Kirkehistorie

Indholdsfortegnelse

Kristendommen opstod på baggrund af Jesu forkyndelse og troen på hans opstandelse.

Fra sidste halvdel af det første århundrede bredte kristendommen sig ud i Middelhavsområdet. Med Rom som centrum bredte kristendommen sig i løbet af den tidlige middelalder op i Europa og blev altdominerende. Emigration og mission bragte kristendommen ud i de øvrige verdensdele i de sidste århundreder op mod vor tid.

Der findes cirka 2 milliarder kristne i verden idag.

Hvordan blev kristendommen til?
Hvordan har kirkens lære udviklet sig?
Hvilken kirke var den første?

1. Global kirkehistorie

1. 1. Introduktion

10 vigtigste ting i den kristne historie

1. 2. Tidlig historie

Kristendommens opståen

Kristendommen og den kristne kirke har sin oprindelse i Jesus af Nazaret. Mange mennesker mente, at...

paulus´missionsrejser

De første kristne menigheder

Jesu disciple troede på, at Jesus var Guds søn. Budskabet om Jesus Kristus blev spredt, og i de første årtier blev der dannet forskellige menigheder rundt omkring. Uenigheder om den kristne livsførelse blev afgjort af Paulus

Kristendommen bliver statsreligion

Den kristne hovedmenighed var etableret i hovedstaden Rom, hvor forfølgelser af de kristne begyndte...

romerrigets

Kristendommens udbredelse i de første århundreder

Menneskelige, religiøse, geografiske og politiske faktorer var medvirkende til, at kristendommen bredte sig. Den kristne menighed blev til det, vi i dag forstår ved kirke

Kirken organiseres

Efterhånden som menighederne blev større, blev det nødvendigt at organisere og uddelegere de...

1. 3. Kirkefædre

Hvad er en kirkefader?

Betegnelse for oldkirkens teologer. Kirkefædrene har haft afgørende betydning for udformingen af den nytestamentlige kanon og de kristne dogmer. Blandt kirkefædrene regnes personligheder som blandt andet Origenes, Augustin og Hieronymus.

Det berettes om Frans af Assisi, at munken prזdikede for fuglene - og de lyttede. Her er scenen ...

Fem klimahelte i kirkehistorien

Allerede længe før det var blevet moderne at bekymre sig for miljøet, var fremsynede kristne begyndt at tale om omsorg for naturen som Guds skaberværk  1

Origenes (ca. 185-254)

Kirkefaderen Origenes regnes som en af de vigtigste teologer i kristendommens historie. Alligevel...

Hvorfor gnostikerne tabte kampen mod kristendommen

Gnosticismen spillede en afgørende rolle i det 2. århundrede, men tabte alligevel kampen mod...

Aurelius Augustin (354-430)

I store dele af middelalderen var både kirken og den vestlige tankegang stærkt inspireret af...

1. 4. Den kristne kirkes stamtræ

Den kristne kirkes stamtræ

Kristendom.dk har udarbejdet et stamtræ for den kristne kirke, som ligger gratis tilgængeligt nedenfor.

Her får du et visuelt overblik over, hvor de enkelte kirker kommer fra, hvordan de er indbyrdes afhængige, og samtidig kan du læse en kort beskrivelse af kirkernes historie, kendetegn og udbredelse.

Overskrift

1. 5. De sidste 100 år

1. 6. Begrebshistorie

2. Protestantisme

Homofile katolske hollændere i registreret partnerskab nægtes adgang til nadver.

10 vigtigste ting om protestantisme

10 vigtigste ting i den kristne historie

Den kristne historie er historien om kirkens udvikling og fornyelser i opfattelsen af kristendommen. Især har Vesteuropas kristenhed været præget af begivenheder, der har betydet nye spring i kirkens udvikling

2. 1. Reformationen

Tidslinje: Martin Luther og reformationen

Tekst: Henning Nørhøj, grafik: Kim Schou

10 billeder af reformationen

Reformationen blev i samtiden skildret i et rigt billedmateriale, der var en blanding af oplysning...

10 vigtigste om reformationen

klassiker

Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel...

–  Her sad vi ni meget lærde mennesker, og jeg var den eneste, for hvem det var helt oplagt at have ...

Reformationen - kort fortalt

I det 16. århundrede fandt vestens hidtil største kirkesplittelse sted. Reformationen udgør dermed et af de største vendepunkter for det vestlige samfunds udvikling frem til vor tid

This handout picture shows a painting from an anonymous painter of French theologist John Calvin, released on ...

Calvin og de danske lutheranere

Reformatoren Jean Calvin forsøgte at komme på god fod med Christian III, men kongens utilfredshed med Calvin blev stadig mere højlydt

Martin Luther, malet af Lucas Cranach i 1532.

Martin Luther (1483-1546)

Biografi

Luther var den centrale person i opgøret med det katolske pavedømme. Han mente, at mennesket ikke kunne frelse sig selv ved sine egne gerninger, og at alt afhang af Guds nåde

Peder Palladius (1503-1560)

Peder Palladius er kendt for sit arbejde som biskop og professor i teologi efter reformationen i...

Hans Tausen er kendt som ""den danske Luther"", fordi han var hovedmanden bag ...

Hans Tausen (1494-1561)

Officielt blev reformationen i Danmark gennemført i 1536, men allerede over 10 år før var Hans Tausen begyndt at udbrede den evangelisk-lutherske lære

3. Katolicisme

Kandidater skal testes for seksuelle afvigelser, før de kan træde indtage en kirke som katolsk præst.

10 vigtigste ting om katolicisme

4. Dansk kirkehistorie

Kristendommen satte tidlige aftryk i Jelling

Jellingstenene hører for evigt sammen med den konge, som kristnede danskerne: Harald Blåtand

Den kvindelige præsts historie i Danmark

Så sent som i 1948 blev de første kvindelige præster ordineret i Danmark. I dag er 40% af danske...

Kongerne blev salvet i Frederiksborg Slotskirke

Enevældens konger anså sig selv som Guds stedfortræder på Jord. De blev derfor ikke kronede, men...

Teologistudiernes historie i Danmark

De danske teologistudiers historie strækker sig over mere end et halvt årtusind. Men studierne har...

Menighedsrådenes historie

menighedsrådsvalg 2016

Læs her om menighedsrådenes historie og om deres indflydelse i folkekirken

Nonner udviklede moderne dansk hospitalsvæsen

Historikeren Susanne Malchau Dietz har afdækket et glemt kapitel om de katolske Sankt Joseph...

Historiens 10 mest markante biskopper

Billedserie

Her kan du læse om nogle af de danske biskopper, der har sat de mest markante aftryk i historien

Menighedsrådenes historie

menighedsrådsvalg 2016

Læs her om menighedsrådenes historie og om deres indflydelse i folkekirken

Ti vigtige begivenheder i folkekirkens historie

Den danske kirke ser dagens lys i 900-tallet, men først ved indførelsen af Grundloven i 1849 blev...

5. Spørgsmål og svar om kirkehistorie

6. Læs mere

Flere artikler om kirkehistorie