Sommerens udflugtsmål

Kirker på Møn byder på kalkmalerier og rokoko

I Fanefjord Kirke ved Møn er der fyldt med kalkmalerier fra omkring 1500-tallet. Foto: Wikimedia Commons

At besøge de små landsbykirker på Møn er en sand lystvandring i studier af middelalderens kalkmalerier. Det er her, man finder "Elmelundemesterens" værker, og så er der en perle af en rokokokirke.

Elmelundemesteren

Elmelundemesteren er ikke en enkelt kunstner eller håndværker, men er betegnelsen for en værkstedsgruppe af et ukendt antal malere. De udførte deres arbejder i tiden omkring 1500-1520.

Malergruppen har fået navn efter Elmelunde kirke, men man finder også deres kalkmalerier i Keldby og Fanefjord kirker, samt i kirker på Falster. De er især blevet kendt for at udføre motiver fra skabelsesberetningerne, de første menneskers historie og især syndefaldet. Hertil kommer så Jesu fødsels- og barndomshistorie, lidelseshistorien og dommedag.

Af Jesu lignelser går den fattige og den rige mands bøn igen i kirkerne. Elmelundemesteren viser os den almindelige hverdag i tidens bondebefolkning. Det ses af klædedragterne og figurernes gøremål: Josef laver mad til familien, og Maria har mad i sin læsepult. Adam pløjer med to heste. Og så er der det langstrakte korn, som vokser på markerne (se fortællingen om det hastigt voksende korn i 2. fag mod nord).

Bibelske motiver er der med andre ord nok af.

Elmelunde kirke

Man kan begynde sin tur rundt med Elmelunde kirke på det østlige Møn. Kirken regnes for at være Møns ældste stenbygning, hvoraf kun triumfbuen og langsiderne er bevaret. Kirken blev forlænget i slutningen af 1100-tallet, og i 1400-tallet kom hvælvingerne til både i kor og kirkeskib. Som kronen på værket kom kalkmalerierne, som blev udført af den såkaldte Elmelundemester, hvoraf navnet stammer.

Motiverne i Elmelund Kirke er præget af en jordnær optimisme. Der, hvor dommedagsmotivet optræder, er himmelborgen større end Helvedet, i Maria bebudelsesscene står hende læsepult åben, så man kan se tallerken og brød. Og efter syndefaldet modtager Adam en økse og hakke af en engel, men det holder ham ikke fra at pløje videre med to heste som en ægte bonde.

Særligt værd at lægge mærke til er motivet med Den rige og den fattige mands bøn (kan ses i kirkens skib, hvor den fylder tre fag).

Keldby kirke

Kirken er opført i tiden mellem 1200 og 1250. Her er flere perioder i kalkmaleriets historie samlet. Koret indeholder de ældste kalkmalerier fra slutningen af 1200-tallet. I skibets første fag er der malerier fra omkring 1325, mens hvælvingerne i skibets 1. og 2. fag har kalkmalerier fra 1500-25. Her er det så Elmelundemesteren, der har været på spil.

Særligt tiltrækkes man som beskuer af nordvæggen i første fag. Her er der virkelig tale om den gotiske stils elegance. I seks vandrette bånd skildres scener fra Det Gamle Testamente: Moses foran skystøtten og foran den brændende tornebusk, tilbedelsen af guldkalven. Og så kommer historien om Joakim Anna, Marias forældre. Forkyndelsen for hyrderne og hyrdernes tilbedelse af Jesusbarnet. Og så til venstre for billedbåndet ser vi en skriver, en elegant person med nogle pergamentark foran sig. Er det maleren selv?

Ja, der er i Keldby kirke rigtig meget at gå på opdagelse i. Det er et helt museum over middelalderens stilperioder.

Men skal man se en kirke, de helt og holdent er præget af Elmelundemesteren, så er det Fanefjord på den vestlige del af Møn. Men på vejen hertil lønner det sig at gøre ophold i Damsholte. Det er Danmarks eneste landsbykirke i Rokokostil. Kirken ligger tæt ved Marienborg slot i et smukt landskab.

Damsholte Kirke blev indviet i 1743 og er tydeligt fra pietismens tid, hvilket ses af kirkens indretning. Det forholdsvis lille kirkerum er helt fyldt op med bænkerækker. Ja, der er tilmed et pulpitur med bænke hele vejen rundt. Selve alteret fortsætter i en prædikestol. Kirken er som et teater, hvor forkyndelsens sted, prædikestolen, er centrum og scene. Væggene har oprindeligt været uden udsmykning, hvide og nøgne, og bænke, alter og prædikestol er holdt helt i gråt. Intet måtte forstyrre koncentrationen om evangeliet. Denne stil har dog ikke holdt ved: I dag er der et lille alterbillede af Sven Havsteen-Mikkelsen, et Golgata-billede, der ”lyser” ud i rummet.

Fanefjord kirke

Kirken er fra sidste halvdel af 1200-tallet og ligger højt oppe med udsigt over det vestlige Møn og Østersøen.

Det er Elmelundemesterens forunderlige billedverden, der behersker kirkens store skib, der spænder over i alt 4 fag. For at kunne finde vej i de mange malerier, ligger der en nyttig oversigt i våbenhuset.

Man finder stort set de samme motiver, som var i Elmelunde kirke og på hvælvingerne i Keldby. Men nye er kommet til – også overranskende sammenstillinger af motiver. For eksempel er Lazarus' opvækkelse sat side om side med Adams skabelse. Til de nye motiver hører det dramatiske: Joab, der dræber Abner. Det tydeligt nok et sindbillede på Judaskysset. Konsekvensen ses da også ved siden af, nemlig Judas, der har hængt sig, og en Djævel, der trækker hans onde sjæl ud af kroppen – et usædvanligt motiv.

Endelig skal så nævnes den herlige scene med de to koner, der sladrer med hinanden uden at lade sig anfægte af, at Djævlen noterer til brug ved dommedag. En advarsel!

Litteratur:
Axel Bolvig: Danmarks kalkmalerier
Annett Scavenius: Elmelundmesteren (kan købes i kirken)