Den anglikanske kirke: krisens udvikling

Fløjene er delt omkring kirkens lære om homoseksuellitet og kvindelige præster. Kirken står således på tværs af flere kontinenter over for konkrete optræk til splittelse. Foto: MARIO ANZUONI Denmark

Kristendom.dk bringer her en oversigt over de væsentligste begivenheder i den anglikanske kirkes forhold til homoseksuelle og kvindelige præster

Den anglikanske kirke har ligesom så mange andre kirker måtte respondere på den seksuelle frigørelse og kvindefrigørelsen i den vestlige verden, som den har udviklet sig i den sidste halvdel af det 20. årh.

I flere år har en teologisk uenighed udviklet sig i takt med styrkede og selvbevidste anglikanske kirker i Afrika og Asien. Særligt aktuelt er en markante fløjdeling af kirkens biskopper omkring kirkens lære om homoseksuallitet og kvindelige præster. I optakten til dette års Lambeth-konference (2008) er flere biskopper gået så vidt, at de har aflyst deres deltagelse i konferencen. Den anglikanske kirke står således på tværs af flere kontinenter over for konkrete optræk til splittelse. Men hvordan kunne det gå så vidt?

Se her en oversigt over de begivenheder, der har ledt op til striden:

1944
Den første kvindelige præst, Florence Li Tim-Oi, ordineres i den anglikanske kirke (Hong Kong) tredive år før tendensen blev mere udbredt.

1974
Elleve kvinder præste-ordineres i Philadelphia, Pennsylvania (USA), af tre pensionerede biskopper. Året efter ordineres fire mere i Washington D.C. Disse ordinationer blev erklæret for ugyldige, da de var foretaget uden anerkendelse fra Den episkopale kirkes ledende råd. To år efter beslutter det ledende råd sig for at anerkende ordinationen af kvinder til præste- og bispeembedet, 1976.

1989
Den første kvindelige anglikanske biskop, Barbara Clementine Harris, ordineres (Massachusetts, USA). I april 2008 har Den episkopale kirke ialt ordineret 15 kvindelige biskopper.

1991
Det besluttes at forhold mellem personer af samme køn er tilladeligt for lægmænd, men ikke for præster (Issues in Human Sexuality)

1992
Det vedtages i Church of Englang at lade kvinder ordineres til præsteembedet. Beslutningen medfører at en større gruppe 'anglo-katolikker' (anglikanske præster og lægfolk med teologisk forkærlighed for den romersk-katolske tradition) forlader den anglikanske kirke for at konvertere til den katolske kirke. Først i 1994 ordineres den første kvindelige præst i Church of England.

1998
Den 13. Lambeth konference, hvor det besluttes med 526 stemmer mod 70 at homoseksuelle handlinger strider imod skriften. Dog er der udbredt enighed om at holde debaten om den kirkelige praksis på dette område åben.

2002
Rowan Williams indsættes som ærkebiskop af Canternury, Ærkebiskop-sædet for Churchof England. Hans ellers liberale holdning til homoseksualitet nedtones en smule, da ærkebiskoppen netop bærer et særligt ansvar for at bevare kirkens enhed. Hans dybe anerkendelse af kvindelige præster og biskopper bliver dog et vigtigt element i den fortsatte udbredelse af kvinde-ordinationer.

2003
Den amerikanske biskop, Gene Robinson, bliver indsat som den første biskop, der åbent erklærer sin homoseksualitet.

2004
Ordinationen af homoseksuelle præster og velsignelse af par-forhold af samme køn anerkendes af Den episkopale kirke i USA, Den episkopale kirke i Brasilien, Den anglikanske kirke i Mexico, Den episkopale kirke i Skotland og Den anglikanske kirke i Sydafrika.

2008
Det øverste råd i Den presbyterianske kirke (USA) siger ja til, at homoseksuelle kan ordineres til præster.

Den 14. Lambeth-konference. Kirken er splittet. Afrikanske biskopper vil ikke mødes med biskopper, der anerkender Gene Robinson som biskop.

Church of England beslutter at indføre kvindelige biskopper med fare for at en lang række præster, biskopper og gejstlige melder sig ud.

Se her ærkebiskop Rowan Williams fortælle om planerne for dette års Lambeth-konference.