Debat

Præst: Kirkens opgave er at skabe meningsfulde fællesskaber

Sognet kan ikke tage sin berettigelse for givet. Der er en vigtig opgave for præster, medarbejdere og frivillige i at skabe meningsfulde fællesskaber for menigheden – for de mennesker, der bor i området. Ellers har vi ikke nogen menighed, mener sognepræst Simon Kangas Larsen. Foto: Lars Salomonsen/BorderPress.dk

Alt for ofte er sognene optaget af deres egen verden og det, der sker inden for kirkegårdsmuren og bag kirkens og sognegårdens vægge. Man ser ikke de muligheder, der er i det lokale samfund i nye samarbejder, mener sognepræst Simon Kangas Larsen

Hvordan er folkekirken bedst kirke på landet? I byen? Og i fremtiden? En stribe projekter arbejder i den her tid med den problemstilling. I provstier, stifter, på universiteterne, folkekirkens uddannelses- og videnscenter og mange andre steder. Initiativer, der hver især og samlet er vigtige, for grundlæggende handler det om, at folkekirken også i fremtiden er relevant – lokalt og nationalt.

Kirken i det lokale samfund

Og selvom mange vilkår og forhold er forskellige på landet og i byen, er der også rigtigt mange udfordringer, der er ens. Det blev der arbejdet med på en fælles konference kort før pinse for os, der er ansat på projekterne "Kirken i byen" og "Kirken på landet."

Her blev det tydeligt for mig, at det i bund og grund handler om kirke i det lokale samfund. Altså det samfund, som er lige der, hvor kirken og sognet virker. Og om det så er på byen eller i landet; i forstaden eller på brokvarteret; i sommerhusområdet eller blokbyggeriet, at kirken ligger, så er det et lokalt samfund og dermed en del af den lokale kirkes virkelighed.

Kirken bliver ofte en ekskluderende klub

Nogle bruger klippen som et billede på deres kirke. Andre kilden. Men mange steder vil betegnelsen klubben være det mest dækkende. Altså at kirken kun når dem, der allerede er en del af fællesskabet. Af klubben.

Eller sagt på en anden måde: alt for ofte er sognene optaget af deres egen verden og det, der sker inden for kirkegårdsmuren og bag kirkens og sognegårdens vægge. Man ser ikke de muligheder, der er i det lokale samfund i nye samarbejder med for eksempel kommunens institutioner, erhvervsliv og lokalt kulturliv. Opgaven er at skabe meningsfulde fællesskaber for mennesker og relevante relationer. Når det lykkes, så lykkes man som kirke.

Fra menighed til meniNghed

I forlængelse af blandt andet konferencen i Løgumkloster toner skiftet fra menighed til meniNghed frem i mit hoved. Jeg tror, det er det, der er på spil i de her år for sognene i byen og på landet. At mennesker i langt højere grad søger mening og derfor vælger at prioritere det, der giver mening!

Sådan har det vel altid været. Og at kristendommen og den kristne kirke skal give mening for dem, der lytter, er der vel ikke noget nyt i. Det nye, udfordrende er spørgsmålet om, hvor langt man skal strække sig i sine meninger for at komme menigheden i møde? Hvordan kan og skal gudstjenestens form udvikle sig? Hvornår skal man som sogn og præst se stort på sognegrænser for at komme mennesker i møde der, hvor de er? Hvem er det egentligt, kirken gerne vil nå – og må man som sogn være ekskluderende i aktiviteterne for at være sikker på at nå eksempelvis nye spørgende mennesker fremfor at nå dem, der allerede kommer i kirken?

Sognet kan ikke tage sin berettigelse for givet. Der er en vigtig opgave for præster, medarbejdere og frivillige i at skabe meningsfulde fællesskaber for menigheden – for de mennesker, der bor i området. Ellers har vi ikke nogen menighed.

Der er en mening, der ligger dybt forankret i kristendommens budskab til med og modspil. Men vi skal hele tiden og igen være skarpe på, at vi faktisk får det formidlet. Forkyndt. Fortalt, så dem, der lytter, forstår. Og så dem, der lytter, begynder at tænke med og stille spørgsmål. Samtale fremme forståelsen. Og det er det, der kan ske i relevante relationer. Muligheden for sognet i det lokale samfund er at være vært for den samtale og involvere mennesker meningsfuldt.

Simon Kangas Larsen er sognepræst i Ellevang kirke og projektmedarbejder på Kirken i Byen-projektet.