Var disciplene klar over, hvad de lavede?

Mogens Stiller Kjærgaard ville gerne have været en flue på væggen under den sidste nadver Foto: Henning Bagger Denmark

Jeg ville gerne have været med til den sidste nadver, skriver dr.theol Mogens Stiller Kjærgaard

En aften ved indledningen til påskehøjtideligheden samledes 12 elever og deres mester i et hus i Jerusalem for at indtage aftensmåltidet.

Man må erindre sig, at de alle 13 var af en god jødisk oprindelse, formentlig af beskedne kår, men dog må det antages, at de har fået en måske jævn, men fundamental jødisk opdragelse, som blandt andet omfatter et elementært kendskab til Den gamle orden, som den kommer til udtryk i Torahen. Herunder med forbuddet mod at indtage blod.

De 12 var jævnt vidende om Den gamle Orden, og Den nye Orden havde deres mester gentagne gange fortalt dem om.Omend lignelsesfortællingerne om Gudsriget var holdt i et billedsprog, som illustrerede Den nye Orden, hvor der blev vendt op og ned på alt, som før havde været ret og rimeligt. I det mindste var Næstekærlighedsbuddet da formuleret i et bogstaveligt sprog.

Mens de spiste påskemåltidet fortæller beretningen tog han et brød, velsignede og brød det, gav dem det og sagde:

Tag det; dette er mit legeme."

Og han tog et bæger, takkede og gav dem, og de drak alle af det. Og han sagde til dem:

Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange.

Jeg ville gerne have iagttaget de tolv jøders reaktion på dette fundamentale brud med Den gamle Orden, specielt Judas.

Kan det virkelig passe, at de bare tog imod Jesu kød og blod uden protester? Hele deres liv har de fået at vide, at det ville gå dem godt, hvis de fulgte Den famle orden, og at det ville gå dem ilde, hvis de afveg fra den.

Og her kommer Jesus og bryder det mest fundamentale forbud i den jødiske lovreligion. Han tilbyder disciplene, at de indtager hans eget kød og blod. Hvordan kan de så bare labbe det i sig?Jesus begår den værste lovovertrædelse overhovedet.Hvordan kan det være, at disciplene bare går med til det?

Jeg ville gerne have været en flue på væggen til denne nadver og have iagttaget, om det virkelig fandt sted, som Bibelen beskriver det.