Selvstændige frikirker

Nexø Frikirke på Bornholm er en selvstændig frikirke

Der findes også uafhængige frikirker i Danmark

Hvad: Uafhængige frikirker, der er udsprunget af enten folkekirken eller andre frikirker.

Historisk overblik: I 1970'erne kom der med en ny vækkelse mere fokus på Helligånden i en række etablerede kirkesamfund. Det betød, at karisma- tiske fænomener som tungetale, profeti, lovsang og håndspålæggelse i modsætning til tidligere nu kunne opleves i mange kristne sammenhænge. Det var dog stadig ikke velset i folkekirkekredse, og derfor opstod de selvstændige frikirker som "udbryder-kirker", der holdt til i private hjem eller huskirker. De selvstændige kirker, der opstod ud fra allerede eksisterende frikirker, blev som oftest skabt, fordi en gruppe valgte at følge stærke lederskikkelser med andre visioner end den etablerede frikirke.

Teologi: I 1980'erne bevægede de selvstændige frikirker sig i to retninger: Den ene er karakteriseret af "trosbevægelsen," hvor man tillægger Bibelens løfter om fremgang og helbredelse stor betydning. Den anden retning har sit primære fokus på tætte relationer og enhed mellem alle kristne.De fleste af Danmarks cirka 25 huskirker er startet i hjemmene som reaktion mod en stigende fremmedgørelse i kirken. I huskirkerne vil man komme hinanden ved i det daglige, man mødes flere gange om ugen og har en vedvarende dialog om trosspørgsmål. En anden form for mere etableret selvstændig frikirke kaldes troskirker. De har en håndgribelig tro på Bibelen og efterspørger en mere radikal forkyndelse og en aktiv tro i hverdagen med de første kristne som forbillede.

Medlemmer: Det anslås, at de selvstændige frikirker tilsammen har 2000 medlemmer i cirka 50 huskirker og uafhængige frikirkemenigheder.