Det Danske Missionsforbund

Vestermarkskirken i Grindsted er medlem af Det Danske Missionsforbund

Et forbund af frimenigheder inspireret af den såkaldte kongretionalisme

Hvad: Evangelisk frikirke.

Historisk overblik: Stiftet i 1888 i Aalborg. Forbilledet var Sverige, hvor Svenska Missionsförbundet på det tidspunkt var den største frikirke.

Teologi: Missionsforbundet er inspireret af den såkaldte "kongregationalisme" - en engelsk-amerikansk kirkepolitisk retning, hvor den enkelte menighed er øverste myndighed, både i trosspørgsmål og andre anliggender. Kongregationalismen er afvisende over for stats- og folkekirkeordninger. En grundidé er, at den lokale menighed synliggør Guds rige på jord med Det Nye Testamente som forbillede. I Det Danske Missionsforbund lægger man vægt på, at kirken skal kunne rumme læremæssige forskelligheder. Derfor praktiserer man både barnedåb og voksendåb, selvom den almindelige dåbspraksis er voksendåb.

Medlemmer: Cirka 2000 medlemmer. Dertil kommer børn og unge. I Sverige er tallet 130.000.

Læs mere: www.missionsforbundet.dk