Alligevel blev han erklæret kætter efter sin død, fordi man mente, at han gjorde Jesus overflødig

Aurelius Augustin (354-430)

I store dele af middelalderen var både kirken og den vestlige tankegang stærkt inspireret af teologen, filosoffen og forfatteren Augustin, som også i dag stadig nyder stor opmærksomhed

Hvorfor gnostikerne tabte kampen mod kristendommen

Gnosticismen spillede en afgørende rolle i det 2. århundrede, men tabte alligevel kampen mod kristendommen. En forklaring kan være den kristne menigheds opbygning

Den kristne kirkes stamtræ

Kristendom.dk har udarbejdet et stamtræ for den kristne kirke, som ligger gratis tilgængeligt i artiklen nedenfor. Her får du et visuelt overblik over, hvor de enkelte kirker kommer fra, hvordan de er indbyrdes afhængige, og samtidig kan du læse en kort beskrivelse af kirkernes historie, kendetegn og udbredelse.
 

Indføring

Kirketræ: Sådan blev kristendommen til

Hvordan gik kristendommen fra at være en lille flok omkring Jesus til at være en af verdens største religioner? Få styr på kristendommens udvikling ved dette kirketræ

Begrebshistorie
Indføring

Hvad er arvesynd?

Arvesyndslæren er læren om, at Adams og Evas oprør mod Gud i Paradisets Have er gå i arv til de kommende generationer. Læs her, hvad Paulus, Augustin, Luther og Kierkegaard siger om sagen

Indføring

Hvad er trosbekendelsen?

Trosbekendelsen blev formuleret helt tilbage i urkristendommen og sammenfattede de vigtigste punkter i troen. Læs om trosbekendelsen her

Hvor kommer det onde fra?

Hvordan kan der være ondskab i verden, hvis Gud er almægtig og god? Spørgsmålet kaldes Teodicé-problemet og har optaget kristne tænkere langt tilbage i tiden

Sådan blev treenighedslæren til

Fader, Søn og Helligånd er kristendommens navne på Gud. Men hvad betyder det, at man i kristendommen siger, at Gud er én og dog tre?

Hvad er et relikvie?

Relikviernes historie har været præget af drama, mirakler og magi, og de udgør stadig en væsentlig del af katolsk praksis

3. Reformationen
Klassiker

10 vigtigste om Reformationen

Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel af 1500-tallet. Den begyndte med Martin Luther og 95 teser

Reformationen - kort fortalt

I det 16. århundrede fandt vestens hidtil største kirkesplittelse sted. Begivenheden kaldes Reformationen, og den udgør et af de største vendepunkter for det vestlige samfunds udvikling frem til vor tid

Biografi

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther var den centrale person i Reformationens opgør med det katolske pavedømme. Luther læste ud fra Bibelen, at mennesket ikke kan frelse sig selv ved sine egne gerninger, men alene Guds nåde kan frelse

4. Dansk kirkehistorie

Menighedsrådenes historie

Læs her om menighedsrådenes historie og om deres indflydelse i folkekirken

5. Spørgsmål om kirkehistorie
Spørg

Hvor længe var der tvungen konfirmation i Danmark?

Hvornår ophørte konfirmationen med at være obligatorisk i Danmark? spørger en læser. Teolog og stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard giver her et kort overblik over konfirmationens historie - fra tvang til frivillighed

Er dronningen kirkens øverste chef?

Nej, men dronningen har pligt til at være medlem af folkets kirke, skriver lektor Lisbet Christoffersen i brevkassen

Hvem er "venstrefløjen" i folkekirken?

Det er slet ikke så enkelt, hvem der er venstrefløjen i folkekirken. Det afhænger af området, man tænker inden for, svarer lektor Kurt E. Larsen

Hvordan påvirker folkekirken vores samfund?

At vi har et velfærdssamfund, har blandt andet den baggrund, at Danmark i århundreder har fået forkyndt budskabet om næstekærlighed, svarer lektor Kurt E. Larsen

6. Seneste artikler

Rør blot ikke ved min gamle jul: Kan de nye julesalmer blive klassikere?

Mange forbinder julefejringen og juleaften med en lang række urørlige traditioner, hvor træet vi pynter, maden vi spiser og salmerne vi synger skal være, som det plejer. Der bliver dog løbende forfattet og komponeret nye smukke julesalmer verden over, men slår de nye julesalmer an og har de potentiale til at blive klassikere, som vi også synger om 50 eller 100 år?

Hvordan fødes en ny julesalme?

De nye salmedigtere både i Danmark og i udlandet skriver også julesalmer. En af de nye, danske salmedigtere er Iben Krogsdal, som i 2009 skrev en julesalme, der lige så stille har bredt sig til mange af landets kirker og menigheder. Men hvor får salmedigteren sin inspiration fra?

Indføring

Hvad er et landemode?

Det er en vigtig del af stifternes årsprogram, og har været det i mange år. Men hvad betyder landemode, og hvad består det i?

Gå på opdagelse i temaet om Martin Luther

Martin Luther var oprindeligt munk, men prædikater som teolog, forfatter, salmedigter, prædikant, oprørsleder og ægtemand blev siden mere dækkende for hans virke. Mest af alt er han dog kendt som reformator. I dette tema kan du dykke ned i Luthers tanker, skrifter og salmer.

Gå på opdagelse i temaet om oldkirken

Oldkirken er betegnelsen for perioden mellem de første kristne menigheders opståen og frem til sammenbruddet af det vestromerske rige i 476. Læs om oldkirken i temaet her

Gå på opdagelse i temaet om kirkehistorie

Kristendommen opstod på baggrund af Jesu forkyndelse og troen på hans opstandelse. Der findes i dag cirka 2 milliarder kristne i verden, men hvordan blev kristendommen til? Det og meget mere kan du læse om i temaet om kirkehistorie

Kvindernes Internationale Kampdag

Stærke kvinder i Det Nye Testamente

Den 8. marts er det Kvindernes Internationale Kampdag, og i ugen op til bringer vi en artikelserie om stærke kvindeskikkelser i forskellige religioner. I dagens artikel sætter vi fokus på kvinder i Det Nye Testamente

Spørg

Hvordan hænger fortællingen om Job sammen med "det ondes problem"?

Det ondes problem handler om, hvordan Gud, der er god, kan tillade, at der sker onde ting i verden. Hvordan hænger det sammen med historien om Job? spørger en læser. Kirsten Nielsen, der er professor emeritus i Det Gamle Testamente, svarer

Interview

Uenighed om religionens rolle i Nordens skifte til kristendom

I en ny bog hævder den norske historiker Øystein Morten, at den religiøse dimension overses, når historikere behandler religionsskiftet fra den nordiske religion til kristendommen. ”Om Harald Blåtand var religiøs er svært at sige noget konkret om,” mener Adam Bak, museumsinspektør ved Kongernes Jelling

Se flere