Kirkehistorie

1. Introduktion
2. Global kirkehistorie
Indføring

10 vigtigste ting i den kristne historie

Den kristne historie er historien om kirkens udvikling og fornyelser i opfattelsen af kristendommen. Især har Vesteuropas kristenhed været præget af begivenheder, der har betydet nye spring i kirkens udvikling. Dem kan du læse om her

Kristendommens opståen

Kristendommen og den kristne kirke har sin oprindelse i Jesus af Nazaret. Mange mennesker mente, at han var den ventede Messias. Afgørende er, at Jesus opstod fra de døde og blev levende igen

Kristendommens udbredelse

Kristendommen blev hurtigt en selvstændig religion. Og det skyldtes især apostlen Paulus og hans missionærer, der missionerede for hedningerne – det vil sige ikke-jøder – rundt omkring i det østlige Middelhavsområde

De første kristne menigheder

Jesu disciple troede på, at Jesus var Guds søn. Budskabet om Jesus Kristus blev spredt, og i de første årtier blev der dannet forskellige menigheder rundt omkring. Uenigheder om den kristne livsførelse blev afgjort af Paulus

Sådan blev kristendommen statsreligion i Romerriget

Den kristne hovedmenighed var etableret i hovedstaden Rom, hvor forfølgelser af de kristne begyndte. Forskellige kejsere forsøgte at udrydde den kristne kirke, men det lykkedes ikke

Fem klimahelte i kirkehistorien

Allerede længe før det var blevet moderne at bekymre sig for miljøet, var fremsynede kristne begyndt at tale om omsorg for naturen som Guds skaberværk

Origenes (ca. 185-254)

Kirkefaderen Origenes regnes som en af de vigtigste teologer i kristendommens historie. Alligevel blev han erklæret kætter efter sin død, fordi man mente, at han gjorde Jesus overflødig

Aurelius Augustin (354-430)

I store dele af middelalderen var både kirken og den vestlige tankegang stærkt inspireret af teologen, filosoffen og forfatteren Augustin, som også i dag stadig nyder stor opmærksomhed

Hvorfor gnostikerne tabte kampen mod kristendommen

Gnosticismen spillede en afgørende rolle i det 2. århundrede, men tabte alligevel kampen mod kristendommen. En forklaring kan være den kristne menigheds opbygning

Indføring

Kirketræ: Sådan blev kristendommen til

Hvordan gik kristendommen fra at være en lille flok omkring Jesus til at være en af verdens største religioner? Få styr på kristendommens udvikling ved dette kirketræ

Indføring

Hvad er arvesynd?

Arvesyndslæren er læren om, at Adams og Evas oprør mod Gud i Paradisets Have er gå i arv til de kommende generationer. Læs her, hvad Paulus, Augustin, Luther og Kierkegaard siger om sagen

Indføring

Hvad er trosbekendelsen?

Trosbekendelsen blev formuleret helt tilbage i urkristendommen og sammenfattede de vigtigste punkter i troen. Læs om trosbekendelsen her

Hvor kommer det onde fra?

Hvordan kan der være ondskab i verden, hvis Gud er almægtig og god? Spørgsmålet kaldes Teodicé-problemet og har optaget kristne tænkere langt tilbage i tiden

Sådan blev treenighedslæren til

Fader, Søn og Helligånd er kristendommens navne på Gud. Men hvad betyder det, at man i kristendommen siger, at Gud er én og dog tre?

Hvad er et relikvie?

Relikviernes historie har været præget af drama, mirakler og magi, og de udgør stadig en væsentlig del af katolsk praksis

3. Reformationen
Klassiker

10 vigtigste om Reformationen

Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel af 1500-tallet. Den begyndte med Martin Luther og 95 teser

Reformationen - kort fortalt

I det 16. århundrede fandt vestens hidtil største kirkesplittelse sted. Begivenheden kaldes Reformationen, og den udgør et af de største vendepunkter for det vestlige samfunds udvikling frem til vor tid

Biografi

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther var den centrale person i Reformationens opgør med det katolske pavedømme. Luther læste ud fra Bibelen, at mennesket ikke kan frelse sig selv ved sine egne gerninger, men alene Guds nåde kan frelse

4. Dansk kirkehistorie

Menighedsrådenes historie

Læs her om menighedsrådenes historie og om deres indflydelse i folkekirken

5. Spørgsmål om kirkehistorie
Spørg

Hvor længe var der tvungen konfirmation i Danmark?

Hvornår ophørte konfirmationen med at være obligatorisk i Danmark? spørger en læser. Teolog og stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard giver her et kort overblik over konfirmationens historie - fra tvang til frivillighed

Er dronningen kirkens øverste chef?

Nej, men dronningen har pligt til at være medlem af folkets kirke, skriver lektor Lisbet Christoffersen i brevkassen

Hvem er "venstrefløjen" i folkekirken?

Det er slet ikke så enkelt, hvem der er venstrefløjen i folkekirken. Det afhænger af området, man tænker inden for, svarer lektor Kurt E. Larsen

Hvordan påvirker folkekirken vores samfund?

At vi har et velfærdssamfund, har blandt andet den baggrund, at Danmark i århundreder har fået forkyndt budskabet om næstekærlighed, svarer lektor Kurt E. Larsen

6. Seneste artikler