10 eksistentielle citater fra Kierkegaards "Enten-Eller"

Statue af Søren Kierkegaard i Det Kongelige Biblioteks have. Læs 10 af Kierkegaards eksistentielle citater her. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Hæng Dig, Du vil fortryde det; hæng Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det, skriver Kierkegaard gennem en af sine fiktive personer i Enten-Eller. Kristendom.dk har samlet citater fra værket, der blandt andet byder på opgivende pessimisme og en hyldest til kvinden

Da Enten-Eller den 20. februar 1843 blev udgivet under pseudonymet Victor Eremita, vakte det ikke stor opsigt, men det har det gjort sidenhen. I værket beskriver den verdenskendte, danske filosof Søren Kierkegaard to af de så kendte stadier i livet, henholdsvis æstetikeren og etikeren.

Kierkegaards citater om livet

Her kan du læse 10 citater, der alle synes at være skrevet i stor ophidselse. Det er måske ikke så mærkeligt, da Enten-Eller er skrevet lige efter, at Kierkegaards elskede, Regine Olsen, havde brudt forlovelsen med ham.

1. Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse; jeg gider ikke gaae, det er for anstrængende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulde jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke. Summa Summarum jeg gider slet ikke.

2. Thi det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det.

3. Lad andre klage over, at Tiden er ond; jeg klager over, at den er ussel; thi den er uden Lidenskab. Menneskenes Tanker ere tynde og skrøbelige som Kniplinger, de selv ynkværdige som Kniplings-Piger.

4. Foruden min øvrige talrige Omgangskreds har jeg endnu een intim Fortrolig mit Tungsind; midt i min Glæde, midt i mit Arbeide vinker han ad mig, kalder mig til en Side, om jeg end legemlig bliver tilstede. Mit Tungsind er den trofasteste Elskerinde, jeg har kjendt, hvad Under da, at jeg elsker igjen.

5. Hæng Dig, Du vil fortryde det; hæng Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det; hæng Dig eller hæng Dig ikke, Du vil fortryde begge Dele; enten Du hænger Dig, eller Du ikke hænger Dig, Du vil fortryde begge Dele.

6. Qvinden er og bliver mig dog et uudtømmeligt Stof for Overveielser, en evig Overflødighed for Iagttagelser."

7. Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt [...] Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ildløs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?

8. Men hvad er det at leve æsthetisk, og hvad er det at leve ethisk? Hvad er det Æsthetiske i et Menneske, og hvad er det ethiske? Herpaa vilde jeg svare: det Æsthetiske i et menneske er det, hvorved han umiddelbar er det, han er; det Ethiske er det, hvorved han bliver det, han bliver.

9. Lediggang som saadan er ingenlunde en Rod til Ondt, tværtimod den er et sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig.

10. Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener; men de, der ere blevne det! Herre Jemini!